Oslo

Sluttstrek for 15 års strid - tomt blir park

Det ser ut til at en langvarig kamp om en liten grønn flekk på Frogner ender med at flekken utvides og blir en litt større park.

Den har i praksis vært en privat hage, nå mener byrådet den bør bli en liten, offentlige park.
  • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet sier nei til utbygging, og innstiller på at den omstridte, ubebyggede tomten i Gyldenløves gate 15 blir en offentlig park.

– Byrådet ønsker ikke boliger her, vi vil at eiendommen skal bli en bydelspark. Kommuneplanen peker på at dette området mangler en slik park. Det er svært viktig at Oslos innbyggere har tilgang til grøntområder og gode møteplasser i nærområdet sitt, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Hun åpner til og med for å utvide parken med Schives gate og den grønne trekanten mellom Schives gate og Gyldenløves gate. Da blir det et lite, sammenhengende grøntområde på nedsiden av Arno Bergs plass.

  • Osloby omtalte saken sommeren 2015. De som ikke husker alle de intrikate detaljene, kan gjenoppfriske hukommelsen her.

Liten, men fin

– Det blir en av byens minste parker, men det blir også en av de fineste med en fantastisk blodbøk og en vegetasjon som enhver park kan misunne den, i den grad parker er misunnelige.

I andre byer, som London og New York er nettopp slike små parker en kjempekvalitet, sier Harald Nissen, som leder De Grønnes bystyregruppe.

– Men akkurat her, i hjertet av den frodiggrønne vestkanten, er det vel større behov for boliger enn for grønne flekker?

– Det der er en stor misforståelse. Det er riktig at vi har Frognerparken og Slottsparken, men ellers er også vestkanten sterkt fortettet og har behov for flere grønne lunger, sier Nissen.

Stein Sture Larre i Fortidsminneforeningen som sammen med Naturvernforbundet har jobbet for å få realisert parken i over ti år, er godt fornøyd med at politikerne ikke har endret syn på hvordan tomten bør benyttes.

Regulert til bolig...

Den snaut ett mål store Gyldenløves gate 15 var regulert til bolig, men sto på byantikvarens gule liste - det betyr at den har verneverdier og det betyr blant annet at Plan- og bygningsetaten oversender byggesaker som berører eiendommen til Byantikvaren for rådgivende uttalelse - da Scandinavian Development kjøpte tomten i 2004.

Da var det tre år siden den første søknaden om å få bygge en boligblokk på tomten, som har fungert som privat hage i hundre år, ble sendt inn. Siden har det gått slag i slag på det som kanskje er byens mest omstridte eiendom pr. kvadratmeter.

I 2010, vedtok bystyret å regulere tomten, hvor eieren ønsket å bygge boliger, til park.

Det forrige byrådet ga eieren anledning til omkamp om reguleringen. Nå innstiller byrådet på at bystyret igjen skal vedta at tomten skal bli park.

Skuffet og overrasket

– Jeg har vært i eiendomsbransjen lenge, men dette vedtaket er jeg både skuffet og overrasket over, sier Erik Bøhler. Han eier Scandinavian Development, som eier og har lagt ned mye penger på den omstridte tomten.

– Jeg mener byrådets vedtak ikke er i tråd med signalene vi har mottatt fra både dette og det forrige byrådet.

– Dere har tidligere truet med rettssak hvis dere ikke får bygge på tomten?

– Vi vurderer hva vi skal gjøre videre, og har ikke tatt noen endelig beslutning, sier Bøhler.

Byråd Marcussen skriver at hun ikke er kjent med at byrådet har gitt noen signaler: – Saken er blitt behandlet på vanlig måte, og de tre byrådspartiene er enige om at dette er en god løsning for byen.

Les mer om

  1. Byutvikling