Slik blir gang- og sykkelbroen ved Ullevaal stadion

I løpet av et års tid forsvinner et landemerke i Oslo-trafikken. Et nytt overtar dets plass.

Slik skal den nye broen se ut. I tillegg til at den blir stiligere enn dagens, vil den få ny led-belysning integrert i rekkverk og på lysmaster.

I 1992 kom den røde gang- og sykkelbroen på plass over Ringveien ved Ullevaal stadion. Nå er tiden ute for den midlertidige gitterristbroen.

– Det var neppe meningen at den skulle stå så lenge, men i løpet av neste år skal den erstattes av en ny og mer moderne stålbro, sier senior kommunikasjonsrådgiver Håvard Vikheim i Statens vegvesen.

Den gamle sliteren av en bro har for liten kapasitet og er ikke tilpasset dagens trafikksituasjon. I tillegg er den i bratteste laget, og det hender stadig at det kladder over broen i rushtidene.

Arbeidene er såvidt i gang

Men nå skal det bli bedre, 290 millioner skal investeres i en ny bro. Den skal hjelpe stat og kommune med å nå sitt mål om at flere skal gå og sykle i årene fremover. Arbeidene med den nye broen er såvidt i gang.

– Det vil bli en helt annen bro med asfaltdekke, en kjørebane i hver retning for syklister og et adskilt fortau for gående, sier Vikheim.

Slik skal den nye gang- og sykkelbroen slynge seg over Ring- og Sognsveien.

Arbeidene med å forberede fundamenteringen på begge sider av Ringveien er i gang. Det vil merkes av dem som ferdes i området, og det blir verre før det igjen blir bedre.

Verre før det blir bedre

– Sykkelveien langs Ring 3 vil bli stengt mellom Athletica Domus og Tåsentunnelen det meste av 2018. Da må syklistene kjøre på baksiden av Ullevaal stadion og på nedsiden av Sogn kolonihage.

Hva må bilistene gjøre?

– På Ring 3 vil det i all hovedsak bli opprettholdt trafikk i to felt begge veier. I korte perioder kan ett felt bli stengt, og sannsynligvis blir veien helt stengt noen helger når broen heises på plass.

– Hva med syklister som skal krysse Ringveien?

– De må ta omveien om krysset ved Rikshospitalet. Det blir en ulempe, men belønningen blir en bedre og mer effektiv bro om et drøyt år. Den vil gli bedre inn i omkringliggende terreng og den vil gi både de gående og syklende god oversikt over trafikken på broen, sier Vikheim.