Oslo

Skolen er koronastengt. Nå er gymsalen blitt til akuttovernatting for 40 hjemløse.

Sosiale møteplasser er stengt, og den daglige dosen vanskeligere å få tak i enn før. Livet for rusavhengige og bostedsløse er enda tøffere i koronaens tid.

Belkacem Khabil fra Algerie rer opp sin seng før han og 37 andre bostedsløse i Oslo legger seg for natten i gymsalen til Uranienborg skole, som holder stengt pga. koronautbruddet. De 40 sengene, som er en del av akuttilbudet til Røde Kors, er satt så langt fra hverandre at smittefaren for korona er redusert til det minimum helsemyndighetene krever.
  • NTB

– Det er klart at det er de som er mest sårbare som rammes hardest når samfunnet stenger ned, sier daglig leder Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har tilbud til rusbrukere og hjemløse i blant annet Oslo og Bergen. Mange av brukerne er i risikogruppen. Nå har de sosiale møteplassene og mange andre tilbud lukket dørene for å forsøke å hindre at smitten sprer seg.

– De føler på ensomheten og kampen om rus hver dag. Vi prøver å imøtekomme dem med mat og det de har behov for. Selv om sentrene er stengt, prøver vi å komme ut til dem. Men det er mer krevende å være tilgjengelig for folk i hverdagen nå, sier Frode Woldsund, som er regionsleder for Frelsesarmeens sosialtjeneste i Oslo.

Gymsalen på Uranienborg skole er slik ut nå.

På Uranienborg skole i Oslo har Røde Kors rigget til akuttovernatting for inntil 40 personer i gymsalen, mens skolen er stengt og elevene hjemme.

Sengene er satt så langt fra hverandre at smittefaren for korona er redusert til det minimum helsemyndighetene krever

Les også

Flere tusen liter øl kan måtte kastes i Oslo. Det er vanskeligere enn du tror.

Frykter utskriving

På Gatehospitalet som Frelsesarmeen driver i Oslo, ligger Arild Bergfjord (65) innlagt med lungebetennelse. Han går på legemiddelassistert behandling etter å ha vært heroinmisbruker og bor til vanlig i en kommunal bolig.

– På Gatehospitalet får jeg hjelp til å leve et beskyttet liv, fordi jeg har kols i tillegg. Formen har vært stigende helt siden jeg kom, sier han.

Sykepleier Bård Bård Henning Dischington Kristiansen måler blodtrykket til Arild Bergfjord (65) som er pasient ved Gatehospitalet. Han er rusavhengig, har lungebetennelse og kols, og er på LAR-behandling.

Han har vært innlagt i 14 dager og håper å få bli et par uker til. Dermed er han foreløpig skjermet mot smitte – og den verste ensomheten.

– Her om dagen hørtes det ut som jeg måtte ut dagen etterpå. Da ble jeg veldig nervøs. Hvis jeg skal ut alene, er det lett å havne i gamle synder, sier han.

Gatehospitalet har stengt en av sine tre avdelinger, fordi flere ansatte var satt i karantene, men også for å forberede seg på det som kommer.

– Vi ville kjøpe oss litt tid, få på plass smittevernutstyr og nok folk til å kunne stå i dette, som kan være et maraton, sier leder Linn Råmunddal.

Les også

Oslo har tre ganger flere bekreftet smittet enn resten av Norge. Men smitten er svært ujevnt fordelt mellom bydeler.

Mangler stoff

Ute på gaten er situasjonen en annen nå enn før Arild ble lagt inn. Stengte landegrenser gjør at det blir vanskeligere å få tak i rusmidler. Det utsetter brukerne for nye farer.

– I og med at grensene er såpass strengt bevoktet, betyr det at det kommer mindre stoff. Det blir kamp om tilgangen, og man bruker andre rusmidler i stedet, som GHB som er produsert i Norge. Det er farlig, for man vet ikke helt virkningen. Det er også vanskelig å gi motmedisin hvis de får overdose, sier Frode Woldsund.

Lege Duong er på legevisitt hos Rita Cusiac som er pasient ved Gatehospitalet. Hun har kreft og er rusavhengig. Gatehospitalet som er drevet av Frelsesarmeen, er et sykehustilbud til folk med rusavhengighet. Mange av dem er i risikogruppen for å bli alvorlig syke av koronaviruset.
Sykepleiere og leger ser ut av vinduene ved Gatehospitalet som er drevet av Frelsesarmeen. Gatehospitalet er et sykehustilbud til folk med rusavhengighet.

Han mener myndighetene bør tilby substitusjonsbehandling, medisiner som demper abstinensene, til flere for å hjelpe på situasjonen.

Kirkens Bymisjon i Bergen rapporterer om det samme.

– Det begynner å bli mangel på noen stoffer, og det skaper uro. Man kan kanskje bli nødt til å blande ulike stoffer, sier daglig leder Arne Lynngård.

Les også

Fagfolkene ber om tre uker for å forstå mer av smitten. Hva må skje for at barn i Norge kan gå på skolen igjen?

Kjører ut middag

Mange rusavhengige har flere helseplager og er i risikogruppen for å bli alvorlig syke av korona.

Kirkens Bymisjons folk i Bergen har med både matpakker og brukerutstyr ut til dem de treffer på gaten, men også råd om hvordan de kommer i kontakt med hjelpeapparatet om de skulle trenge det.

Onsdag denne uken begynte de også å lage og kjøre ut varmmat til de som bor på hospits, i samarbeid med kommunen, slik at folk ikke trenger å gå ut for å skaffe mat, opplyser Lynngård.

Les også

Hongkong så ut til å ha utbruddet under kontroll. Da tiltakene ble løsnet, gjorde viruset et comeback.

Mister fellesskapet

Likevel er det en ting som er vanskelig å erstatte: Møteplassene og den menneskelige kontakten.

– De har som alle andre behov for omsorg og å være del av fellesskap. Når folk ikke får lov å møtes, opplever mange situasjonen som vanskelig, sier Lynngård, som minner om at mange av de rusavhengige også har psykiske problemer.

Enn så lenge har bymisjonen holdt Korskirken i Bergen åpen. Der kan folk komme, tenne lys og ta en prat – så mye menneskelig kontakt som smittereglene tillater.

Les mer om

  1. Koronaviruset