Oslo

1,2 millioner så Munch i utlandet

2015 var et godt internasjonalt år for Munchmuseet. Aldri har det vært lånt ut mer av Munchs kunst til utenlandske museer enn i fjor. Og mer skal det bli.

Direktør ved Munch-museet, Stein Olav Henrichsen og kulturbyråd Rina Mariann Hansen tror utenlandssatsingen til museet vil være viktig for å nå målet om en halv million besøkende i det nye museet i Bjørvika. Foto: Arve Henriksen

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Munchmuseet hadde i løpet av fjoråret flere utstillingssamarbeider med store kunstinstitusjoner i blant annet Paris, Madrid og Amsterdam.

I tillegg bidro museet med utlån fra Munch-samlingen i Oslo til museer og utstillinger i en rekke andre byer utenfor landets grenser. 2015-regnskapet for Munchmuseet viser at dette blir en stadig viktigere inntektskilde i årene fremover.

— Med ett unntak var det frem til 2011 gratis for utenlandske museer å låne kunst fra Munch. Nå vil vi ha noe igjen. I 2014 hadde vi derfor høyere inntekter på utstillinger og utlån til utlandet enn vi hadde på egne billetterinntekter, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet.

Les også

Vil omskape Munchmuseet til en flerkulturell møteplass

Takket være rekordmange besøkende ved museet på Tøyen endte billettinntektene i fjor på 16 millioner kroner, ni millioner høyere enn året før. Besøkstallene på godt over 1,2 millioner, viser at interessen for Munch i utlandet er svært høy.

Munch i sammenheng

— Det å skaffe gode utstillinger til Oslo, hvor vi kan se Munch i sammenheng med andre internasjonale kunstnere, er viktig. Nå legger vi alltid inn som del av kontraktene vi inngår med utenlandske museer at vi skal ha en temautstilling tilbake til det nye museet vårt i Bjørvika., sier Henrichsen.

Les også

Vil ikke ha omkamp om Lambda

I fjor kuraterte Munchmuseet fire utstillinger i utlandet. Stein Olav Henrichsen tror museet kan doble dette når det nye museet står ferdig i Bjørvika.

Det nye Munchmuseet skal etter planen står ferdig i Bjørvika i 2018 og åpnes i 2019. Foto: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

— Et eksempel er Virginia Museum of fine Arts, som i juni åpner en utstilling med Jasper Johns and Edvard Munch. De finansierer utstillingen med et høyt antall besøkende, men vi ønsker å ha en del av denne verdiskapingen tilbake. Som en del av denne utlånsavtalen får vi derfor anledning til å vise en utstilling med Jasper John for første gang i Norge, sier Henrichsen.

Les også

Munchmuseet har satt publikumsrekord og passert 250.000 besøkende

I de neste årene står både Kina, India og Mongolia på utstillingsprogrammet i tillegg til store byer som New York, San Fransisco og Tokyo.

Vil mangedoble aktiviteten

— Det er ingen tvil om at vi kan ha en vesentlig større aktivitet på dette feltet enn vi har i dag. Dette har noe med infrastruktur og kapasitet å gjøre. I det nye museet vil vi få god plass til å bygge videre på den internasjonale aktiviteten. Jeg er ganske sikker på at vi kan doble antall utstillinger, sier Henrichsen.

Utenlandsaktiviteten har bidratt sterkt til at museet i fjor hadde en egeninntjening på 47 millioner kroner, eller 36 prosent. I 2014 lå inntjeningen på 32 millioner kroner.

— Dette viser hvilket potensial museet har, og vi har store ambisjoner for hva dette kan bli internasjonalt, sier Henrichsen.

Les også

Bystyret i Oslo kan ikke garantere at Lambda blir bygget

Blir mer besøkt

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen tror aktiviteten i utlandet vil bidra sterkt til at målet om en halv million besøkende i det nye Munchmuseet i Bjørvika vil bli nådd.

— Selve inntektsbiten er selvsagt viktig, men like viktig er det hva vi får i retur av internasjonal kunst. Det gir publikum en bedre grunn til å komme tilbake for få oppleve Munch på en ny måte og i nye sammenhenger.

Det vil gi Munchmuseet enda høyere besøk i årene fremover, sier byråden.