Partnere ligner på hverandre- og de blir likere med årene

De fleste blir kjærester med personer som ligner dem selv. Og de blir enda likere etter at de er blitt et par.

Bakgrunnen er forskjellig, men kanskje lignet kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hverandre likevel? Ny forskning tyder på at de er blitt enda likere etter mange år som par.

Endelig er det bevist; like barn leker best. Og de som finner hverandre og blir et par fordi de ligner hverandre, blir enda likere etter at de blir sammen. Det har doktorgradsstipendiat Helga Ask funnet ut etter å ha studert 20.000 par.

Født sånn eller blitt sånn?

At partnere ligner hverandre, har lenge vært kjent. Det store spørsmålet, som nå omsider har fått et svar, er om det er fordi vi velger partnere som ligner oss eller om vi blir like fordi vi lever sammen, deler erfaringer og påvirker hverandre?

Riktig svar er både og. Og at det går i bølger.

— Fra partnere møtes og til de gifter seg, blir de mer og mer like hverandre. Allerede 10-15 år før de gifter seg, kanskje flere år før første møte, ligner de hverandre når det gjelder røyking, alkoholbruk, trening, personlighet, psykisk helse og tilfredshet, sier Ask i en pressemelding Folkehelseinstituttet har sendt ut i anledning av at hun 31. mai skal disputere over avhandlingen «Married and cohabitating couples: Spousal similarity and spousal caregiving. Findings from the Nord-Trøndelag Health Study».

Som altså tar for seg det klassiske spørsmålet om hva som kom først av høna og egget fra en ny vinkel.

Likere

— Etter at de gifter seg fortsetter likheten å øke på noen områder, som hvor mye de trener, mens likhet i alkoholbruk forblir den samme. Partnerlikheten avtar for tilfredshet, personlighet og psykisk helse i løpet av de første 15 årene i ekteskapet, men etter å ha vært gift i omtrent 25 år blir partnerne mer like hverandre igjen, sier Ask.

Forskningen til Helga Ask viser også at helseproblemer hos den ene kan være belastende for den andre ektefellen. Hvis den ene har psykiske lidelser eller demens vil ofte den andre ha et høyere nivå av angst og depresjon og være mindre tilfreds med livet enn gjennomsnittet for befolkningen.

Ask har funnet ett unntak; ektefeller til personer med hørselstap hadde ikke mer angst og depresjon enn resten av befolkningen.

Stor undersøkelse

Helga Asks avhandling baserer seg på data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), hvor alle som bor i fylket ble invitert til å delta i 1985, i 1996 og i 2007.

Deltakerne svarte på spørsmål om livsstil, personlighet, psykisk helse og tilfredshet. For å studere om partnerlikhet endret seg gjennom forholdet, ble parene delt i grupper etter hvor lenge de hadde vært gift i 1985 eller hvor mange år som gikk fra de ble undersøkt i 1985 til de giftet seg. Gruppene ble deretter sammenlignet med hverandre.

Kjenner du deg igjen i undersøkelsen? Er du likere din partner nå enn du var før? Diskuter i debattfeltet under!