Oslo

109 bekymringsmeldinger om radikalisering i Oslo i år

Ove Kristofersen, som leder forebyggingsarbeidet Salto, mener problemet med rekruttering til ekstreme miljøer er lavere i Oslo enn i andre europeiske byer.

Etter Gaza-opptøyene i Oslo i 2009 var enkelte av deltagerne fremme med ekstreme holdninger. Salto-leder Ove Kristoffersen mener det allerede eksisterende samarbeidet mellom kommune og politi demmet for at enda flere er blitt med i ekstreme miljøer i ettertid.
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
  • Olga Stokke
    Journalist

Oslo politidistrikt har registrert 109 bekymringsmeldinger til politiet frem til 1. november i år. De er blitt meldt inn fra skoler, PST, barnevern, NAV, pårørende, trossamfunn og organisasjoner.

Blant de 109 er det både hjemvendte fremmedkrigere fra Syria og tilfeller som viser seg ikke å være så alvorlige.

Ove Kristofersen leder SaLTo-modellen i Oslo, et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

— Ofte er det hold i en bekymring, men ikke alle er like alvorlige. Det kan være noen som har sagt eller lagt ut en sympatierklæring med ekstreme grupper for å kjekke seg og få oppmerksomhet. Men så viser det seg at de ikke har kontakt med radikaliserte personer, sier Kristofersen.

I Sverige er trusselnivået hevet:

Les også

Politiet i Sverige jakter på flere terrorister

— Må gripe tidlig inn

Rundt 50 prosent av de bekymringsmeldingene gjelder er i alderen 18–24 år og rundt 20 prosent er mindreårige. Resten er over 24 år. De blir fulgt opp av ulike etater for å komme på rett kjøl med skolegang og nettverk. Registreringen startet høsten 2014.

- Andre vekker bekymring ved å endre klesdrakt og la skjegget gro. Men det behøver ikke å være noe ekstremt ved det, det kan være en del av ungdomskulturen, sier Kristofersen.

Han understreker hvor viktig det er å gripe tidlig inn overfor unge som står i fare for å bli rekruttert til ekstreme miljøer.

— Unge som søker tilhørighet, identitet og livssyn, kan bli fanget relativt fort fordi de blir tilbudt et sosialt nettverk de kanskje ikke har fra før. Noen blir radikalisert på nettet, men ofte skjer det gjennom personlig kontakt.

Kristian Meisingset skriver etter Paris-terroren:

Les også

Terroristene er ikke demoner, men mennesker med tragiske skjebner. Det er synd på dem.

— Går i bølger

I sin vurdering om trusler fra IS-sympatisører i Norge, publisert den 29. oktober, skriver PST at sannsynligheten for terrorangrep fra IS-sympatisører er noe redusert.

PST mener dette primært skyldes at ekstremistmiljøene i Norge er noe svekket, blant annet fordi en del Syria-farere er drept eller fengslet.

Når det gjelder rekruttering til ekstreme, islamistiske miljøer understreker PSTs seniorrådgiver Martin Berntsen til Aftenposten at situasjonen fortsatt er utfordrende.

— Vi har fortsatt personer som blir radikalisert og rekruttert til ekstreme, islamistiske miljøer. I et treårsperspektiv har rekrutteringen av fremmedkrigere gått i bølger.

80–90 personer har reist fra Norge til Syria og Irak for å slåss med IS, ifølge PST. De anslår at 20 av dem er døde, mens ca. 30 personer har returnert til Norge og blir fulgt opp på ulike måter.

Kristofersen i Oslo påpeker at byen var tidlig i gang med forebyggende arbeid.

— Potensialet for rekruttering til ekstreme miljøer ser ut til å være lavere i Oslo enn i andre europeiske byer, sier han.

Ekstremister fra ulike leire hater gråsonene - fellesskapene der mennesker klarer å leve sammen. Det skriver Åsne Seierstad i denne mye delte kronikken:

Les også

På fredag lå det en brun konvolutt i postkassen. Brevet var et nytt innlegg i terroristens kamp mot Islam.

Startet før Gaza-opptøyene

Da det i 2009 i Oslo brøt ut ungdomsopptøyer som en reaksjon på situasjonen på Gaza, kunne Oslo bygge videre på samarbeidet mellom kommunen og politiet som ble startet med SaLTo-prosjektet i 2006.

— Noen av personene som var med på Gaza-opptøyene, var siden frempå med ekstreme holdninger. Men vi var tidlig i gang. Det kan være mørketall, men jeg mener vi har klart å demme opp for at enda flere er blitt med i ekstreme miljøer i Oslo.

Drammen kommune opplyser at de har hatt færre enn ti saker i år. Radikaliseringskoordinator i Østfold-politiet, Øyvind Moksnes, vil ikke gå ut med noen konkrete tall på bekymringsmeldinger.

Han sier imidlertid at det er gjennomført bekymringssamtaler grunnet fare for radikalisering i alle de 13 kommunene som tilhører Østfold politidistrikt.

Noen radikaliseres svært raskt. Én av dem var kvinnen som sprengte seg selv i luften under politiaksjonen i Frankrike denne uken:

Les også

Selvmordsbomberen var en «Cowboy-jente» som drakk og røyket