Kraftig økning av skader med elsparkesykkel i juli

Antall skader med elsparkesykler har økt fra 155 i juli 2019 til 194 i juli 2020. «Vi er bekymret!», skriver Oslo skadelegevakt, som anbefaler at det stenges for bruk av elsparkesykler på natten.

Skader på elsparkesykkel medfører betydelige helsekonsekvenser for mange, skriver Oslo skadelegevakt.

I et notat skriver Oslo skadelegevakt at de har registrert en «vedvarende økning av antall skader ved bruk av elsparkesykler». Halvparten skader seg om natten, og halvparten er registrert som påvirket av alkohol.

Det er særlig unge mennesker som skader seg. Halvparten av de skadede er mellom 23 og 33 år. Ifølge legevakten vil skadene medføre betydelige helsemessige konsekvenser for mange, og for noen, livslange plager.

Nå anbefaler skadelegevakten at det stenges for bruk av elsparkesykler på natten.

«Vi håper de ansvarlige handler raskt», skriver overlege Henriks Siverts i notatet.

Flere skader seg på natten

Tallene viser at det i snitt har vært 6,3 skader i døgnet i juli.

– Vi er bekymret. Vi får inn pasienter med skader som de vil slite med resten av livet, sier Siverts på telefon til Aftenposten.

Overlegen sier skadelegevakten også i juni anbefalte at det ble stengt for bruk av elsparkesykler på natten, fordi de så at skadeantallet var betraktelig høyere da, til tross for at sparkesyklene brukes mindre.

– Mange med skader blir lagt inn på sykehus, må opereres eller sendes til rehabilitering, forteller han.

Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts.

Selv om juli har hatt mye kaldt vær og lite sol, har antall personer som skader seg økt betraktelig det siste året.

Nå må Oslo skadelegevakt av og til bemanne opp på nattetid og i solfylte helger på grunn av skader knyttet til elsparkesykler.

– Effekten av å stenge på natt tror vi vil være ganske stor. Det er ikke vårt arbeid som er den største bekymringen, det er de som skader seg vi er bekymret for, sier Siverts.

Flere alvorlige skader i ruspåvirket tilstand

Alkoholpåvirkede skader seg mer alvorlig enn de som ikke er alkoholpåvirket.

– Vi klarer fint å ta hånd om dette, men vi synes det er frustrerende å se så alvorlige skader hos så unge mennesker når vi tror mye kan forebygges. Folk har dårlig dømmekraft når de er påvirket av alkohol.

Siverts mener at de ansvarlige nå må handle og at noe må gjøres med situasjonen.

– Dersom ikke politikerne kan gjøre noe, må utleierne ta ansvar. Vi tror helsevesenet er ganske samstemt når det gjelder dette. En samlet skadelegevakt mener noe må gjøres, sier overlegen.

– Bryter med alle mål når det gjelder trafikksikkerhet

– Dette skjer jo fordi driften ikke er regulert, sier Henrik Pettersen Sunde, talsperson for Ung i trafikken, om økningen av antall skader blant unge personer.

Organisasjonen jobber forebyggende med trafikksikkerhet for aldersgruppen 16 til 26 år.

Sunde synes det er rart at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke regulerer driften av elsparkesyklene når man ser hvilke konsekvenser den får.

– Dette bryter med alle mål når det gjelder trafikksikkerhet, både i Nasjonal transportplan og FNs bærekraftsmål som regjeringen er så opptatt av, sier han.

Talsperson for Ung i trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Ifølge Nasjonal transportplan ønsker regjeringen å nå et delmål om maksimalt 350 drepte og hardt skadede i veitrafikken innen 2030. Et delmål under FNs bærekraftsmål har vært å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker innen 2020.

– Vi håper virkelig at det blir en regulering på nasjonalt plan, og at det stenges for bruk mellom klokken 23 og 06.

– Mange av skadene er knyttet til alkoholbruk. Har man ikke et egenansvar også for å ikke kjøre i påvirket tilstand?

– Jo, og det er klart det er et ansvar alle må bære. Men når man ser at det ikke gjøres, må det strengere tiltak til, sier Sunde.