Oslo

Her er AMK-loggen

Fra kvelden da Ali Farah ble slått ned i Sofienbergparken.

  • Nina Lødemel

6. august klokken 17:07:00 ringte noen inn til 113 og fortalte at en mann var slått ned i Sofienbergparken.Innringeren forklarte at mannen hadde blitt slått i hodet, og at han hadde slått bakhodet i asfalten. Her er utdrag fra AMKs logg de neste minuttene: 17:09:12 varsles ambulansen om at en "mann er slått i hodet, ligger nede, blør, ikke kontaktbar, puster" i Sofienbergparken ved lekeplassen. 17:09:23 ringer AMK politiets operasjonssentral og informerer om at en mann angivelig er slått ned i Sofienbergparken. Politiet svarer at de har en bil på vei. 17:09:44 registreres innringer på linje 113 linje til AMK sentralen og ber om ambulanse til bevisstløs person som puster veldig rart. AMK svarer at ambulanse er på vei. 17:10:16 rykker ambulansen ut. 17:12:25 fremgår det av lydlogg at operatør B på AMK ringer ambulanse 5-2 for å avklare hvor mange pasienter som er involvert.Ambulansepersonellet informerer om at de er på lekeplassen, men de "ser ingen som vinker ennå". Det fremstår som om de oppdager stedet og avslutter samtalen. Ambulansearbeiderne forklarer at de først kjørte til feil lekeplass, og kjørte ut igjen før de så en mann som vinket, hvorpå de snudde og kjørte til den andre lekeplassen. Flere vitner mener det så ut som de var på vei til å forlate parken, og at de umulig kan ha unngått å se folkemengden eller politiet. 17:13:00 ringer AMK politiets operasjonssentral for å klargjøre hvor mange personer som er involvert. Operasjonssentralen sier at deres patrulje mener at det kun er én person, og sier han "tror vi har fått melding om en afrikaner som løp rundt og angrep forbipasserende så det er ikke utenkelig". 17:13:34 er ambulansen registrert som "fremme". 17:16:43 ringer AMK opp igjen innringer fra Sofienbergparken og får bekreftet at det har kommet ambulanse til stedet. 17:20:25 sier innringer til AMK at ambulansen som var der har kjørt igjen og at de trenger en ny med en gang. 17:21:41 ringer ambulanse 5-2 til AMK. Ambulansepersonell 2 forklarer B på AMK at de har dratt fra stedet, og at de får skrive en ordentlig journal. Han sier at pasienten har fått et slag over nesen og ligger nede. Han "blør og ynker seg og alt mulig sånn"..."også bare reiser han seg opp når vi tar tak i og hjelper han i armene, og så bare plutselig drar'n fram snurrebassen og bare pisser over beina på meg, og bortover bilen våres." Han sier videre at han har konferert med politiet og sagt at det er et ordensproblem. "Han skal vi ikke ha i bilen. Når han miger meg på beina, der går grensa, uansett hvor hardt slag og tenna hans har gått." "Det blir sikkert masse klager av detta". På forespørsel forklarer han at ambulansepersonell 1 også nektet å ha pasienten i bilen og sa til politiet at toget var gått for vedkommende, og at han nå er et ordensproblem. "Han var kaldsvett og bleik og har slått bakhue (...) men politiet var også inneforstått med at dette er et ordensproblem. 17:21:48 har ambulansen status som ledig. 17:23:07 ringer en tilskuer AMK og sier at ambulansen har snudd. Operatør B sier at dersom politiet og ambulansen har vurdert at situasjonen er akseptabel, er det sikkert en grunn til at de gjør som de gjør. 18:38:52 ringer legevakten til AMK for å bestille ambulanse til Ullevål. Legevakten presiserer "og han er dårlig altså, så vi trenger en hastetur". 18:56:37 snakker AMK med legevakten og operatør B forteller at personen "rett og slett urinert på både ambulanse og ambulansepersonell før". Sykepleieren på legevakten forklarer at det er en hastetur og at det er gjort nevrologiske funn slik at om han har tisset på noen tidligere nesten må bli av underordnet betydning. AMK-operatør mener at politiet må følge ambulansen, men at det går greit hvis han "begynner å bli slapp". Legen understreker at pasienten er dårlig og skal ha CT raskt. 19:03 henter ambulansen pasienten på legevakten.

Les også

  1. - Klart diskriminerende

  2. Kohinoor: - Jeg er veldig fornøyd

6. august kl. 17.09 kommer følgende melding inn til ambulansen som rykket ut til Sofienbergparken: "mann er slått i hodet, ligger nede, blør, ikke kontaktbar, puster".