Oslo

Lambda-avtalen vil fordele sosial nød utover byen

Antall kommunale boliger på Tøyen skal ned, men i første omgang er det kun snakk om 120 leiligheter.

afp000518646-24J4d18G3p.jpg Foto: Ingar Storfjell

  • Espen Hofoss

Tøyen-området har en av Oslos høyeste andeler av kommunale boliger, med rundt 1000 boliger knyttet til skolekretsen. Det har ført til en opphopning av rusmisbrukere, fattige barnefamilier og andre sosiale problemer.

Som en del av avtalen om nytt Munch-museum i Bjørvika er byrådet og SV enige om å redusere antallet kommunale leiligheter på Tøyen.

I første omgang skal 120 leiligheter Hagegata 30 og 31 ved Tøyen senter gjøres om som en del av Munch-avtalen. Beboerne er blitt informert skriftlig de siste dagene.

I Hagegata 30 forhandler man med Studentsamskipnaden i Oslo, for å gjøre leilighetene om til studentboliger. Den andre seksjonen selges. Dagens beboere vil få tilbud om å kjøpe sine egne leiligheter.

— De som ikke har mulighet til å kjøpe boligene de bor i, skal få tilbud om tryggere boliger i et bedre bomiljø. Men ingen skal flyttes mot sin vilje, sier helse og sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Kjøper må pusse opp

Selv om avtalen sier at antall kommunale leiligheter på Tøyen skal ned, går byrådet videre med planene om å kjøpe 43 nye leiligheter i Åkebergveien 12–14

- Det gjenstår fortsatt mer enn 1000 kommunale leiligheter på Tøyen. Hvordan skal man få en forandring som monner?

— Når en kommunal leilighet blir ledig på Tøyen, er tanken at man selger den. Man kan også selge hele gårder til private eiendomsutviklere, sier Hauglie.

Les også

«Min datters oppvekst på Tøyen er allerede på lånt tid»

Alle som fremover kjøper kommunale leiligheter på Tøyen, og som ikke fra før er beboer, vil med kjøpekontrakten få et krav om å pusse opp leiligheten. Hvis en privat boligutviklere kjøper flere leiligheter, skal det stilles krav om at små leiligheter utvides eller slås sammen, slik at området får en mer sammensatt boligmasse.Inntektene fra salg av kommunale leiligheter på Tøyen skal gå til å kjøpe tilsvarende antall leiligheter andre steder i byen – utenfor indre Oslo øst.

Avtalen mellom byrådet og SV betyr at det skal kjøpes minst 600 nye kommunale leiligheter andre steder i byen innen 2017.

Uknuselige leiligheter

Hauglie vil ikke utdype hvor i byen de 600 nye kommunale leilighetene skal ligge.

— Det er behov for kommunale boliger over hele byen. Men i noen bydeler er det allerede overskudd – f.eks. på Sagene. Også der ønsker vi å selge oss ned.

De nye leiligheten skal skaffes til veie ved å kjøpe enkeltleiligheter i vanlige borettslag og sameier, eller ved kjøp av hele bygårder. Det er også aktuelt å inngå samarbeid med private entreprenører, der kommunen får førsterett på å leie leiligheter i nye boligprosjekter.

Lambda-avtalen mellom SV og byrådet har fått uante ringvirkninger. Et solid løft for Tøyen ligger som en del av avtalen. Foto: Dan Petter Neegaard