Elbiler med passasjer får likevel kjøre i kollektivfelt

Forrige uke meldte Statens vegvesen om at alle elbiler blir kastet ut av kollektivfeltet på E18. Nå har Vegvesenet ombestemt seg.

Elbiler med passasjer blir likevel ikke kastet ut av E18 mellom Sandvika og Filipstad i rushtrafikken.

Elbiler med passasjer vil få tilgang til kollektivfeltene på E18 som tidligere. Det får ikke elbiler uten passasjer som må ut av kollektivfeltet mellom Sandvika og Filipstad fra 1. juni.

Mens det tidligere var snakk om strekningen mellom Vækerø og Filipstad, er den aktuelle strekningen utvidet fra Sandvika til Filipstad.

Når det gjelder Ring 3, får ikke elbiler tilgang til kollektivfeltene forbi anleggsområdene i forbindelse med rehabilitering av flere tunneler langs Ring 3. I første omgang gjelder det Smestadtunnelen.

— Prioriteringen av buss og nødetater under tunnelprosjektet opprettholdes, men elbiler med passasjer vil få tilgang til kollektivfeltene på E18, sier Ing-Cristine Ericson, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding onsdag morgen.

Elbiler uten passasjer får ikke tilgang til kollektivfeltet på E18 fra klokken 07- 09 inngående (østover), og i samme strekning mellom klokken 14 og 18 utgående (vestover).

Fra seks til 14 km

Flere elbileiere reagerer på at Vegvesenet har utvidet den aktuelle strekningen. Den opprinnelige strekningen mellom Vækerø og Filipstad utgjør cirka 6 kilometer. Strekningen fra Filipstad til Sandvika er på hele 14 kilometer.

- Vi har endret strekningen fordi vi tror at det blir lettere for bilister hvis de kan følge samme kjøremønster hele veien, sier Ericson.

Hun understreker at det kan komme endringer underveis.

Flere restriksjoner?

Denne kontrabeskjeden kommer en uke etter beskjedne om at alle elbiler skulle ut av E18 i rushtrafikken. Mange elbil-eiere reagerte da de fikk denne beskjeden i forrige uke.

Men det kan komme flere restriksjoner.

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil følge nøye med på hvordan trafikksituasjonen utvikler seg. Det kan bli nødvendig å utvide periodene med restriksjoner på strekningen når arbeidene på Granfosstunnelen starter høsten 2015.

Saken blir oppdatert.