Oslo

Vil bygge høyt og tett på lokket over Majorstuen stasjon

Når Fornebubanen kommer, skal T-banestasjonen på Majorstuen graves ned. På toppen planlegger kommunen massiv boligbygging.

Slik ser Ruter for seg at det kan bli på Majorstuen. Der dagens stasjonsområde ligger, vil de ha massiv boligbebyggelse.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I tre år har Ruter arbeidet med planene om ny stasjon på Majorstuen. Den skal bygges i to etasjer under bakken. På dagens stasjonsområde vil kollektivselskapet ha en ny bydel. Totalt utgjør den foreslåtte bygningsmassen ca. 110.000 kvadratmeter og inkluderer ca. 500 leiligheter.

Høyest blir det mot Majorstukrysset. Her har Ruter foreslått et høyhus med inntil 25 etasjer, tenkt som kontorer eller hotell. Ellers på området vil de i hovedsak ha leiligheter, men med næringsvirksomhet i første etasje, samt to nye barnehager.

Jo lenge vestover og vekk fra Majorstukrysset man kommer, jo lavere blir bebyggelsen. Hvert kvartal er tenkt bygget ut mot tre sider – vest, nord og øst – men med åpning sørvestover for å sikre lys til alle leiligheter. Fordi det ligger så sentralt, vil de ha høy utnyttelse.

– Hvis det skal bygges ett sted i Oslo hvor folk ikke vil trenge bil, så er det her. Man kan gå og sykle til det aller meste. Frognerparken, en av landets flotteste parker, er et steinkast unna. Og du kan ta T-banen til nesten alle andre steder, sier Halvor Jutulstad, leder for infrastruktur i Ruter.

Les også

 1. LES OGSÅ: Boligprisene stupte i Danmark. Etter ti år er de ennå ikke tilbake. Kan det samme skje i Norge?

 2. LES OGSÅ: Hver tredje som bor i denne Oslo-bydelen, kvier seg for å fortelle det. «Mange har fordommer», sier beboer.

Vil ha ny park

Lengst vest, der det i dag ligger et virrvarr av skinner, blir det et nytt park- og grøntområde. Frognerbekken, som i ligger i rør, skal graves opp igjen i dagslys. Denne delen av forslaget har byrådet allerede gitt støtte til.

Rekken av funkisgårder sørvest for dagens stasjonsområde, samt Majorstuhuset – det gamle praktbygget med dagens hovedinngang er begge deler «gulelistet» hos byantikvaren og foreslått bevart. De gamle vognstallene i mur ønsker de derimot å rive.

Området er heleid av det kommunale selskapet Sporveien. Det er ikke gjort noen taksering, salgsverdien avhenger av hva som blir tillatt bygget.

Ikke høyere enn KPMG-huset

Planene er del av arbeidet med den kommende Fornebubanen. Nylig godkjente byrådet reguleringsplanen for selve banen og den nye, underjordiske stasjonen. Det vil bli endelig vedtatt av bystyret før jul. Målet er at T-banen til Fornebu skal stå ferdig bygget i 2024.

Men planene for hva som skal skje på toppen, behandles fortsatt hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Det er ikke lagt en tidsplan for når alt kan stå klart.

– Det er gode argumenter for at ny stasjon bør bygges samtidig som Fornebubanen. Får man til det, kan man begynne på overflaten etterpå, sier Jutulstad i Ruter.

Da planarbeidet startet for tre år siden, var direktør Ellen de Vibe i PBE tydelig på hva hun ønsket.

– Ikke høyere enn KPMG-huset, slo hun fast i Aftenposten.

Slik har Asplan Viak visualisert at det nye høyhuset – og den nye stasjonsinngangen på Vinkelplassen – kan se ut.

Det frittstående KMPG-huset sto ferdig i 2001 og er suverent høyest i området med sine 62 meter (18 etasjer). Selv om Ruter opprinnelig ønsket seg 25 etasjer ut mot krysset, har PBE nylig varslet at det fra deres ståsted ikke er ønskelig med mer enn 17 etasjer.

– Det er vår oppgave å følge opp bystyrets ønsker om høyder i byen. Det er også vår vurdering at det ikke er behov for enda høyere bygninger i dette området. Man kan uansett oppnå høy tetthet og utnyttelse, som både Ruter og vi er enige om, uten å gå høyere enn 17 etasjer, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE.

Men også det kan bli høyere enn bystyrets «høyhus-vedtak» fra 2004, som setter en absolutt øvre grense på 42 meter, med unntak av området rundt Oslo S. Så bystyret får uansett siste ord i saken.

Fire innganger til stasjonen

Kombinasjonen av skinner til Fornebu og ny sentrumstunnel for T-banen klar i 2028 gjør at Majorstuen stasjon uansett må bygges om.

Banen og tunnelen ligger inne både i den statlige Nasjonal transportplan og i Oslopakke 3, hvor finansieringen er delt 50/50. Ny stasjon vil koste 5,7 milliarder kroner, men det er ikke klart hvem som skal ta regningen.

Den nye, underjordiske stasjonen vil etter planen få fire nedganger: Én plassert ved hovedinngangen til dagens stasjon, én ved dagens sideinngang i Slemdalsveien, og én plassert på Vinkelplassen, på andre siden av Majorstukrysset. Den fjerde er tenkt plassert på Valkyrie plass.

Samtidig foreslår Ruter ulike løsninger for ombygging av det kaotiske Majorstukrysset og gatene rundt. Det viktigste grepet kan bli en ny vei over dagens sporområde, som skal lede trafikk utenom og frigjøre plass til bedre kollektiv- og sykkelløsninger. Valkyrie plass er i tillegg tenkt helt eller delvis bilfri, men med en delt løsning for fotgjengere, sykkel og trikk.

37 år med ulike lokk-planer

Ruters luftige planer til tross, det kan være greit med litt kaldt vann i årene. Lokk over sporområdet på Majorstuen har vært diskutert med jevne mellomrom i en årrekke. De dukket første gang opp i 1980. Det ble til og med gjennomført en arkitektkonkurranse tre år senere.

2. februar 1980: Slik så de første planene for et lokk over Majorstuen stasjon ut. Selvaag hadde tegnet tidstypiske terrasseblokker og sparket med det i gang debatten.

Men denne gangen blir det annledes, tror Halvor Jutulstad i Ruter.

– Vår oppgave nå er å få regulert dette, så er det opp til andre å bygge - og å beslutte når det skal skje. Men vi er tydelige på at det bør ha høy prioritet. Byrådet i Oslo har ambisjon om å redusere biltrafikken. Fornebubanen og sentrumstunnelen er viktige forutsetninger for å få nok kapasitet i kollektivsystemet til at det vil være mulig å få til en kraftig reduksjon i bilbruken. I forbindelse med dette er det naturlig å inkludere utvikling av stasjonsområdet, sier han.

Les mer om

 1. Ruter
 2. Byutvikling
 3. Oslo
 4. Kollektivtransport
 5. Ny sentrumstunnel for T-banen
 6. T-banen
 7. Oslopolitikken