Rekord i antall ulykker på elsparkesykkel i august

Oslo skadelegevakt melder om en kraftig økning i ulykker med elsparkesykler i Oslo.

Gjennomsnittsalderen på dem som skader seg med elsparkesykkel er 29 år. 60 prosent er menn.

Presisering: I en tidligere versjon av denne artikkelen, sto det at kvinner skader seg oftere enn menn. Dette er feil. Seks av ti skadede er menn.

Nye tall fra Oslo skadelegevakt viser at 235 personer ble behandlet for elsparkesykkelskader i august. I gjennomsnitt behandlet legevakten dermed 7,7 skader pr. døgn forrige måned.

Det er 41 flere skader enn i juli måned, og en økning på nesten 100 prosent sammenlignet med august 2019.

Ti prosent av skadene er «alvorlige»

Gjennomsnittsalder på personer som skader seg er 29 år. 6 av 10 er menn. Det er omtrent tilsvarende hva statistikken tidligere har vist.

Legevakten betegner ti prosent av skadene som alvorlige. 30 prosent anses som moderate skader, mens 60 prosent av skadene vurderes som «lette».

– Vi er bekymret. Vi får inn pasienter med skader som de vil slite med resten av livet, sa Henrik Siverts, overlege ved Oslo skadelegevakt, til Aftenposten i juli.

Oslo skadelegevakt har uttalt at de anbefaler å stenge for bruk av elsparkesykler om natten, fordi skadeantallet hittil har vært høyere da, til tross for mindre bruk.

Også Lan Marie Berg, samferdselsbyråd i Oslo, har sagt at det beste hadde vært om elsparkesyklene ikke lot seg bruke på nattetid. Så langt er ikke anmodningen fulgt opp av utleierne.

– Det ville straffe flertallet som ikke velger å kjøre i fylla, sa Christina Moe Gjerde, leder for Voi, til Aftenposten i forrige uke.

Liten reduksjon i antall skader på natten

Skadeomfanget i august fordeler seg omtrent likt mellom dag og natt. Siden juli er det en liten reduksjon i antall skader på natten, fra 59 til 52 prosent.

I juli skrev legevakten at «nesten alle» som skadet seg mellom klokken 22 og 7 var påvirket av alkohol.

En foreløpig rapport fra Oslo skadelegevakt, som ble utgitt i juni, slo fast at 41 prosent av dem som skadet seg i perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020 var ruspåvirket.

Tallene for august sier ingenting om andelen skadede som var ruspåvirket denne måneden.

Samtidig er mange brukere fornøyd med tilbudet og omtaler sparkesykler som gøy, enkelt og fleksibelt.

I forrige uke ble det kjent at elsparkesykkelselskapet Voi innfører en reaksjonstest for å hindre fyllekjøring om natten i helgene. For å få løst ut en sykkel, må man klare et spill i appen som sjekker hvor fort man reagerer.