Oslo

Vi sykler mer og mer, men ikke når det snør

Vi sykler mer og mer, men syklistene er ikke til å stole på: Når været er dårlig, setter mange bort sykkelen.

Stadig flere kaster seg på vintersykkelen. Med stadig mildere vintre og stadig bedre veivedlikehold går det stadig bedre å sykle på vinterføre. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

 • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet har et mål om at hver femte reise i hverdagen i 2025 skal skje på sykkel. Skal det målet nås, må antall sykkelreiser øke med 12 prosent hvert eneste år. I 2016 overoppfylte vi målet med 50 prosent, da økte antall sykkelturer med 18 prosent.

Åtte tellepunkter

Figuren viser registrerte sykkelpasseringer i 2016 fordelt på månedene. Foto: Sykkelprosjektet

– Hvor mange som sykler vet vi ikke, men vi har åtte tellepunkter rundt omkring i byen som vi har hatt så lenge at vi kan sammenligne antall passeringer i 2016 med antallet fra 2015. Der økte antall passeringer med 18 prosent, sier Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet.

Mens 1.480.002 syklister passerte punktene i 2015, var det i fjor 266.000 flere, 1.746.206, som trillet forbi. Punktene teller syklister i begge retninger, så mange telles både morgen og kveld. Men sånn var det både i 2015 og −16, så økningen på 18 prosent er reell. Den gjør byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Berg, euforisk:

– Jeg er kjempeglad for den kraftige økningen i sykkeltrafikken i 2016! Dette er en viktig indikator på at vi er god vei mot målet.

Hun hedrer gjerne sine syklende helter: – De bidrar til at vi får renere luft, mindre støy og bedre flyt i trafikken. De fortjener en stor takk, spesielt på kalde vinterdagene.

Tabellen viser antall sykkelpasseringer i 2015 og -16 måned for måned. Foto: Sykkelprosjektet

Novembersnøen skremte syklistene

Svært mange lar sykkelen stå hvis været er dårlig. Det så vi spesielt godt i november i fjor. Det vi har hatt av vinter så langt i vinter, hadde vi i november. Da lå snøen i store deler av Oslo i ni dager. Dermed ble det den eneste måned hvor det var færre registrerte sykkelreiser enn året før – at tallet også sank i mars, skyldes påsken. I november sank antall registrerte sykkelreiser med 11470, 12,4 prosent, fra året før.

Til gjengjeld tok mange av dem som satt inn sykkelen da det kom snø i november, den ut igjen i desember.

– Vi har veldig mange sesongsyklister i Oslo. Det så vi også i september. Da var det overraskende mange som syklet – sannsynligvis fordi været har vært mildt og sykkelvennlig, sier Andenes.

Bare begynnelsen

Og byråden er optimistisk med tanke på utviklingen: – I år skal vi vedlikeholde 100 km med sykkelvei året rundt, det er dobbelt så mye som i 2016. Vi skal også få på plass 3000 bysykler, også en dobling fra i fjor, og vi jobber med å ferdigstille byrutene for sykkel, som vil gi åtte sammenhengende ruter gjennom byen, sier hun.

Alt dette peker på at sykkelveksten vil fortsette de neste årene, hvis vær og klima er sånn noenlunde på parti.

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Kollektivtransport
 3. Trafikk

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Sykkelveksten går på helsa løs - kraftig økning i antall alvorlige ulykker

 2. OSLO
  Publisert:

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år

 3. OSLO
  Publisert:

  I dag sykler bare drøyt 7 prosent. Byrådet i Oslo holder likevel fast på målet om 25 prosent innen 2025.

 4. OSLO
  Publisert:

  Oslo: Lavest antall trafikkofre siden 2006

 5. OSLO
  Publisert:

  Tre av ti mener Oslo er en god sykkelby

 6. NORGE
  Publisert:

  All innsatsen til tross – vi syklet mye mer i 1992 enn i dag. Nasjonalt sykkelregnskap viser en trist utvikling.