Oslo

- Ulven i Østmarka er neppe farlig for hunder

Ulvens adkomst i Østmarka skaper mye uro blant hundeeiere. Men dersom du ikke har en jakthund, er det liten grunn til bekymring.

Det var en streifulv som tok livet av elghunden Wendy ved Lindeberg i fjor vår. Ulveforsker Petter Wabakken mener ulveparet i Østmarka ville gått løs på hund allerede hvis de hadde vært av den aggressive typen.
  • Espen Hofoss

Les også:

Les også

- Ulven går ut over livskvaliteten

Siden årtusenskiftet er det rapportert inn 88 tilfeller der ulv har drept hund i Norge. Samtlige er jakthunder, viser tall fra Direktoratet for naturforvaltning.

— De blir tatt mens de er ute og streifer i terrenget, gjerne i forbindelse med jakt, opplyser Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn.

At hund blir tatt inne på gårdstun, hører med til unntakene. 86 av de 88 hundekadavrene er funnet i utmark.

- Hvor farlig er det å ha med seg hunden inn i Østmarka nå?

— Det er veldig forskjell fra revir til revir hvordan ulvene oppfører seg. I noen revir blir det tatt mange hunder. Årsaken er at ulven vil forsvare sitt territorium mot inntrengere. Oppfordringen til hundeeiere, i Østmarka og ellers, må være at de passer godt på hunden, forklarer Wilberg.

La hunden løpe fritt

Ulveforsker Petter Wabakken mener hundeeiere ikke behøver å ha hunden i bånd.

Oddbjørn Rosendals elghund ble tatt av ulv i fjor.

— Hvordan ulveparet i Østmarka vil oppføre seg, vil fremtiden vise. Men ulven hører en mil i alle retninger, og er borte i hunder hver eneste dag i Østmarka. Hvis det var viktig for dem å drepe hunder, hadde de nok begynt med det allerede, sier Wabakken.At ulv angriper hund kan ha like mye med hundens adferd å gjøre, som med ulven, sier Wabakken.

— Ulver er territorielle og dominante. Kroppsspråk betyr veldig mye. Hvis en hund prøver å være dominant mot en ulv vil det selvsagt være farligere. Hundeeiere må selv vurdere sin egen hund, og hva slags risiko man tar. Hvis ulveparet begynner å ta hunder, bør man kanskje anbefale båndtvang. Men det er ingen grunn til å overdramatisere. Det er jo en glede å se sin egen hund springe løs. Risikoen for at det skjer noe, er liten.

Ha kontroll på hunden

Fylkesmannen i Oslo og Akershus nøyer seg med en generell anmodning om at hundeeiere må ha kontroll på hunden sin når de beveger seg inn i Østmarka.

— Hundens sikkerhet vil alltid være eierens ansvar. Det betyr ikke at de behøver å gå med den i bånd, men at de bør ha den i umiddelbar nærhet, sier Christian Hillmann, rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilfellet på Lindeberg i fjor, der en elghund ble drept av en streifulv, hører med til unntakene, hevder Hillmann.

— I fjor så vi et par tilfeller der hunder ble jaget av streifulv. Det fikk oss til å stusse litt. Som oftest er det revirmarkerende ulver som vil være aggressive mot hunder. Men har man hunden i nærheten av seg, skal det ikke være noen spesiell risiko.

Les også

  1. Oslofolk hilser ulven velkommen

  2. Slik vil Østmarksulven oppføre seg

  3. - Her er det første bildet av Oslo-ulven