Oslo

Fikk containere foran huset sitt: – Dette er det beste som har skjedd oss!

Vakkert er det ikke, men det er blitt litt lettere å være naboer til anlegget på utfartsparkeringen ved Oset. Det er mindre bråk.

En stabel med containere foran huset er det beste som har skjedd Per Viberg på et halvt år. Det sier mye om hvordan halvåret har vært.

  • Stein Erik Kirkebøen

– Det har vært forferdelig, med et støynivå langt over tillatte verdier 12, 13 timer om dagen fire-fem dager i uken. Det er en stor belastning med vedvarende støy fra gravemaskiner, hjullastere og store lastebiler med jord og stein og grus, sier Britt Selanger. Hun er en av to nære naboer til det støyende anlegget.

  • Å skifte ut gamle vannrør er viktig for at vi skal holde oss friske. Her kan du lese mer om det.

– Vi er ikke blitt hørt, sier den andre, Per Viberg. – Vi har klaget og klaget. Vi har klaget til bydelsutvalget, til bydelsoverlegen, til Bymiljøetaten, til entreprenøren. Til tross for at alt vi har bedt om står i kontrakten mellom Bymiljøetaten og entreprenøren, har ingen ting skjedd. Ikke før nå.

Her pågår bråket:

Sorterer masse

På Kjelsås driver Vann- og avløpsetaten med nødvendig oppgradering av opptil hundre år gamle rør. Det graves.

Massen som graves opp, dumpes på parkeringsplassen ved Oset renseanlegg, utenfor husene til Selanger og Viberg.

Der blir den sortert med dunder og brak før noe lastes på biler og dumpes et annet sted, og noe kjøres tilbake for å fylles tilbake i grøftene.

Ingen form for varsel

– Og dette bare kom. De som bor i gatene som graves opp, fikk forhåndsvarsel. Vi fikk ingen ting. Det er selvfølgelig helt uhørt at et slikt anlegg, uten støyskjerming, legges syv meter unna nærmeste bolighus, sier Selanger.

– Vi er vant til at det er bråk her. Vi har hatt ti år med anleggsarbeid ved vannverket og ved skolen. Men maken til dette har vi aldri opplevd. Det har vært fryktelig i et halvt år, og det skal fortsette. Vi fikk beskjed om at den mest støyende aktiviteten skulle stanses, men ingen ting skjedde. Opprinnelig ble det sagt at prosjektet skulle avsluttes i november. Nå sies det april-mai, sier Viberg.

– Jeg skjønner at arbeidet er viktig, og at noen innimellom må lide for at forholdene for alle skal bli bedre. Jeg er innstilt på å ta mitt samfunnsansvar, men nå har vi tatt det i ti år. Det begynner å bli nok, sier Selanger.

I forrige uke ble naboene omsider bønnhørt. Da ble det stablet opp containere i to etasjer som støyskjerm mellom anleggsplassen og husene.

– Det er ikke vakkert, men støyen er redusert. Det er det beste som har skjedd på et halvt år, sier Viberg.

– Det er ikke vakkert, men støyen er betydelig redusert, sier Viberg. Han synes det er til å leve med at utsikten har tapt seg noe etter at støyskjermen kom på plass.

– Gjør så godt vi kan

– Vi gjør så godt vi kan ut fra forholdene, gjeldende regelverk og fullmakter for å begrense byggetid og tungtransport som berører mange mennesker i Oslo, skriver prosjektleder Bjørn Vessia i Vann- og avløpsetaten i en e-post til Aftenposten.

– Vi følger opp «Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune», men det er flere støykilder, andre anlegg, i området som bruker veiene og utfartsparkeringen. Vår entreprenør har i dag dispensasjon fra bydelsoverlegen fra støyforskriften fordi anleggsdrift normalt gir brudd på forskriftens grenseverdier i perioder. Vi prøver å overholde grenseverdiene så langt det er praktisk mulig.

Kunne dere ikke gjort sorteringsjobben et sted hvor det ikke bor folk tett opptil?

– Låkeberget i Maridalen kunne vært et alternativ, men det ligger innenfor markagrensen i Maridalsvannets nedbørsfelt, så det er ingen enkel og rask sak å beslutte. Det hadde vært fint om Oslo kommune hadde skjermede, midlertidige deponier. Det hadde spart byen for mye tungtransport, partikkelutslipp og CO₂-utslipp, skriver Vessia.

Frykter fremtiden

De pågående arbeidene skal avsluttes i løpet av våren, men naboene er bekymret for fremtiden.

– Renseanlegget skal utvides med to digre fjellhaller. Arbeidet skal pågå i seks år. De sier at massen da skal tas ut en annen vei, sier Selanger.

– Men samtidig sier de at utfartsparkeringen ikke blir satt i stand før om seks år. Vi frykter at de har enda flere planer for vårt nærmiljø som vi ikke er informert om, sier Viberg.