T-banen får ny bro – må stenge bilvei i åtte dager

Østensjøveien stenges for biltrafikk i åtte dager når to kraner på 500 og 650 tonn skal løfte ny T-banebro på plass ved Brynseng.

I dag må både Lambertseterbanen og Østensjøbanen bruke samme bro over Alnaelva. Neste uke får Østensjøbanen en ny bro, men den vil ikke være klar for trafikk før i september.

I disse dager jobbes det på spreng for å få på plass to nye T-banebroer og en ny T-banetunnel mellom Brynseng og Hellerud. Dette for å oppgradere Østensjøbanen.

Den første av de to broene som skal erstattes, Bryn bru, ble revet i fjor. Neste uke skal den nye broen heises på plass.

Bryn bru går over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen. Riktignok er det to broer der, men det er kun broen nærmest Østensjøveien som skal skiftes i denne omgang.

Den andre T-banebroen tilhører Lambertseterbanen. I anleggsperioden «låner» Østensjøbanen broen til Lambertseterbanen.

To kraner på 500 og 650 tonn skal rigges opp på sør- og nordsiden av broen. Denne jobben starter natt til mandag. Derfor blir Østensjøveien ved Brynseng stengt i åtte dager fra og med mandag 6. februar.

– Etter at den 100 år gamle Bryn bru ble revet i oktober, har vi forberedt oss til denne løfteoperasjonen. Fire gamle brofundamenter er revet, og nye søyler og nytt landkar er bygget på hver sin side av elven. Alt er klart for å løfte inn bro for de neste 100 år med T-banetrafikk.

Det sier Henning Johnsen, Sporveiens prosjektleder.

Skal løfte over 500 tonn

De første to dagene skal brukes til å sette opp kranene og få alt utstyr på plass.

Mellom kl. 01.45 og 04.00 natt til onsdag løftes seksjon 1 av broen inn. På samme tidspunkt natt til torsdag heises seksjon 2 inn. Disse timene er valgt fordi da er det ingen T-bane- eller togtrafikk.

For å få til dette, blir Østensjøveien mellom Nils Hansens vei og Jernbaneveien stengt for kjøretøyer frem til tirsdag morgen 14. februar. Ring 3 blir i denne perioden den viktigste omkjøringsveien.

I åtte dager fra og med mandag blir Østensjøveien stengt ved Brynseng. Dette fordi T-banen skal få ny bro.

Ifølge byggeleder Anders Aamodt er dette helt nødvendig.

– Vi må først bruke et par dager for å få kranene på plass. I tillegg er det mye tungt utstyr som må på plass. Det blir stort sett døgnkontinuerlig arbeid. Derfor må den delen av Østensjøveien stenges for vanlige biler. Veien vil være åpen for myke trafikanter og utrykningskjøretøyer, sier Aamodt.

Natt til torsdag vil også Nils Hansens vei og Brynsengfaret være stengt.

Broen og tilhørende betongelementer som skal bæres på plass, veier i overkant av 500 tonn.

Buss for bane

Helgen 11.–12. februar skjer den siste store operasjonen, med innløfting av 27 tunge betongelementer.

Når den siste T-banen er kjørt forbi klokken 02 natt til søndag, løftes og monteres elementene suksessivt fra hver sin side på broen. Derfor blir det buss for bane søndag 12. februar.

Også togtrafikken blir stengt fra lørdag ettermiddag til søndag ettermiddag.