Oslo

Ny barnevernsavtale er forsinket. Flere ideelle tilbud kan bli lagt ned i mellomtiden.

Private ideelle aktører vurderer å legge ned fordi en ny avtale med Oslo kommune ikke er på plass. I mellomtider bestemmer bydelene selv hvor de vil kjøpe plasser. «Det er litt anarki over det hele», mener Høyre.

Etter at rammeavtalen med kommunen gikk ut i mai, har det ikke kommet noen ny på plass. Forsinkelsen fører til at flere ideelle stiftelser, som byrådet ønsker flere av, vurderer å legge ned.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Stiftelsen Betanien har i flere år drevet en spesialisert tjeneste for barnevernet. Når familier trenger det, kan Betanien gå inn og hjelpe dem. Dette skal blant annet bidra til at barna ikke må på institusjon.

1. oktober sendte Betanien et brev til Oslo bystyre. Der skriver de at rammeavtalen de hadde med kommunen gikk ut i slutten av mai i år. En ny avtale gjøres klar til anbudskonkurranse, men har ennå ikke kommet på plass.

I stedet for at bydelene kan velge mellom leverandører som er kvalitetssikret på forhånd, får de nå selv ansvaret for å legge det ut på anbud.

Betanien: – Får ikke kontrakter

I konkurranse med andre private aktører, sliter Betanien med å få nye oppdrag. I brevet til bystyret skriver stiftelsen at de har levert inn tilbud på 20 anbudskonkurranser, uten å få gjennomslag på noen av dem:

Konsekvensen hvis det ikke kommer en ny rammeavtale, kan bli at de legger ned tilbudet sitt, skriver stiftelsen. Kirkens Bymisjon, en annen ideell aktør, la ned sitt tilbud i mai.

Høyre: Vi er overrasket

Dette får James Stove Lorentzen (H), leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, til å reagere.

James Stove Lorentzen (H), bystyrerepresentant

– Vi er overrasket over at byrådet ikke har sørget for å ha nye avtaler på plass, når de gamle avtalene utløper. Det er viktig for barna at det er kontinuitet, og at avtalene er kvalitetssikret, sier Lorentzen.

– Er Høyre bekymret for at private ideelle aktører ikke klarer å konkurrere med private kommersielle aktører?

– Problemstillingen er at det ikke har vært en skikkelig konkurranse. Vi mener det er riktig å ha sentralt inngåtte rammeavtaler hvor Velferdsetaten inviterer ideelle og kommersielle aktører til å komme med anbud. Da får man lengre kontrakter med forutsigbarhet, kompetanseoppbygging og kontinuitet. Nå er det ingen forutsigbarhet.

Vurderer å legge ned tilbudet

Betanien har, i motsetning til Kirkens bymisjon, valgt å drive videre - men vil vurdere å legge ned sitt tilbud hvis saken ikke er løst innen november.

I brevet fra Betanien skriver stiftelsen at det er mulig at selskapene som nå får oppdragene driver seriøst, men at det er noe man ikke vet:

– Betanien indikerer at det nå er fritt frem for mindre seriøse tilbydere. Vi aner ikke om vi får kvalitet. Det blir litt anarki over det hele, sier Lorentzen.

– Konsekvensen er at to gode ideelle stiftelser, som har kompetanse og har drevet i årevis, må si opp folk. Dette er folk som har erfaring og gjør en god jobb, sier han også.

Byråden: Ny avtale kommer snart

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), varsler at en ny avtale er rett rundt hjørnet.

– Jeg er den første til å beklage at dette har tatt lang tid, men hovedintensjonen min er at vi må forsikre oss om at den nye avtalen er i tråd med hva barn og unge sier de trenger for å få et bedre liv, sier Thorkildsen.

– Det jeg er bekymret for, er først og fremst om barna blir involvert slik barn bør i et moderne samfunn, hvor vi har sluttet oss til FNs barnekonvensjon, sier Inga Marte Thorkildsen.

Hun kaller det en «stille revolusjon i barnevernet» hvor barn og unge med erfaring fra barnevernet er med på å lage avtalene som skal ut på anbud.

– De stiller helt grunnleggende spørsmål, som vi ikke har tenkt på i det hele tatt. Det gjør at det tar tid.

– Bydelene er å regne som store kommuner

– Er det grunn til bekymring for, slik Betanien skriver i brevet sitt, at man nå ikke har kontroll på at tjenestene bydelene selv kjøper inn er gode nok?

– Disse bydelene er å regne som store kommuner. Det er ikke slik at de ikke har erfaring eller at det er ville tilstander. Det jeg er bekymret for, er først og fremst om barna blir involvert slik barn bør i et moderne samfunn, hvor vi har sluttet oss til FNs barnekonvensjon. Det er ikke tradisjon for å involvere barn og unge i prosessene. Det er sannsynlig at det ikke skjer i mellomtiden mens vi sikrer dette fra sentralt hold, sier byråd Thorkildsen.

Stiftelsen Betanien ønsket ikke å kommentere, men de har sendt et brev til bystyret om saken.

Les mer om

  1. Inga Marte Thorkildsen
  2. Barnevern
  3. Oslopolitikken
  4. Bystyret