Oslo

- Vi kan ikke mure igjen Oslos sjøside med boliger og parker

– Murer vi sjøsiden i Oslo inne med boliger, parker og badeanlegg blir resultatet at alt gods må gå på veiene, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum.

Tar man bort muligheten til å få varer inn på Ormsund, så betyr det at du må kjøre varene på lastebil inn i stedet, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Han kaster seg nå inn i debatten om hva vi skal bruke havneområdene i Oslo til, i kjølvannet av diskusjonen om hvorvidt det er riktig å bruke Ormsundkaia til å produsere asfalt.

– Mer gods med lastebiler sliter på veiene og er verken positivt for miljøet eller trafikksikkerheten, påpeker Dale.

Maritimt Forum er en stiftelse som representerer den maritime næringen i Norge.

Dette er saken:

Oslo Havn la ned konteinerdriften på Ormsundkaia før jul i fjor. Nå er kaia leid ut til NCC, som skal produsere asfalt på sjøeiendommen.

Men Miljøpartiet De Grønne (MDG) drømmer ikke om å asfaltere flere veier i Oslo.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen har derfor bedt om en gjennomgang for å finne ut av hvorfor det ble gitt grønt lys til asfaltverk på kaia.

Det er en villet politikk at en større andel av varene skal fraktes sjøveien.

Oslo Høyre synes på sin side det er dumt å bruke dyrebare havnearealer til å produsere asfalt og vil omregulere området til rekreasjon og næring.

– MDG og Høyre diskuterer med skylapper på

Han mener diskusjonen bærer galt av sted når man spør om man skal ha grønne lunger og badeplattform eller asfaltproduksjon.

– Det MDG og Høyre gjør her, er å gå inn i diskusjonen med skylapper. Det spørsmålet handler om er om man vil ha flere tusen nye lastebiler i bybildet, med den forurensningen og trafikkfaren det utgjør, eller om vi skal se det på en måte som er bedre for miljøet, sier Dale.

Han sier et skip kan erstatte 200 lastebiler på veien.

Naboer på Ormsund vil ha park, svømmehall, skole næring og boliger i dette havneområdet.

Naboene på Ormsund vil helst ha park, boliger og næring på eiendommen, men møter liten sympati fra Dale.

– Man kan ikke flytte havnen fordi en velforening har lyst til å ha grønne arealer rundt seg, sier Dale.

Ifølge havnedirektør Anne Sigrid Hamran er produksjon av asfalt på kaia havnearbeid fordi råstoffet har kommet sjøveien. Dale er enig i det.

– Havn har alltid vært næringsarealer der halvfabrikatene tas inn til kaia, losses og videreutvikles. Det gir også næringsaktivitet og arbeidsplasser, sier Dale.

Nasjonal Transportplan 2014–2023 legger opp til at mer varetransport skal gå sjøveien.

Daglig leder i Maritimt Forum Tord Dale

– Næring er mer enn kafé og kontor

– Næring er mer enn kontorarbeid og kafeer. At man ikke skal ha næring, som transport og asfaltproduksjon er, på Ormsund, blir litt molbotenkning. Næring er også produksjon av ting som vi trenger i en by, som for eksempel asfalt og materialer til boligbygging, sier han.

Han sammenligner havneområdet med en jernbanestasjon.

– Det er ingen som ville funnet på å foreslå å legge ned en jernbaneterminal til fordel for en pen park og boliger fordi naboene ønsket det, sier Dale.

Oslo Høyre: – Havn midt i bykjernen er uforenlig med en moderne storby

– Trenden internasjonalt er at man flytter havnen til industriområder utenfor de store byene for å lage effektive havner, sier Oslo Høyres Pia von Hall (H), som vil avvikle havnevirksomheten på Ormsundkaia og Søndre Bekkelagskai. Mona Verdich representerer naboene, som ønsker boliger, svømmehall, park og næring i stedet for havn.

– Dette handler ikke om enten eller. Dette handler om et område som ikke lenger benyttes til ordinær havnedrift, sier Pia von Hall, fraksjonsleder og representant for Høyre i byutviklingskomiteen.

Hun mener Oslo Havn kan ha den havneaktiviteten de har i dag på Sjursøya.

– Trenden internasjonalt er at man flytter havnen ut til industriområder utenfor de store byene for å lage effektive havner. Det er uforenlig å ha en havn midt i bykjernen i en moderne by, sier von Hall.

– Men da må man jo kjøre varene inn til Oslo igjen på lastebiler?

– Det handler om logistikk. Ikke alle varer skal til Oslo. I dag komme varer, som skal til Bergen med sjøveien til Oslo. Og så fraktes de videre med bil eller tog til Bergen. Det er ikke ideelt. Transportørene må våge å tenke nytt. Godset må fraktes sjøveien dit det skal, sier von Hall.

Må finne fram gulrøttene

Hun mener myndighetene må satse så mye på sjøtransport at det blir attraktivt for transportørene å velge sjøveien.

– Regjeringspartiene Venstre og KrF har foreslått en bonusordning for transporterer som bruker sjøveien.

von Hall mener noen av oppgavene som gjøres av Oslo Havn i dag kan gjøres i Moss eller i Larvik. – Det kan få positive miljøgevinster, sier von Hall.

Naboene: – Fjern det som ikke er relatert til havn

– Maritimt Forum mener det er galt å høre på naboene. Hva tenker dere om det, Tillik Haustveit, representant for Selskapet til Bekkelagets Vel?

– Det vi ønsker oss er at en uavhengig instans skal vurdere om Oslo Havn forvalter eiendommen riktig med tanke på arealbruk, effektivitet, miljø og sikkerhet.

– Vi opplever det som om Havn har mye virksomhet som ikke er direkte havnerelatert, som eiendomsutvikling, kontorutleie, gjødselsiloer, bilparkering, lager og asfaltproduksjon. Vi spør oss også hvor store deler av havnedriften som faktisk betjener Oslo by. Hvor miljøvennlig blir det når det som kommer sjøveien skal transporteres med trailere videre til hele landet, som f.eks. bilene som har leveringsadresse til for eksempel Mandal og Trondheim?

– Vi mener Sjursøya, Kongshavn, Kreppeskjæret og Nordre Bekkelagskai har mer enn nok plass til havnedrift for Oslo by. Og da kan Ormsundkaia frigjøres til byutvikling som vil komme hele byens befolkning til gode, sier Haustveit.

Les også:

Boligprodusentene: - Politikerne må manne seg opp og overkjøre naboprotestene- Politikerne gir altfor stor makt til utbyggerne

Les mer om

  1. Oslo
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)