Sjefsekretær i Oslo Høyre trekker seg etter betent konflikt

Gjentatte forsøk på dempe arbeidskonflikten i sekretariatet i Oslo Høyre har mislykkes. Sjefsekretær Anne Kristin Vie begrunner sin avgang med at hun vil skape ro.

Etter bare litt over to år i stillingen trekker Anne Kristin Vie trekker seg som leder for Oslo Høyres sekretariat.

Vie fikk bare litt over to år som leder for sekretariatet i Oslo Høyre.

I en pressemelding onsdag informerte Oslo Høyre om at Vie trekker seg. Hun har begrunnet dette med at hun ønsker å skape ro i sekretariatet hun har ledet.

Det skjer etter en lengre og svært betent arbeidskonflikt.

Varsler om uforsvarlig arbeidsmiljø

Aftenposten har tidligere skrevet at fire ansatte i høst varslet om det de mente var kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen og et uforsvarlig arbeidsmiljø.

En femte ansatt leverte en selvstendig bekymringsmelding.

Sjefsekretæren har en svært sentral stilling i sekretariatet, som er partikontoret til Høyre i fylket.

Varslerne mente det hadde utviklet seg et dårlig arbeidsmiljø det siste halvannet året under Vies ledelse.

Ledelsen i Oslo Høyre konkluderte med at arbeidsmiljøet i Oslo Høyre ikke var strid med arbeidsmiljøloven. De fant likevel at det var problematiske forhold ved arbeidsmiljøet.

Til tross for flere forsøk på å bedre forholdene, blant annet å leie inn en ekstern organisasjonsutvikler, lyktes de ikke med å skape ro.

– Setter partiet foran seg selv

Fungerende leder i Oslo Høyre, Merete Agerbak-Jensen, roser den avgåtte sjefsekretæren for å sette hensynet til partiet foran seg selv.

– Det vitner om personlig styrke og integritet, skriver Agerbak-Jensen i pressemeldingen.

Hun takker for bidrag fra sekretariatsleder i «mer enn to travle år».

– Det gjelder ikke minst flere initiativer til å fornye og modernisere arbeidet i partiorganisasjonen, et arbeid som vil bli videreført etter hennes fratredelse, skriver hun.

Til Aftenposten sier hun at dette var Vies eget valg.

– Når det er arbeidsmiljøkonflikter, er det av og til slik det ender. Da er det lederen som må dra det tunge lasset og ta den beslutningen, sier Agerbak-Jensen.

– Riktig løsning

Hun viser til at en over tid har forsøkt å løse konflikten, og at en innleid organisasjonsutvikler har kommet til at det var vanskelig slik situasjonen var.

– Dette er ikke en hyggelig løsning, men en riktig, nødvendig løsning. Det er veldig ryddig av Vie å sette partiet først. Vi har ikke tid til å bruke tiden på interne utfordringer. Nå må vi ut og vinne valget, og da må vi ha et sekretariat som fungerer, sier hun.

Tidligere finansbyråd overtar

Tidligere finansbyråd og leder i Oslo Høyre, Heidi Larssen, har vikariert som sjefsekretær siden 13. februar. Hun er nå konstituert i stillingen.

Ifølge Oslo Høyre skal hun fungere i stillingen til over valget når de vil ha en ny, permanent sjefsekretær på plass.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Vie.

– Dette er en krevende sak for alle parter og som naturligvis har flere sider. Jeg er veldig opptatt av at det skal være et godt arbeidsmiljø i Oslo Høyre, og dette er noe det arbeides mye med, skrev Vie i en kommentar da Aftenposten omtalte konflikten i desember.