Oslo kan få to helt nye T-banestrekninger

Mot byrådets ønske vedtok de borgerlige og Rødt å bygge to korte tunneler, som vil gjøre T-banenettet mer fleksibelt enn i dag.

Inn til venstre i bildet går den såkalte Ensjø-svingen, men den har bare ett spor i dag. Nå vil bystyreflertallet utvide dette til dobbeltspor og ta den i bruk i ordinær drift.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

Ensjø-svingen og Volvat-svingen. Det er bare å lære seg navnene.

Onsdag vedtok bystyrets samferdselskomité at de to «svingene» skal bygges. Det skjedde mot stemmene til byrådspartiene Ap, SV og MDG.

I virkeligheten er det snakk om to tunneler, hver av dem på noen få hundre meter. Hvis de realiseres, kan det gjøre T-banenettet mer fleksibelt.

Aftenposten omtalte forrige måned Ensjø-svingen som Oslos hemmelige tunnel. Den finnes allerede – men bare som enkeltspor mellom Ensjø og Carl Berners plass, som ikke er i ordinær drift. Den ble bygget på 60-tallet, men aldri ferdigstilt.

Med den vil alle linjer østfra kunne knyttes til «ringen», altså kjøre avganger helt utenom Oslo sentrum. Volvat-svingen, rett vest for Majorstuen, har samme funksjon. Da vil blant annet den kommende Fornebubanen kunne kjøre avganger utenom sentrum.

I 2014, i den store utredningen KVU Oslo-navet, vurderte Ruter den samlede kostnaden for de to «svingene» til å være 1,1 milliarder kroner.

– En sjelden seier for Høyre

Under onsdagens møte vedtok i tillegg motsatt flertall, altså byrådspartiene og Rødt, trasé for ny sentrumstunnel til T-banen – et prosjekt som vil ta et tiår og koste over 17 milliarder (2014-tall).

– Jeg regnet ikke med å få flertall for vårt alternative forslag til ny sentrumstunnel, men det var gledelig at vi fikk flertall for disse to prosjektene. Det er en stor seier for Høyre, det er ikke så ofte vi har fått gjennomslag denne perioden, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder og førstekandidat for Høyre.

Han mener de to «svingene» vil øke fleksibiliteten og driftssikkerheten til T-banen.

– I T-banesammenheng er dette en beskjeden kostnad, og mange mennesker over hele byen vil få langt flere reisemål uten å måtte bytte linje, sier Solberg.

Les også

LES OGSÅ: Ledelsen trodde det var umulig, men T-banen klarte det. Nå er Oslo blant de beste i verden.

MDG: – Lite edruelig

Sirin Stav, fjerdekandidat for MDG, påpeker at bystyret allerede har vedtatt å utrede Volvat-svingen.

Hun reagerer på at flertallet vedtar å bygge den før de faglige rådene er på bordet og før Ensjø-svingen er utredet.

– Man skulle tro at Høyre var litt mer edruelige i sine vurderinger og ville ventet på en utredning. Dette vil være ganske kostbare investeringer, ikke et lite tilleggsprosjekt, sier Stav.

MDG-politikeren reagerer også på at Rødt stemmer for.

– Nå er ikke dette vedtatt i bystyret, bare i komiteen, så jeg håper at både Rødt og de borgerlige vil tenke seg om, sier Stav, som også kommer med et stikk til byrådets vanlige samarbeidsparti:

– De stemmer her for store, nye kollektivinvesteringer, men er jo egentlig imot bompenger og dermed måten disse prosjektene skal finansieres på, uten å ha noen alternativ løsning.

Les også

LES OGSÅ: Dette vil det koste å passere de nye bomringene – For noen blir det faktisk billigere enn før

Rødt: – Nødvendig prosjekt

Siavash Mobasheri, tredjekandidat for Rødt, understreker at avstemningen ikke var en glipp. Dette er noe de vil.

– Vi mener at de to prosjektene vil gi økt kapasitet og fleksibilitet i T-banenettet. De kan blant annet gjøre det mulig å føre avganger mellom øst og vest selv om det oppstår problemer i sentrumstunnelen, sier han.

Det partiet tidligere har holdt frem som alternativ til bompengefinansiering, er at store veiprosjekter droppes, mens mest mulig ellers finansieres av staten. Løsningen har liten støtte.

Høyres Eirik Lae Solberg avviser også kritikken. Han mener at spesielt Volvat-svingen haster nå.

– Byrådspartiene lider av beslutningsvegring her, og hvis dette ikke planlegges i sammenheng med Fornebubanen, risikerer vi at det ikke blir noe av, eller at det blir dyrere og mer komplisert, sier han.