Oslo

Protesterer mot fødekaos

I fjor måtte Ullevål avvise rundt 2000 gravide. I år risikerer enda flere å få nei. Nå leverer gravide Ingeborg Altern Vedal nærmere 1000 protester til helseministeren.

Gravide Ingeborg Altern Vedal så seg kraftig lei på hvordan de gravide kvinnene i Oslo blir behandlet, og satte i gang en underskriftskampanje mot fødekaoset. Hun har samlet inn nesten 1000 protester. Selv har hun termin i juni.
  • Forf>olav Urdahl (foto)
  • <forf>kristin Kornberg <

Bare i januar og februar ble 409 kvinner henvist til andre sykehus fra Ullevål. — Tallet på fødsler i Oslo er relativt konstant, og da er det 2000 eller mer vi ikke har plass til, sier overjordmor Kristi Hjelle ved Ullevål universitetssykehus. Aften har flere ganger skrevet om den enorme pågangen ved Ullevåls fødeavdeling. Fylkeslegen og pasientombudet har etterlyst flere fødeplasser i hovedstaden. De mener det strider mot fritt sykehusvalg å avvise kvinnene.De fleste avslagene skjer tidlig i svangerskapet, når kvinnen har sendt inn fødesøknaden. Men hvert døgn blir også én eller to kvinner avvist etter at de har fått rier og ringer til sykehuset.

Kampanje

Gravide Ingeborg Altern Vedal har sett seg kraftig lei på hvordan de gravide kvinnene i Oslo blir behandlet, og satte i gang en underskriftskampanje på nettet. "Vi krever at dere så raskt som mulig finner en kortvarig og en langvarig løsning på problemet med fulle fødeavdelinger på Ullevål.", heter det i oppropet, som er stilet til Helse Øst, Ullevål, statsråd Sylvia Brustad og Helse- og omsorgskomiteen. I underkant av 700 personer har underskrevet på nett, i tillegg til 260 håndskrevne underskriftsprotester. I dag leverte Altern Vedal oppropet til helseminister Sylvia Brustad, via statssekretær Wegard Harsvik. - En kortsiktig løsning vil være å gi oss som skal føde god nok informasjon. Vi må få vite at vi risikerer å bli avvist hvis det er fullbooket rundt terminen. V må også få god nok informasjon om tilbudene ved de andre fødeavdelingene i regionen. Den langsiktige løsningen er å opprette flere fødeplasser i Oslo, og de må opprettes i byen, sier hun til Aften. I morgen arrangerer Jordmorforeningen et folkemøte på Rikshospitalet for blivende foreldre, helsepersonell og andre interesserte. Debatten dreier seg om hvorvidt Oslo-kvinner har et verdig fødetilbud i dag.

Les også

  1. Gravid i Oslo? Kom til oss!

  2. Fødende skal få nei i tide

  3. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

  4. Denne uken blir 40 avvist

  5. 2000 fødende kvinner avvist

  6. Slapp igjennom