Oslo

Oslo-byrådet vil øke bompengene og stanse motorveiprosjekter helt

Stans prosjektene med ny E18 og E6, og bruk bompengene som klima-virkemiddel. Det er Oslo-byrådets svar på regjeringens bompenge-tilbud.

Raymond Johansen (f.v.), Lan Marie Berg og Sunniva Eidsvoll var svært fornøyde da de la frem resultatet av fire uker med forhandlinger. På flere områder går de lenger i grønn og rød retning enn de gjorde for fire år siden.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

Det skal bli lettere å ta miljøvennlige valg og dyrere å forurense i Oslo, fastslår byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Den grønne politikken er en rød tråd gjennom hele byrådserklæringen, sier Johansen.

Tirsdag la han frem resultatet av fire ukers forhandlinger med MDG og SV.

Varsler økte bompenger

Under valgkampen sa Lan Marie Berg (MDG) at bompengene bør vesentlig opp de neste fire årene for å få ned biltrafikken. Johansens svar var at det ikke var aktuelt for Ap å øke bompengenivået nå.

Men det var da. I byrådets politiske plattform heter det nå:

«I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken.»

Byrådets mål er å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030.

– Hvor mye skal bompengene økes med?

– Det vet jeg ikke. Det står også tydelig i erklæringen, som jeg håper du leser, at vi skal få faglige råd om dette, svarer Johansen.

– Hittil har bompengene hatt sin største virkning i at folk har kjøpt elbil. Så spørs det hvilke andre ting som spiller inn: Tilrettelegging for sykkel, begrenset biltilgangen i Oslo sentrum, parkering, og så videre. Det gjelder å gjøre det som er riktig for å redusere klimagassutslippene, sier han også.

Vil skrote ny E18

I nabofylket Viken ønsker det rødgrønne flertallet å nedskalere planene for E18 i Bærum og Asker. Oslo-byrådet går enda lenger, de vil stanse hele prosjektet, og tillegg stanse E6 Oslo øst-prosjektet.

E18-utbyggingen har vært planlagt i årevis, og staten har allerede brukt mange hundre millioner på å kjøpe opp boliger langs traseen. Nå ligger ballen hos samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Vil han tvinge gjennom en løsning som partene i den lokale bompengeavtalen ikke ønsker?

Til vinteren skal Oslopakke 3, den lokale bompengeavtalen, reforhandles. Den skal finansiere store kollektivprosjekter, blant annet Fornebubanen og ny T-banetunnel. Allerede da Viken la frem sitt syn, varslet Dale at hele avtalen etter hans syn nå står i fare.

Oslo-byrådet gir også en kald skulder til regjeringens bompengetilbud, hvor mer penger til kollektiv legges på bordet – hvis deler av beløp brukes på bompengekutt. Lan Marie Berg avviser det helt. Hun svarer med et mottilbud og vil forhandle med samferdselsministeren.

– Vi inviterer dem til å heller bruke alle pengene på kollektivtransport, slik at målene til utslippskutt kan nås. Vi kan ikke akseptere en løsning der de tvinger oss til å redusere bompengenivået og dermed ikke når de samme klimamålene som regjeringen ønsker at vi skal nå. Så hvis det ligger som premiss, kan vi ikke akseptere det, sier Berg.

SV- og MDG-seire

Både SV og MDG gikk frem ved valget, mens Ap gikk kraftig tilbake. I valgkampen sa Raymond Johansen til Aftenposten at Ap i Oslo blir straffet av velgerne fordi det rødgrønne byrådet fronter en tydelig miljø- og klimapolitikk.

Viktigere seire for MDG i den nye plattformen er billigere kollektivbilletter og utfasing av cruisetrafikken fra indre havn, samt en enighet om behovet for reduksjon av biltrafikken selv hvis det krever kraftige tiltak.

– Vi må gjøre enda mer for å nå det målet. Enten det er bompenger, andre innstramninger i kjøremuligheter eller flere parkeringsrestriksjoner, sier Lan Marie Berg.

For SV er de viktigste seirene gratis aktivitetsskole for 1–3. trinn i hele byen og at bruken av kommersielle selskaper i barnevern skal fases ut.

Raymond Johansen vil ikke si stort om hva som er det største Ap-seirene og -tapene i forhandlingene. Han viser til at han la frem plattformen med følgende konklusjon: «En grønn politikk må være rød for å lykkes, og en rød politikk må være grønn for å vare».

– Jeg mener den er veldig tydelig for Ap i Oslo og bør være det for Ap sentralt. Vi har vist i fire år at vi er et rødgrønt parti, og det skal vi vise i fire nye år, sier han.

– Hva har det kostet mest å gi seg på?

– Nei, jeg syns vi har klart å finne en god og balansert og dristig erklæring. Jeg føler ikke at jeg har gjort noe ... i hvert fall ikke som jeg vil fortelle deg.

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Bystyret
  3. E18
  4. Samferdsel
  5. Oslo
  6. E6
  7. Byrådet (Oslo)