Oslo

NSB-rabatt i Oslo forsvant i «regnefeil»

Togpendlerne kan glede seg over 20 prosent rabatt på NSBs månedskort. Det er bare én hake ved regjeringens forsøk på å motivere enda flere til å reise kollektivt. Det gjelder ikke der hvor folk flest bor.

Der hvor det er viktigst at flest tar toget, i storbyene, vil ikke staten gi rabatt på månedskort. Det får bare pendlere som reiser langt.
  • Stein Erik Kirkebøen

Siden 14. oktober har togpendlerne kunnet glede seg over billigere månedskort hos NSB.

Men: Aftenposten kunne i våres avsløre at rabatten gjelder kun NSBs månedskort for alle som bor utenfor «takstsamarbeidsområdene». Oslo/Akershus er ett slikt område (Ruter-land). Storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger er andre områder hvor rabatten ikke gjelder.

Og det skyldes en regnefeil, mener Venstre.

Forslaget kostet mye mer

– Ja, faktisk gjør det, sier Venstres stortingspolitiker Abid Raja. De foreslo i budsjettdebatten i fjor en rabatt på 20 prosent på NSB-månedskort for alle. Venstre mener det vil få flere til sette igjen bilen, og å ta toget.

– Derfor fikk vi Samferdselsdepartementet til å regne på det, og det kom til at det ville koste 67 millioner kroner. Vi fikk gjennomslag hos regjeringen, og beløpet ble lagt inn i budsjettet, sier Raja.

  • Video: Hva irriterer deg mest når du reiser kollektivt?

Så satte NSB i gang sine kalkulatorer. Og de regnet riktig.

– De fant ut at forslaget ville koste hundre millioner mer. De pengene hadde plutselig ikke Regjeringen. Da ble løsningen å utelukke de områdene hvor det bor mest folk, storbyregionene, sier Raja.

Det var en løsning som han og Venstre ikke var særlig fornøyde med. De ønsker å rette opp de Raja kaller en regnefeil i budsjettet for neste år, og gi alle rabatten.

Samferdselsdepartementet bekrefter at tallet 67 millioner ikke var fullstendig, noe de også varslet om. I en e-post til Aftenposten skriver de:

«Men vi understreket at beløpet (67 millioner) ikke tok høyde for kostnaden i takstsamarbeidsområdene. Da NSB la frem regnestykket som også inkluderte dette, viste det seg at det ville ha kostet staten ca. 160 mill. kr å innføre 20 prosent rabatt på månedskort og årskort».

Budsjettforhandlinger

Etter det Aftenposten erfarer, har Venstre så langt ikke fått gjennomslag hos regjeringspartiene denne gangen heller.

– Vi kjemper for det, men de forhandlingene er ikke avsluttet, er alt en hemmelighetsfull Raja vil si om den saken på tirsdag.

– Helt bakvendtland

Regnefeil eller ikke, Jan Bøhler (Ap) har ingen forståelse for regjeringens prioritering i denne saken:

– Regjeringen burde brukt de pengene den hadde der hvor det er viktigst at folk reiser kollektivt, og det er i storbyene. Alle er enige om at det er der det er viktigst å få ned bilbruken. Så velger regjeringen å bruke pengene alle andre steder! Ruter har i år hevet prisene mer enn prisstigningen blant annet fordi selskapet har store overføringer til NSB for at folk skal få reise like billig med tog som med buss, bane og trikk, sier han.

Onsdag spør Bøhler samferdselsministeren om han vil utvide ordningen til også å omfatte storbyene neste år.

– Jeg er spent på hva han vil svare og hvordan han vil argumentere for å bruke pengene der hvor behovet er minst. Det er helt bakvendtland. Han har i andre sammenhenger vist til at regjeringen prioriterer kollektivtrafikken i sentrale strøk, nå har han sjansen til å gjøre det i praksis, sier Bøhler.

Ingen direkte effekt

Samferdselsdepartementet forklarer at Ruter går glipp av disse pengene med at en rabatt ikke ville gått direkte til de reisende, men til Ruter og de andre regionale operatørene som har lavere priser enn NSB: «Prisforskjellen mellom tog og øvrig kollektivtransport gjør at kollektivselskapene må betale NSB takstdifferanse.

Dersom NSB setter ned sine priser, vil prisdifferansen kollektivselskapene må betale til NSB reduseres. Det vil altså ikke bli noen prisreduksjon til de reisende i takstsamarbeidsområdene og det vil utgjøre en kostnad for staten på om lag 105 mill. kroner». Samferdsels

Det ville spart Ruter for overføringer, indirekte ville det gitt de reisende et bedre eller billigere tilbud. Men det er ikke departementet opptatt av:

«Vi ser på hvilke løsninger som er hensiktsmessige for å sikre et helhetlig og kunderettet transporttilbud».

Les mer om

  1. Vy
  2. Ruter
  3. Tog
  4. Storby
  5. Abid Raja
  6. Samferdselsdepartementet