I sommer kom anbefalingene om å spare på vann. Nå må Oslo slippe ut vann for å unngå flom.

Tørken er over. Nå er vannstanden normal, og høy, for årstiden i hele Norge. For Oslo er situasjonen snudd på hodet.

Dette bildet viser Akerselva ved Arkitektur- og designhøgskolen langt nede i Maridalsveien tirsdag formiddag. Nå har Oslo mer enn nok vann og må derfor slippe ut mye mer i Akerselva enn det som er normalt.

I hele sommer er Oslo-folk blitt minnet om å bruke mindre vann på grunn av vannmangel. I mai fikk hele Oslos befolkning en SMS med klare oppfordringer fra kommunen. Beskjeden var at folk må dusje raskere og droppe vanning av plenen.

I begynnelsen av juni var magasinfyllingen på cirka 69 prosent. Normalen i juni er på 91 prosent. Verst var situasjonen i slutten av august. Da var fyllingsgraden på cirka 66 prosent.

Men i høst har det skjedd noe.

I løpet av to måneder har situasjonen snudd helt om, fra svært lite vann til mye vann i store deler av Sør-Norge. Det skriver varsom.no om grunnvannsstatusen i Norge.

I sommer hadde Europa den verste tørken på 500 år. Men også på Kontinentet ser situasjonen nå langt bedre ut.

I Oslo har det regnet så mye at akkurat nå er magasinfyllingen i Maridalsvassdraget på 94 prosent. Normalt på denne tiden er cirka 88 prosent. Det betyr at fyllingsgraden har økt med over 15 prosentpoeng på én måned. Sist fyllingsgraden var så høy, var i februar i fjor.

Ved Brekkedammen hadde Akerselva gått over sine bredder tirsdag formiddag.

Vannstanden i Maridalsvannet var 148,80 moh. tirsdag morgen, 2,20 m over minimumsnivået på 146,60 moh. Men på grunn av svært høyt tilsig er vannstanden på vei oppover.

Tall fra Meteorologisk institutt viser at på målestasjonen i Bjørnholt ble det i september i år målt 182 millimeter med nedbør, mot 109 millimeter i fjor. Normalt for september er 120 mm.

I oktober i år ble det målt 197 mm. I samme måned i fjor ble det målt 239 mm. Normalt for oktober er 141 mm.

Dette bildet fra tirsdag formiddag viser at Maridalsvannet er så å si fullt. Under kan du se hvordan det så ut på forsommeren.
Vannstanden i Maridalsvannet var 31. mai på et svært lavt nivå. Nå er situasjonen snudd på hodet.

Må slippe ut mye mer enn vanlig

I disse dager er vannføringen i Akerselva 13 kubikkmeter i sekundet. Det tilsvarer 13.000 liter med vann, eller 47 millioner liter i timen. I en normal vinter er vannføringen i Akerselva 1 kubikkmeter i sekundet.

Med det høye tilsiget og stigende magasinfylling vil nok vannføringen fortsette å være på dette nivået noen dager til.

– Vi er nødt til å slippe ut så mye vann for å unngå flom, vi har ikke plass til å magasinere noe mer nedbør, sier Jean-Yves M. Gallardo. Han er kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten, og forklarer situasjonen med lav vannstand i sommer med lite snø sist vinter.

– Vi hadde en tørr vinter med lite snø og tørr vår. Det resulterte i lite vann i magasinene, sier Gallardo.

Kan man dusje så mye man vil?

4. oktober kunne Oslo oppheve vannsparingstiltakene. Da var fyllingsgraden 77,7 prosent. Samtidig ble import av vann fra nabokommunene avsluttet.

«Det er fortsatt et stykke igjen til fulle magasiner. Med normal nedbør i høst og vinter, kommer vi dit. Får vi lite nedbør, er det fare for at vi må innføre sparetiltak igjen. Det er flere gode grunner til å fortsatt spare på vannet», skrev Oslo kommune på sine nettsider.

Samtidig ble innbyggerne rost for å spare på vannet.

– Nå som Oslo har overskudd av vann: Kan man dusje så mye man vil?

– Nå kan man ha litt lavere skuldre i dusjen, men vi ønsker ikke at det blir brukt mer vann enn nødvendig. Vår oppfordring er at vannet brukes fornuftig. Innbyggerne har vært veldig flinke til å spare vann og trenger ikke å endre sine vaner betraktelig. Og selv om vi har nok vann nå, så kan vi igjen havne i en situasjon med for lite vann hvis det ikke kommer nok nedbør i vinter, svarer Gallardo.

– Er det ikke mulig å spare på vannet istedenfor å la det renne ut i Akerselva?

– En magasinfylling på 94 prosent betyr at det er fullt så å si i alle magasinene innover, altså har vi ikke noe ekstra lagringsplass. I Gjerdingen, som har vært nedtappet på grunn av rehabilitering, er nå magasinfyllingen på 73 prosent. I tall mangler det ca. 1,5 meter før magasinet er fullt.