Oslo

Behøver vi å bygge høyt i Oslo?

To arkitekter - to meninger.

duell1-IM87mConcK.jpg
  • Stein Erik Kirkebøen

Julie Sjøwall Oftedal, strategisk leder a-lab arkitekter:

Ja , fordi vi trenger å bevare grøntområdene, minimere transportbehovet og skape godt byliv på gateplan.

Se for deg at det er en halv gang flere mennesker på gaten der du går. På bussen. I bilkøen. I parken. Oslo skal få 200.000 flere innbyggere på 15 år. Kommende generasjoner vil dømme oss hardt hvis vi ikke er forutseende nok til å bygge høyt ved strategiske punkter nå.

Å bygge høyhus har store samfunnsmessige gevinster. De som jobber i Bjørvika slipper ut en femtedel så mye CO2 som Oslo-gjennomsnittet, fordi de reiser kollektivt. Det blir bedre luftkvalitet med mindre eksos og svevestøv. Høyhus må komme der kollektivtilbudet er best!

Mange mennesker samlet øker grunnlaget for varierte tilbud både innen handel og kultur, som små nisjebutikker. For at høyhus skal fungere, må man jobbe med utforming av rommene mellom husene på gateplan. Fasader må være inviterende og ha innhold rettet mot publikum.

Hvis vi i stedet må bygge i Marka, skaper vi større avstand til rekreasjonsområder som bare blir viktigere fremover. Å bygge høyt gjør det lettere å bevare markagrensen og grønne lunger.

Oslo trenger flinke folk. Forskning viser at en by bliri mer innovativ med flere innbyggere; en by med dobbelt så mange innbyggere som en annen, får 15 prosent mer innovasjon pr. hode. Gode hoder tiltrekker gode hoder — som skaper mer når de bor og jobber tett.

Det handler om å legge grunnlag for et Oslo som lever godt på sikt.


Erik Collett, arkitekt:

Nei. De store høyhusene passer ikke i Oslo. Derfor bør vi ikke bygge dem!

Høyhus er fremmede i Oslo, de melder seg ut av bykonteksten. Se hvordan Postgirobygget og Hotell Plaza kaster lange, kalde skygger og ikke «snakker» med omgivelsene. Med enda et høyhus i det området vil det tette seg enda mer til.

Høyhus, og spesielt ansamlinger av høyhus eller lange lamellbygg, er mer uheldig i Oslo enn lenger sør fordi solen i store deler av året står lavt og høye hus kaster ekstra lange skygger over omgivelsene.

Jeg synes Barcode-byggene fungerer godt sammen med resten av byen, men høyere enn det bør vi ikke bygge i Oslo. Og vi trenger det heller ikke, vi har plass nok ved å bygge tett, men ikke veldig høyt rundt de utpekte knutepunktene.

Høyere hus er, med dagens kriterier, heller ikke særlig arealeffektive, til det krever de altfor mye fellesarealer rundt seg. Man kan bygge like arealeffektivt uten å bygge høyt.

Høyhus er også dårlig egnet som boliger, spesielt for barnefamilier. Jo høyere de bor, jo mer mister de kontakten med og identiteten til bygget og boligen.

Dette er et spørsmål om hva vi ønsker at Oslo skal være. Vi har, med svært få unntak, ikke høyhus i byen i dag. Det er et særpreg jeg mener vi bør fortsette å dyrke; Oslo bør være en by preget av lav, tett bebyggelse.

Les også

  1. Parkeringsplass kan bli til høyhus på Blindern

  2. «Hva vil vi med Oslo?»

  3. Strid om 65 meter høyt hus på Majorstuen

  4. Kjemper mot høyhus

  5. Nei til flere høyhus i Oslo

  6. Naboene: «Skal man ta heisen opp på taket for å lufte hunden?»