Oslo

Byrådet jobber med enda en ny avgift for diesel- og bensinkjøretøy

Det er enighet om nye bomringer- og priser. På toppen av dette kan alle bensin- og dieselbiler i Oslo få nok en avgift.

Jon Nordvik har en dieselbil fra 2008, men lar den stort sett stå i ro. Elsykkelen er et reelt alternativ til bilen, mener han. To elsykler frakter ham og samboeren til jobb i ukedagene.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Politikerne i Oslo og Akershus er allerede enige om store endringer i prisene i bomringen som gjør at man skal betale etter hvor mye bilen slipper ut. De er også enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo.

Nå jobber byrådet med enda en ny avgift for bensin- og dieselbiler.

Rett før jul fikk Oslo muligheten til å innføre det som kalles lavutslippssoner. Byrådet jobber nå med hvordan avgiften skal utformes og hvem som skal omfattes av den.

I en utredning kommunen laget i fjor, blir det foreslått at hele Oslo bør bli en lavutslippssone.

I praksis vil dette si at man må betale en avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.

Det er også mulig å kreve gebyr innenfor et mindre område, for eksempel Ring 2. Hensikten er å redusere biltrafikken, og å få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.

Dersom avgiften innføres, kan den drastisk redusere antallet mennesker som bor i områder med for høy luftforurensing.

Færre søk etter dieselbil – dette søker folk på i stedet

Uklart om det kommer – og hva det vil koste

Byrådet har ennå ikke bestemt seg for om de skal innføre avgiften, eller hvordan den skal utformes. For å få innført dette må byrådet legge frem et forslag for bystyret som må godkjennes før det kan iverksettes. Dette vil trolig skje i løpet av våren.

Men Aftenposten vet at de ønsker å innføre en avgift for tunge kjøretøy allerede i år. I fjor var det 7,2 millioner passeringer gjennom bomringen med tunge kjøretøyer, noe som ga 450 millioner i inntekter. Med en ny avgift ønsker byrået også å fange opp tunge kjøretøyer som for eksempel brukes til transport og varelevering innenfor bomringen.

Tunge kjøretøy med Euro VI-motor, som vil si at de er kjøpt etter 2014, vil trolig slippe å betale avgift.

Om den kommer for personbiler er mer usikkert. Dette er under utredning. Etter det Aftenposten erfarer, vurderer man også om avgiften skal gjelde for hybridbiler – i tillegg til diesel- og bensinbiler.

– Muligheten til å innføre lavutslippssoner kom på plass ved nyttår, og vi jobber nå med å avklare hvordan dette skal innføres i Oslo, i tråd med bystyrets vedtak. Den faglige utredningen vi har fått utarbeidet, anbefaler å starte med tunge kjøretøy uten Euro VI-motor, siden de forurenser mest, sier samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten.

Dette bør du tenke på før du kjøper din første bil

Ber folk kjøpe elbil

Det er opp til kommunene selv å sette beløpet.

Det vil være mulig å betale pr. dag, måned eller for ett år om gangen. Hvorvidt hybridbiler blir unntatt fra avgiften, er usikkert. Byråden har uansett en oppfordring til dem som skal kjøpe ny bil.

– Her er beskjeden veldig klar til dem som vurderer å kjøpe ny bil, enten det er næringsdrivende eller privatpersoner: Det er nullutslippskjøretøy som er fremtiden i Oslo.

  • Folkehelseinstituttet: – 185 mennesker dør av svevestøv i Oslo hvert år
Jon Nordvik mener byrådet i Oslo har fått ufortjent mye kritikk for tiltakene de innfører for å gjøre luftkvaliteten i Oslo bedre.

Kjøpte diesel i 2015 – men positiv til avgift

Da småbarnspappa Jon Nordvik bodde på Grünerløkka, husker han hvordan han kunne se det svarte støvet som la seg i vinduskarmen.

Da familien på fire flyttet til Frysja, var det fremdeles støv i vinduskarmen, men det kom ikke fra veitrafikk og var hvitt.

Som mange andre småbarnsfamilier har de en bil. Det er en brukt dieselbil fra 2008 som Nordvik overtok i 2015. Den blir bare brukt i helgene når familien skal besøke slektninger noen timer utenfor Oslo. Til hverdags går de eller bruker elsykkel til jobb.

– Elsykkel er virkelig et reelt alternativ til bil. Jeg har ikke noe lyst til å stange i kø. Nå suser jeg forbi den. Men dette handler også om luftkvaliteten i byen. Den blir ikke bedre av seg selv, sier Nordvik.

Han mener byrådet i Oslo har fått ufortjent mye kritikk for tiltakene de innfører for å gjøre luftkvaliteten i Oslo bedre.

Utelukker ikke støtte fra Venstre

Det var det borgerlige byrådet som i april 2015 foreslo dieselforbud på dager med høy luftforurensing og å opprette lavutslippssoner med én gang statlig hjemmel var på plass. Dette byrådet har satt i gang arbeidet med å utrede og innføre det.

Byrådet vil ikke ha flertall alene og er avhengig av støtte fra minst ett av partiene i opposisjon. Gruppeleder Guri Melby i Venstre har lenge etterlyst mer informasjon fra byrådet om arbeidet med lavutslippssoner, men savner svar.

– Det er viktig at vi har en åpen debatt om dette. Vi må få en dialog med befolkning og næringsliv om hva som kommer av krav, sier Melby.

Hun sier Venstre støtter ideen, men etterlyser mer informasjon om hvordan byrådet ser for seg utformingen av lavutslippssonene før hun sier ja eller nei. Samtidig mener hun det er viktig å få det på plass raskt, siden de nye prisene i bomringen som skiller på utslipp fra bilen, ikke kommer på plass i år.

– Jeg kan ikke love her og nå at vi vil støtte det byrådet foreslår, i og med at de ikke har lagt det ut på høring ennå. Men selve ideen om lavutslippssoner støtter vi. Jeg vil tro at Venstre og byrådet kan bli enige om noe, men det forutsetter at Akershus er med på det, sier Melby.

Møter motstand fra Akershus

Akershus skal ha protestert på Oslos planer. Som en del av Oslopakke 3-avtalen, ble politikerne enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo for å fange opp den delen av trafikken som ikke passerer fylkesgrensen. Den nye bomringen kan komme langs Ring 2.

I avtalen er det også klart at bilene og lastebilene som forurenser mest, også skal betale mest. Dette kalles miljødifferensierte bompenger.

Dersom lavutslippssonen skulle komme i tillegg til dette, vil pengebelastningen på bilistene bli for stor, mener fylkesordfører Anette Solli (H). Hun mener også det kan sette samarbeidet med Oslopakke 3 i fare. Avtalen sikrer milliarder av kroner til kollektiv- og veiprosjekter i de to fylkene, blant annet Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen.

Kan måtte forhandle

Solli i Akershus sier til Aftenposten at det er naturlig å se lavutslippssoner i sammenheng med Oslopakke 3, fordi avtalen blant annet regulerer pengeinnkrevingen fra dem som kjører i de to fylkene.

– Dette er noe som må inngå i en helhetlig diskusjon om bombelastningen i området. Vi har en avtale med Oslo om det, og da må de forholde seg til den. Jeg kan gjerne diskutere lavutslippssoner og skal ikke stoppe det, men det er viktig at det skjer i regi av Oslopakke 3, sier Solli.

– Jeg er opptatt av samarbeid og å finne en god løsning, men samtidig har vi ansvaret for helsen til folk og er nødt til å bruke de tiltakene vi har. Akkurat som jeg regner med at lokalpolitikere i våre nabokommuner har et ansvar for helsen til sine innbyggere, sier byråd Berg.

Toget og elsykkelen er det Nordvik bruker mest på Frysja. Dieselbilen fra 2008 blir stort sett brukt når slektninger noen timer utenfor Oslo skal besøkes.

– Betal for det du kjører

Tilbake på Frysja. Småbarnspappa Nordvik mener det er rettferdig med en avgift som skal redusere luftforurensingen, så lenge den baseres på bruk av bilen. Han tror ikke familien vil bytte bil som følge av dette, dersom de kun betaler for bruken av bilen.

– Hvis det blir en flat avgift på alle kjøretøy, er det urettferdig. Men hvis det er knyttet til bruk av kjøretøy, er det mer rettferdig. Da betaler du for det du kjører, sier han.

– Synes du det vil være rettferdig, hvis det kommer i tillegg til økte priser i bomringen?

– Så lenge avgiften går på hvor mye du kjører. De fleste tar ikke ansvar på egen hånd. Vi har et ansvar for vår egen luft, mener han.