Oslo

Bråket falt kraftig da de to problempubene ble stengt

Både ved Fridtjof Nansens plass og i Oslos uteliv ellers er det mindre vold og bråk enn før.

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I andre halvår av 2011 registrerte politiet over 80 tilfeller av vold og ordensforstyrrelser rundt Fridtjof Nansens plass (Borggården på Rådhuset). Ett år senere hadde antallet tilfeller av vold og ordensforstyrrelser stupt til 1/8 av dette.

Årsak? To utesteder hadde i mellomtiden mistet skjenkebevillingen og stengt dørene.

Politiet mente at mye av bråket kunne knyttes til disse to stedene. Etterretningsgruppen ved Sentrum politistasjon spanet i lokalene. Dokumentasjonen de innhentet ble brukt som grunnlag for at Næringsetaten inndro bevillingene.

En periode var det et volds- og ordensproblem i borggården til Rådhuset og tilstøtende gater. Det var ikke generelle tiltak, men målrettet arbeid, som løste opp i det. Foto: Olav Hasselknippe (arkivbilde)

– Vi kan holde på med forebygging i hytt og pine, men å få lagt ned stedene som virkelig skaper problemer, er mer effektivt enn noe annet, sier BergljotBaklien.Hun er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), og hun har evaluert «Salutt»-prosjektet. Prosjektet har pågått siden 2011 og er et samarbeid mellom politiet og kommunen. Formålet er å gjøre nattelivet i et av byens mest belastede områder tryggere for folk flest.

Blant virkemidlene er:

 • Hyppige kontroller
 • Synlig politi
 • Tett dialog og opplæring av utestedene

– «Salutt» er bra og fornuftig. Men det er også en ressurskrevende måte å jobbe på, det krever tett oppfølging og mye tilgjengelige folk, sier Baklien.

Har utvidet området

Tidligere omfattet «Salutt» gatene mellom Nationaltheatret og Rådhusplassen. Før jul ble det utvidet til også å gjelde gater på oversiden av Karl Johan. Det finnes totalt ca. 80 skjenkebevillinger innenfor det relativt lille området. Det er sammenliknbart med hele Kristiansand sentrum.

«Salutt»-området er blitt doblet i størrelse. På sikt skal det bli enda større.

Johnny Brenna leder «Salutt»-prosjektet. Han er overbevist om effekten av det.

– Det har hatt mye å si for hvordan det ser ut i gatene og publikums opplevelse. Det har også vært en stor effekt i hvordan skjenkestedene opptrer, sier han.

Selv om rusnivået inne på stedene henger tett sammen med rusinvået ute i gatene, er det ikke nødvendigvis alltid en sammenheng i statistikken mellom dette og vold, påpeker Brenna.

 • Både profilen på stedet, alder på de besøkende og musikkvalg spiller inn. Noen steder genererer mer ordensforstyrrelser enn andre. Ved å fjerne stedene som genererer mye ordensforstyrrelser, får man ned tallene, sier han.

Men virker det - egentlig?

I Sirus-rapporten som evaluerer de første årene av «Salutt»-prosjektet, er det på flere områder vanskelig å finne et entydig svar på hva den egentlige effekten har vært.

 • Volden i området har falt, men det har den gjort i resten av sentrum også.
 • Overskjenkingen har falt. Men den falt mer i kontrollområdet (Youngstorget).
Les også

Utested-eier: - Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere

– Jeg oppfatter at prosjekter virker. Samtidig er det et generelt utsagn. Det gjøres mange ting samtidig her, og hva som egentlig virker - og hva det virker inn på - er vanskelig å slå fast, sier rusforsker Baklien.Johnny Brenna viser til at «Salutt»-området ble valgt ut fordi det var det mest belastede i hele sentrum og derfor er vanskelig å sammenlikne med andre områder. Han tror prosjektet har bidratt til en kulturendring i hele utelivsbransjen.

– Resultatene av dette vil man kanskje se mer av om 5 eller 10 år. Men jeg opplever allerede at mange steder i Oslo sentrum er blitt strengere enn før. Det er lavere terskel for å ikke komme inn eller bli nektet servering, sier han.

 1. Les også

  «Oslo trenger en ny drikkekultur»

 2. Les også

  På pub for å stoppe Oslo-volden

 3. Les også

  Oslo vil ikke ha prikk-belastning for puber

 4. Les også

  Skjenker mindre, taper penger

 5. Les også

  Slåsskjempene borte fra problemområde

Les mer om

 1. Utelivsbransjen
 2. Politiet
 3. Skjenkebevillinger