Oslo

Utvider kampanjen for å få ned aborttallene i Oslo

f.v. Marie Fossedal, Ingrid Hjelmeland, Anne Marie Bye Harlem og Anna Fjeldbraaten synes gratis prevensjon er et flott tilbud til bydelens kvinner, men håper at guttene kommer mer på banen. Foto: Jan T. Espedal

f.v. Marie Fossedal, Ingrid Hjelmeland, Anne Marie Bye Harlem og Anna Fjeldbraaten Foto: Jan T. Espedal

f.v. Marie Fossedal, Ingrid Hjelmeland, Anne Marie Bye Harlem og Anna Fjeldbraaten Foto: Jan T. Espedal

f.v. Marie Fossedal, Ingrid Hjelmeland, Anne Marie Bye Harlem og Anna Fjeldbraaten Foto: Jan T. Espedal

En prøveordning i bydel Grünerløkka gir unge kvinner gratis prevensjon. Nå utvides ordningen til to nye bydeler.

  • Heidi Anne Johnsen

Oslo ligger høyt opp på abortstatistikken, og bydel Grünerløkka har ligget på topp blant bydelene. For å gjøre noe med dette har kvinner mellom 20 og 24 år har fått tilbud om gratis prevensjon siden februar 2015.

Nå utvides ordningen med to nye bydeler.

Bjerke og St. Hanshaugen følger nemlig hakk i hæl på statistikken, og fra 1. august skal ordningen også å omfatte dem.

  • Les mer: Mindre prevensjon og høyere aborttall blant innvandrerkvinnene

Men selv etter ett år er ikke ordningen kjent blant alle. I Sofienbergparken på Grünerløkka ligger fire unge kvinner midt i målgruppen, og soler seg. De er ikke klar over at de kan velge den beskyttelsesmetoden som passer best uten at det koster en krone.

– Jeg fikk høre om tilbudet fra SiO helse, men trodde bare det gjaldt p-piller, sier Anne Fjellbraaten.

Men tilbudet gjelder også kostbare prevensjonsmidler som p-stav, som koster 1100 kroner. Det er et stort innhugg i studentøkonomien selv om den varer i tre år, og er billigere enn p-piller i lengden.

– Så flott tilbud. For jeg har ikke råd til å betale et sånt beløp, sier venninnen Anne Marie Bye Harlem.

Vil nå ut til så mange som mulig

Bydelen forsøker å nå ut til så mange som mulig gjennom studenthelsetjenesten SIO helse, Sex og samfunn-klinikken i bydelen og ungdomshelsestasjonen. Fastlegene har vært på kurs hos Sex og samfunn, og der har de blant annet lært å sette inn p-stav.

Bydelsoverlege Finn Bovim mener flere vil velge p-staven når den er gratis. Helsesøster Brit Skillebekk gir informasjon på Ungdomshelsestasjonen i bydel Grünerløkka. Foto: Jan T. Espedal

Hos alle disse instansene får kvinnene, gjerne med partnere, informasjon og tilbud om alle typer reseptbelagt prevensjon. Med resepten i hånden utleveres prevensjonsmiddelet gratis på Apotek1 ved Legevakten.

Bydelsoverlege Finn Bovim tror på færre uønskede svangerskap med gratis prevensjon. Foto: Jan T. Espedal

Ønsker gratis prevensjon til alle

På Ungdomshelsestasjonen i bydel Grünerløkka kommer som regel 10–15 innom i løpet av ettermiddagen, opplyser helsesøster Brit Skillebekk

– Mange er usikre og ønsker informasjon. Andre vet hva de vil ha og har en klar bestilling. Og en del vil ha informasjon om nødprevensjon, sier hun.

Sex og samfunnsklinikken er den instansen som kommer i kontakt med aller flest. I fjor hadde de 32.000 konsultasjoner.

– Vi ønsker at alle mellom 20 og 25 år skal få gratis prevensjon, og dermed få råd til å velge den beste prevensjonen. Får håpe at det kommer noe ut av dette prosjektet, sier medisinskfaglig ansvarlig lege, Marius Johansen ved Sex og samfunn.

Høye aborttall i Oslo

Finn Bovim, bydelsoverlegen i Grünerløkka mener mye er gjort hvis man klarer å nå frem til dem som er i aldersgruppen 20 til 24 år.

– Det er her vi har det største antallet aborter, så hvis vi klarer å hjelpe denne gruppen til å unngå uønsket graviditet, så vil det gi store utslag på statistikken, sier Bovim

Har kampanjen virket?

Politikerne har valgt å gå videre og utvide ordningen før evalueringen er klar. Et tidligere NIBR-prosjekt i Troms og Hamar har vist at gratis prevensjon til målgruppen gir en klar nedgang i aborttallene, og det er dette man har ønsket å prøve ut i Oslo.

Og bydelsoverlegen har stor tro på at gratis prevensjon vil reduserer antallet uønskede svangerskap. Og han tror det vil få flere til å velge de langtidsvirkende prevensjonsmidlene, som p-staven. Den opereres inn under huden i overarmen gir kroppen en jevnere tilførsel av hormoner enn p-piller og minipiller som tas en gang daglig.

Nedgang i aborttallene

Aborttallene i bydel Grünerløkka sank fra 98 aborter i 2014 til 91 aborter i 2015.

– Men vi kan ikke ut fra tallmaterialet alene si at dette virker, for nedgangen startet noe før vi kom i gang med prosjektet , sier Bovim
Men det er ikke den samme fallende tendensen i nabobydeler som Gamle Oslo og Sagene. Og for å få vite mer er det planer om å gjennomføre dybdeintervju av et utvalg av kvinnene i samarbeid med Institutt for allmennmedisin ved UiO.

Byråd vil ha mer seksualundervisning

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester synes det er viktig at Oslo høster erfaringer ved å ta med flere bydeler.

– Vi må bruke ulike virkemidler for å få ned aborttallene, sier hun.

– Enkelte synes kanskje det er vanskelig å gå til fastlegen fordi de er utsatt for sosial kontroll, så derfor er dette tilbudet veldig bra. Og vi vet også at tilgang til prevensjon fører til god helse, sier hun.

Hun vil også ha guttene mer på banen fremover.
– Jeg ønsker også bedre seksualundervisning i skolen. Skam og debatten i kjølvannet av denne TV-serien viser at det er viktig å snakke med ungdom om grenser og kjønn, sier hun.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Inga Marte Thorkildsen