Oslo

Rapport: - Ali-saken var et unntak

Men Ullevål får kritikk for mangel på etisk regelverk.

  • Nina Lødemel

Ullevål universitetssykehus og det danske konsulentselskapet Muusmann Research & Consulting presenterte i dag rapporten om forholdene ved sykehuset i lys av Ali-saken.

Får kritikk

Hovedkonklusjonen i rapporten er:— Hensynet til trygg og likeverdig behandling er i særdeles stort omfang ivaretatt av Prehospital divisjon og av AMK og ambulansetjenesten. - Uakseptable og uforsvarlige hendelser hører til det absolutte unntak i en tjeneste hvor medarbeiderne til sammen og årlig er involvert i opp mot 115.000 oppdrag. Vår evaluering har imidlertid identifisert en rekke mulige tiltak som vil medvirke til å minske risikoen for uakseptabel adferd og språkbruk, sier Peter Emmerich Hansen i konsulentselskapet. Ullevål får kritikk for flere forhold: Prehospital divisjon ved sykehuset har ikke utarbeidet retningslinjer eller standarder for «god adferd» og «gode verdier». Divisjonen har ikke et eget etisk regelverk.Direktør Tove Strand har ikke noe godt svar på hvorfor sykehuset ikke har hatt et slikt regelverk. - I lederprogrammet vårt pleier vi å liste opp ønsket og uønsket adferd, men vi har ikke gjort det om til nedskrevne retningslinjer. Vi har heller ikke tenkt nok på hva slike retningslinjer betyr i konkrete situasjoner i tjenesten, sier Strand til Aftenposten.no. Avdelingen får også kritikk for dårlig rapportering av avvik. - Vi innførte et nytt avvikssystem 1.januar i år, men jeg ser at vi har hatt en del startproblemer. Nå setter vi en egen person til å gjøre dette arbeidet, sier Strand. Direktør Tove Strand beklaget under dagens pressekonferanse igjen hendelsen, der ambulansepersonellet lot Ali Farah ligge igjen i Sofienbergparken etter at han ble slått ned i begynnelsen av august. - Behandlingen Ali Farah fikk er helt uakseptabel. Hendelsen gikk hardt inn på meg og andre i sykehusledelsen, og gjorde at vi så behovet for å se på systemet vårt: Er det organisering, rutiner eller atferd som gjør at slike hendelser skjer, sier hun. I rapporten som ble lagt frem i dag kom det også frem at AMK og ambulanseavdelingen har et altfor dårlig samarbeid der den daglige dialogen i altfor mange tilfeller er preget av ukultur. - Vi trenger en tettere dialog mellom ambulanseavdelingen og AMK, mener Strand.

Glad for hovedfunn

Strand sier hun er glad for hovedfunnet i rapporten, at pasienter i all hovedsak får trygg og likeverdig behandling. - At det er hovedfunnet er godt å vite. Men vi må sikre at det som skjedde, ikke skjer igjen. Vi skal gjøre det som står i vår makt for å sikre at slike uakseptable handlinger ikke skjer. Pasienter skal møtes med respekt og omsorg. Problemet med rekruttering generelt, og spesielt få personer med minoritetsbakgrunn til å bli ambulansesjåfører, ble nevnt både av Strand og Christin Winther, som på vegne av MUUSMANN Research & Consulting la fram rapporten i dag. - Det er et ønske fra vår side at Ullevål streber etter å få en mer sammensatt ansattgruppe i ambulansetjenesten. Det er et generelt rekrutteringsbehov, og de trenger også flere ansatte, sier Winther.

- Må rekruttere

Strand er klar på at det må sikres at flere personer med fremmedkulturell bakgrunn må inn i yrket. - Per i dag har en av seks ambulansesjåfører ikke-vestlig bakgrunn. Vi forsøker så godt vi kan å øke dette tallet, sier Strand som opplyser at en av fem pasienter ved Ullevål har ikke-vestlig bakgrunn. Direktøren mener, på bakgrunn av tallene som viser at det i Akershus i fjor var 15 klagesaker, der kun tre av dem gjaldt kritikk av ambulansesjåførenes adferd, viser at sykehuset gjør mye riktig. MUUSMANN Research & Consulting foreslår at Ullevål utvider antall fagdager for medarbeiderne i AMK og Ambulanseavdelingen. - Det kan økes fra det nåværende nivå på to dager per år per medarbeider, og slik at det dermed skapes grunnlag for økt arbeid og erfaringsutveksling omkring problemstillinger vedrørende atferd, verdier, holdninger og organisasjonskultur, sier Winther. Direktør Tove Strand sier at noe av det som konsulentfirmaet trekker frem kan rettes på raskt. - Noe av dette er vi allerede i gang med, men hvis vi for eksempel skal øke fagdagene fra to til ti kan dette koste tre millioner. Mange av disse tingene må inn i budsjettet og kan først starte opp neste år, sier Strand. Det blir også anbefalt, med bakgrunn i erfaringer fra ambulansetjenester i andre land, at Ullevål iverksetten en brukerundersøkelser, hvor et utvalg av innbyggere og pasienter som har vært i kontakt med ambulansetjenesten deltar i en vurdering av innsats og atferd.

Ali Farah ble etterlatt i Sofienbergparken i Oslo med alvorlige hodeskader.
- Vi må sikre at det som skjedde, ikke skjer igjen. Vi skal gjøre det som står i vår makt for å sikre at slike uakseptable handlinger ikke skjer. Pasienter skal møtes med respekt og omsorg, sier sykehusdirektør Tove Strand.