Oslo

Stefan Heggelund: - Byrådet har gjort Ruter til en stat i staten

Byrådspartiene i Oslo lar seg overkjøre av Ruter, mener stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H). Det er Høyre som ikke lytter til faglige råd, svarer Sunniva Eidsvoll (SV).

Som regel har bystyret vært samlet om de store kollektivprosjektene i Oslo. Men det var et knapt flertall, bestående av Ap, SV, MDG og Rødt, som før sommeren vedtok hvor den nye T-banetunnelen skal gå.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Fredag, bare tre dager før kommunevalget, rykket statsministeren ut og støttet Oslo Høyres krav om at en alternativ trasé for ny T-banetunnel må utredes.

Høyre og de tre andre partiene på borgerlig side står samlet om å utrede alternativer - til ingen nytte. Før sommeren ble de nedstemt.

Høyre-politiker Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Oslo, mener tunnelstriden er et symptom på noe mer. Han mener det rødgrønne byrådet lar seg overkjøre av Ruter og bare aksepterer det kollektivselskapet foreslår.

– Vi står overfor en av de største kollektivinvesteringene i Oslos historie. Byrådet vil ha et system hvor mange fortsatt må ha ineffektiv overgang for å komme dit de skal. Det er tragisk at de er så visjonsløse for Oslos kollektivfremtid, sier Heggelund.

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Høyre, mener byrådet leverer under par på kollektivtransport-området.

– De hoppet på Ruters tunnel-idé

Heggelund mener at det til å begynne med var bred politisk enighet om å også bruke tunnelprosjektet til å få bane til områder som i dag ikke har det. Selv om det er 101 stasjoner totalt, er dekningen i indre by relativt begrenset.

– Er ikke dette bare misnøye over at flertallet har tatt en annen beslutning enn det Høyre har ønsket?

– Nei. Det de har gjort i tunnel-saken, er å bare hoppe på Ruters idé, svarer Heggelund.

– Da tunnelprosessen startet, var det ingen som egentlig så for seg en ny tunnel nesten parallelt med dagens tunnel. Nå risikerer vi å bruke milliarder, uten at T-banen åpnes for flere, sier han også.

Les også

LES OGSÅ: I denne saken ble derimot byrådet nedstemt. Dermed kan Oslo kan få to helt nye T-banestrekninger i fremtiden.

Mener Heggelund snur virkeligheten på hodet

– Finner han bare på ting?

Sunniva Eidsvoll (SV), gruppeleder for SV i bystyret

Det er den umiddelbare reaksjonen fra Sunniva Eidsvoll, gruppeleder og annenkandidat for Oslo SV.

– At vi ikke tør si imot Ruter er et flåsete argument. Det er Høyre som ikke lytter til faglige råd. Når Høyre tegner sitt eget tunnelforslag og deretter hevder at vi ikke tør si imot Ruter, så snur de situasjonen på hodet, sier Eidsvoll.

Einar Wilhelmsen, tredjekandidat og fylkesleder i Oslo MDG, kaller utspillet fra Heggelund «tullprat».

– Dette må være ny rekord i tullprat fra Høyre. Jeg trodde Høyre var et seriøst styringsparti som bygget politikken sin på faglighet og kunnskap. Å se bort fra klare, faglige råd er en perfekt oppskrift på et dyrt, dårlig og ineffektivt kollektivtilbud, sier Wilhelmsen.

Både Wilhelmsen og Sunniva Eidsvoll fremhever at det ligger mange års arbeid bak den nye tunnelen.

– Vi må sørge for at T-banen får best mulig kapasitet. Skinnegående transport må være hovedårene som mater annen transport. Det som gir best kollektivsystem for folk flest, er en tunnel som dobler kapasiteten for banene gjennom sentrum, dit flest skal, sier Eidsvoll.

Les også

LES OGSÅ: Ledelsen trodde det var umulig, men T-banen klarte det. Nå er Oslo blant de beste i verden.

Trekker frem flere saker

Heggelund trekker frem to andre eksempler for å underbygge påstandene sine. Tidligere i valgkampen ble det kjent at Ruter skal teste ut elektriske sparkesykler. Høyre-politikeren spør hvorfor.

– I stedet for å prioritere ressursene inn mot kollektivtrafikken, skal de tilby noe som private aktører allerede tilbyr. Byrådet har gjort Ruter til en stat i staten. Eller en stat i kommunen, om du vil, sier Heggelund.

Det tredje eksempelet hans er Ruters ønsker om nedleggelse av holdeplasser i Oslo sentrum, både midlertidig og permanent.

– Ruter har lenge hatt en idé om at man bare skal raskest mulig gjennom sentrum, ikke til forskjellige steder i sentrum. Byrådet tør ikke si imot, eventuelt har heller ikke de noen tanker om hvordan flere kan ta kollektivt, mener Heggelund.

Les også

LES OGSÅ: Jernbane-konkurransene i Norge skulle legge mer vekt på kvalitet enn pris. Slikk gikk det ikke.

Slik svarer de på kritikken

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) spør om Heggelund har sovet i timen når det kommer til elsparkesykler.

– Ruter har startet et samarbeid med private aktører for å teste ut hvordan elsparkesykler kan integreres i kollektivtilbudet. Dette støtter jeg helhjertet, sier hun.

Sunniva Eidsvoll i SV påpeker det samme. Allerede før Ruters planer var offentlig kjent, brukte hun valgkampen til å argumentere for nettopp det.

– Vi ønsker at kommunene skal få mulighet til å regulere elsparkesyklene. Vi vil ikke forby dem, og da er det en god løsning hvis de kan bli del av det regulerte kollektivsystemet, sier Eidsvoll.

Videre viser hun til at bystyret enstemmig vedtok en holdeplass-strategi.

Det var Høyre som opprinnelig ønsket det, og den var forsinket fra byrådets hånd før den kom, men til slutt var det et samlet bystyre som sluttet seg til et ønske om «mer restriktiv praksis for nedleggelse av holdeplasser» i sentrum.

Aftenposten har vært i kontakt med Ruter, som ikke ønsker å kommentere Heggelunds utspill.

Les mer om

  1. Lokalvalg 2019
  2. Kommunevalg 2019
  3. Oslopolitikken
  4. Bystyret
  5. Ny sentrumstunnel for T-banen