Mistenkt knivmann ble dømt til tvungent psykisk helsevern i desember

Den 33-årige mannen som ble skutt på Bislett tirsdag, er samme person som ble anholdt på Ankerbrua i Oslo i juni 2019. Det får Aftenposten bekreftet fra en politikilde.

For 11 måneder siden ble han dømt i Oslo tingrett til tvungent psykisk helsevern. Det skjedde etter et drapsforsøk og knivtrusler mot en rekke personer.

Aftenposten får opplyst at mannen ble observert bare for noen dager siden i det samme området der tirsdagens knivhendelse skjedde.

En kilde forteller at vedkommende reagerte da gjerningsmannen fra Ankerbrua gikk rundt som en fri mann på gaten så kort tid etter hendelsen.

Politiinspektør Egil Jørgen Brekke sier det er for tidlig å gå ut med gjerningsmannens identitet, men bekrefter at han er kjent for politiet fra tidligere. Brekke opplyser at de pårørende ikke er varslet ennå.

– Vi utelukker ingen motiver, men pr. nå er det ingenting som tyder på at hendelsen var terror, sier Brekke.

På direkte spørsmål om mistenktes dom fra 2020 og hans sykdomshistorikk, ville Brekke ikke gi kommentarer.

I en dom fra Oslo tingrett 11. desember i fjor ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Det skjedde etter at sakkyndige rettspsykiatere kjente ham ikke strafferettslig tilregnelig. Ifølge dommen var mannen psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Retten fant også at det var fare for at den dømte mannen kunne gjenta handlinger der han satte andre menneskers liv og helse i fare.

Rettsspsykiatere: Led av PTSD og schizofreni

Det ble gjennomført flere rettspsykiatriske utredninger av mannen etter hendelsen i 2019.

Mannen lider av schizofreni, heter det i en av rapportene. Den ble skrevet av psykologspesialist Alexander R. Flaata, psykiater Rita Lyngved og psykiater Randi Rosenqvist.

De beskriver en vanskelig og traumatisk barndom og ungdom, med opphold i det krigsherjede Tsjetsjenia. Mannen skal ha hatt PTSD etter opplevelsene.

Både under et opphold på lukket avdeling på Dikemark og i fengsel skal han ha hatt vrangforestillinger der han «var opptatt av djinner, skygger og hvisking, at han var truet på grunn av at personalet fikk endrede øyne, men han hadde også grandiose selvhenføringssymptomer og mente at han var i ferd med å lære seg å fly».

Rusmisbruk av hovedsakelig alkohol og kokain skal ha vært med på å utløse disse symptomene.

Han har også to voldsdommer mot seg fra 2015 og 2018 i Oslo tingrett.

Dommen fra 2018 gjaldt det retten beskriver som et aggressivt og uprovosert angrep på en bygningsarbeider som arbeidet på en byggeplass. Bygningsarbeideren ble sparket og slått, heter det i dommen. Den tiltalte mannen ble da dømt til samfunnsstraff i 90 timer.