Oslo før: Før julen ringes inn ...

Det lyser gammeldags trygg høytid av Gamle Aker kirke. Men før klokkene ringer julen inn i denne Oslos eldste stående bygning, tar vi en titt på kirkens historie.

Før kornsiloen på Nedre Foss ble bygget og stengte for utsikten, malte den da 16 år gamle Edvard Munch Telthusbakken og Gamle Aker kirke fra vinduet sitt i Fossveien 7.

Gamle Aker kirke på toppen av Akersberget er omgitt av mye mystikk, antagelser og uforløst viten. Ingen vet helt hvor gammel den er, ei heller vet vi hvem som lot den reise. Noen antar at det først sto en tømmerkirke her, mens andre mener at det var en steinkirke her helt fra starten.

En sentral kirke

Det lyser en gammeldags trygg jul av Gamle Aker kirke, Oslos eldste stående bygning.

Imidlertid er det nesten aldeles sikkert at den lå under Aker gård. Men ingen vet lenger hvor gården lå, mer enn at den etter hvert ble delt i to: Store og Lille Aker. Gårdens alder er man heller ikke sikker på, men det at den har et naturnavn i ubestemt entall, lå den her kanskje allerede før vikingtiden.

Aker var altså en gammel gård med tidlig fast bosetting midt i Akersdalen, på en lett synlig høyde rett ved middelalderens hovedvei vestover og rett ved det beste vadestedet over Frysja (Akerselva). Her var det med andre ord datidens mest opplagte sted for en sentral kirke.

Les også

Dropper nye gaver på julemarked: – Verden trenger ikke at vi kjøper nye ting

Rundt år 1100

Kirkerommet med tre kirkeskip og runde hvelvinger gjør at Gamle Aker kirke kalles en romansk basilika.

Byggestilen gjør det imidlertid noe enklere å gjette alderen. For når kirkerommet er delt i tre kirkeskip og har runde hvelvinger slik Gamle Aker kirke har, kalles den en romansk basilika. Den var lik St. Hallvards katedral i Middelalderbyen, bare noe mindre. Og hvis de to kirkebyggene ble reist samtidig, kan også Gamle Aker kirke tidfestes til en gang rundt inngangen til 1100-tallet. Det vil i så fall stemme godt med at den var en av i alt seks som omtales som fylkeskirker i Borgartingsloven fra 1100-tallet.

I mange hundre år sto så Aker kirke trygg og ruvende på toppen av Akerryggen og rett ved middelalderens Frysja bru. Frem til reformasjonen i 1537 var den eid av Nonneseter kloster i Oslo, og gikk deretter over til å tilhøre Akershus slottskirke før den ble solgt til private.

Nesten revet

Med inngang fra Maridalsveien ligger Norges eldste gruve inne i Akersberget og gjemmer kanskje fortsatt sitt sølv.

Men etter en stor brann i 1703 begynte den å forfalle, og i 1786 ble kirkens eiere pålagt « ... at besørge desse mangler reparerede og kirken fullkommen istandsettese».

Det skjedde ikke, og i 1840 ble det klart at taket var i ferd med å bryte sammen. Ni år senere kjøpte Aker herred det forfalne gamle kirkebygget for å rive det og bygge en ny kirke på stedet. Vedtak ble gjort, og 18. november forkynte Morgenbladet at: «Aker kirke skal nedrives og et Nyt Kirkebyg opføres paa samme Tomt. Dette Bygningsarbeide paabegyndes strax efter Nyaar».

Dette kom imidlertid i en tid da Norge hadde begynt å finne tilbake til sitt forsvunne Norgesvelde etter mange hundre år under fremmed styre. Mange med sterke nasjonale følelser ba forgjeves om at det gamle kirkebygget skulle få stå. Gjennomføringen av rivevedtaket ble derfor utsatt frem til 1852. Da vedtok Aker på nytt at kirken skulle bort.

Men takket være en privat innsamling fikk Christiania kjøpt kirken i siste liten og restaurerte den. Og der står den i all sin stolthet som Oslos eldste stående byggverk.

Les også

Humør-veteran i «Mitt Oslo»: – Hallo, politikere! Ser dere ikke alle hølene?

Sølvgruvene

Gamle Aker kirke ligger som en vokter av hemmelige skatter, for langt inne i Akersberget under kirken er det sølv å finne. Ja, Akersberget gruver er faktisk regnet som landets første gruve. Dette har vi fra Historia Norvegiæ, som var en liten latinsk fortelling som ble skrevet en gang rundt 1170 av en geistlig. Han kunne fortelle om en rik sølvgruve i Oslo som han kalte «Dragehullene» og beskrev den slik: «Like ens er det ved byen Oslo en stor rikdom på sølv, men kraftig vannstrøm har nå stengt den for folk, så den ligger bortgjemt under berghamrene

Beskrivelsen passer godt på Akersberget gruve, som man antar var i drift allerede midt på 1000-tallet. Ifølge sagnet har gruven fire gullstolper som bærer Gamle Aker kirke mens det svømmer ender av gull rundt i dammen mellom stolpene. Og som ikke det var nok, voktes hele gruveanlegget av en drage.

I perioder har det blitt drevet gruvevirksomhet i Akerberget før fjellet øst for gruven ble sprengt vekk ved nybygging tidlig på 1900-tallet. En rest av gruveanlegget fra middelalderen er fredet.

Telthusbakken

Langs den bratte bakken fra Maridalsveien opp til kirken ligger det små trehus tett i tett. Veinavnet «Telthusbakken» er litt merkelig, kan det ha vært en campingplass her, mon tro? Å nei, har med kirken å gjøre. Et «Telthus» var på 1700-tallet et militært lager, og de måtte ligge sentralt i fall det trengtes rask mobilisering.

Kirken visste alle hvor var, så det ble bygget opp slike «telthus» ved kirker. Det avfødte altså navnet på bakken opp til kirken, et navn som lever i beste velgående selv om forsvarssystemet for lengst er vekk.

Kjærlighetsstien

De høye plankegjerdene langs «Kjærlighetsstien» passer bra for dem som skal ha et stevnemøte mellom Maridalsveien og Telthusbakken.

Vit for øvrig at den skrå stien fra Maridalsveien og opp til Telthusbakken bærer navnet «Kjærlighetsstien». For en gang hadde den høye plankegjerder på begge sider, og de beskyttet mot nysgjerrige blikk ...

Og siden området rundt Gamle Aker kirke lå utenfor Christianias murtvang frem til byutvidelsen i 1859, skjønner du at trehusene i Telthusbakken er skikkelig gamle. Men selvsagt ikke som Gamle Aker kirke, Oslos eldste stående bygg.