E18 og resten av Oslopakke 3: Partene er enige – søndag kveld skrives avtaleteksten

Her er hovedpunktene: Det blir utvidelse av E18 – nye T-baner og stor kollektivterminal på Lysaker.

Det var en tilsynelatende fornøyd samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg som i 16-tiden søndag ankom det siste forhandlingsmøtet før Oslopakke 3 er på plass.

Det som under pressekonferansen mandag klokken 11 vil bli solgt inn som et stort miljøprosjekt, teller også nytt signalanlegg i dagens T-banetunnel under Oslo. Sammen med en ferdigstilt fornebubane i år 2024 vil det gi betydelig økt kapasitet, frem til ny sentrumstunnel for T-bane står klar i 2028, ifølge enigheten om Oslopakke 3.

Under det siste det siste forhandlingsmøtet om pakken, som startet søndag klokken 16 på Galleri Oslo, ble selve avtaleteksten skrevet ut.

Det var i utgangspunktet ventet at møtet vil vare i rundt to timer, men først klokken 21.30 kom deltagerne ut. Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) og Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) bekreftet da at de var enige. Årsaken til at møtet dro ut i tid, var ifølge Solli at de trengte ekstra tid til å finpusse de siste formuleringene i avtalen.

Politikerne ville ikke svare på spørsmål om innholdet i avtalen fra journalisten som var tilstede. Dette vil bli presentert i detalj på en pressekonferanse mandag klokken 11.

– Vi har kommet til et godt kompromiss. Jeg mener ikke vi skal gå ut av byråd på grunn av dette, fordi jeg mener avtalen er veldig god. Veien er blitt nedskalert mye, men mer om dette får dere vite på pressekonferansen, sa byråd Berg etter gjentatte spørsmål om E18 fra journalstene.

Alle har gitt og tatt

Det er på det rene at alle parter har gitt og tatt, og at E18-prosjektet blir slankere og inntil videre langt mindre omfattende enn planlagt. Men at det likevel blir utvidelse av dagens vei, og dessuten bygging av den omstridte Bærumsdiagonalen, også kalt Gjønnesdiagonalen.

Les også

MDG har liten erfaring med forhandlinger som E18-forhandlingene. Det har de andre partiene fått merke.

Slik kan de nye bomsatsene bli:

Partene ser også ut til å være enige om bompengetakstene.

Elbil: 10 kroner i rushtiden fra 2018.

 • Elbiler får ikke lenger kjøre gratis i rushtiden. Ifølge samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) skal det koste 10 kroner fra 2018.
 • VG viser imidlertid til at avtaleskissen som nå diskuteres, inneholder et forslag om at det allerede fra mars neste år vil koste 10 kroner å passere bomringen med elbil i rushtiden mellom klokken 06.30 og 09 om morgenen, og mellom klokken 15 og 17 om ettermiddagen.
 • Resten av døgnet passerer elbiler gratis som nå.

Elbil fra 2020: 30 kroner i rushtiden, 20 kroner ellers.

 • Elbiler skal fortsatt kunne kjøre i kollektivfeltene i Akershus. I Oslo må det være minst to i bilen for å bruke bussfilene i rushtiden.

Flere må betale mer:

 • I år økes taksten for bomringen fra 32 til 34 kroner.
 • I 2017 vil bomringene endres slik at flere vil måtte betale inn vestfra.
 • Dieselbiler: 58 kroner for å passere Oslo-bomringen. 16 kroner i Bærums-bommen i 2017.
 • Bensinbiler: 53 kroner i Oslo-bommen for en personbil i rushtiden. 16 kroner i Bærums-bommen.
 • Fortsatt 10 prosent rabatt for faste brukere.
 • Kan bli krav om å måtte betale bomavgift både inn og ut av Oslo på E-18.
I møterom 211 hos Akershus fylkeskommune skal politikerne i Oslo og Akershus bli enige om E18 i dag. Møtet ble imidlertid litt forsinket fordi vegdirektør Terje Moe Gustavsen (i midten, på vei inn) ble forsinket i trafikken inn til Oslo. Til venstre samferdselsbyråd Lan Marie Nguien Berg (MDG) som har en skisse til avtale.
Les også

Planlegger for full trafikk på E18 under hele byggeprosjektet

MDG vil kunne hevde at prosjektet nå er et annet enn det som lå på bordet da forhandlingene startet, mens Akershus-siden og øvrige tilhengere vil kunne hevde at E18 får en utvidelse og blir en helt annen samferdselsåre enn i dag.

MDG bekrefter at elbiler må betale bompenger

– Dette er en stor dag for Oslo og Akershus fordi vi får gjennomslag for god klimapolitikk med denne avtalen. Vi får 50 milliarder mer til kollektivtransport, og vi vil få en bred enighet i Oslo og Akershus om å redusere biltrafikken over bygrensen med 15 prosent, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG).

Byråden bekrefter at også elbiler vil måtte betale bompengeavgift.

– Ja, for å få inn disse 50 milliardene så er vi nødt til å øke inntektene i bomringen. Og da vil de som forurenser aller mest vil betale mer. I rushen vil da elbilene betale 10 kroner fra 2018 hvis vi lander på dette her i dag. Og det mener jeg er naturlig når bompengene øker for alle de andre trafikantene, sier hun.

– Var det lett å gå med på dette?

– Nei, men det viktigste er at det er billigst å velge miljøvennlige alternativer. Og det vil det fortsatt være. Fordelen i kroner og øre vil bli større enn det som er tilfellet i dag.

E18 ser ut til å bli utvidet i Oslopakke 3.

Slik blir nye E18:

 • Det blir i alt tre lokk over E18 mellom Strand og Lysaker:

Ett ved dagens bro over veien ved Strand, som ikke blir så omfattende, ett ved Stabekk/Fornebu, der Bærumsdiagonalen kommer på og der det blir ny og enklere vei ut til Fornebu på andre siden av motorveien, og ett ved Lysaker.

 • Innover mot Oslo vil E18-prosjektet omfatte fem felt, to vanlige bilfelt, ett felt som får navnet vekslingsfelt, som skal sørge for bedre trafikkflyt, og i tillegg eget bussfelt og egen sykkelvei.
 • Oppå lokket, som en gjennomgående vei hele veien, blir det en lokalvei. Denne blir beholdt både av hensyn til beredskap og ved en eventuell full stans på hovedveien. På denne lokalveien blir det lav fart og flere rundkjøringer.
 • For Bærumsdiagonalen er man enige om at den skal samle trafikk som i dag går på mindre lokalveier i Bærum, og føre den ned til E18. Men trafikken alt i alt skal ikke øke. Gjør den det, vil det bli satt i verk tiltak for å dempe trafikken igjen.

Fornebubanen først

Fornebubanen skal være klar i 2024, samtidig som nytt sikrings- og signalanlegg i den eksisterende T-banetunnelen under Oslo. Partene er enige om å bruke 2,7 mrd. kroner på anlegget.

Det nye anlegget gjør at flere T-bane tog kan kjøre gjennom tunnelen, samtidig som Fornebubanen gir økt kapasitet. I 2028 skal ny sentrumstunnel stå klar.

Ahusbanen, som nå skal hete Romeriksbanen, skal bygges i flere etapper. Den blir ferdig vesentlig senere enn Fornebubanen.

«Skal fullføre intensjonen om E18 også til Sandvika»

Høviktunnelen, som opprinnelig inngikk i første del av ny utgave av E18, skyves til del to. For del to, strekningen Strand-Sandvika, er man enige om at «intensjonen for den planlagte veien» skal oppfylles.

Men man er også enige om ikke i dag å være konkrete på hvordan veien skal endres. Det vil det bli nye runder på i 2019 og 2020. Det er i dag likevel allmenn aksept for at Sandvika skal få sitt miljølokk.

Over fra buss til tog og T-bane på Lysaker

Lysaker stasjon vil vokse til en vesentlig større kollektivterminal, ifølge enigheten forut for søndagens forhandlingsmøte. Meningen er at mange busser som i dag kjører inn til Oslo skal ha siste stopp her, før passasjerene bytter til tog og T-bane (Fornebubanen.)

I alt handler Oslopakke 3 fortsatt om prosjekter for til sammen 100 mrd. kroner.