Oslo

Krever modell i full størrelse

Ballonger og vaiere som viser høyder og størrelse på de planlagte høyhusene i Bjørvika. Det er kravet fra en gruppe motstandere av "muren".

Ved hjelp av røde ballonger markerte Oslo S utvikling byggehøydene i Bjørvika noen dager i fjor vinter. Ballongene var lite synlige og er forsterket med røde punkter.
  • Forf>olav Urdahl (foto)
  • <forf>hilde Lundgaard <

Mur. Eller høye, slanke bygninger. Meningene er svært delte om den såkalte Barcode-rekken i Bjørvika. Om en uke går høringsfristen ut. Nå kommer kravet om at folk først må få en langt bedre illustrasjon av hvordan det faktisk blir.— Vi vil ha en mest mulig realistisk modell på stedet. Bare da kan folk kunne se forbi alle slagordene og selv vurdere hvordan dette blir. Bevisbyrden ligger på utbyggeren, sier Torgeir Rebolledo Pedersen, poet og selv utdannet arkitekt. Kravet kommer fra en tverrpolitisk gruppe som arbeider med et opprop mot muren. De viser til at utbyggeren, Oslo S Utvikling, i fjor vinter brukte røde ballonger for å markere byggehøyder på tomten.

Minst en uke

— Men de sto bare noen dager, og ingen skjønte hva det var. Denne gangen må det informeres skikkelig, og modellen må stå minst en uke, sier Jan Carlsen, arkitekt og skribent.- Jeg spår massiv protest, kanskje sterk nok til at politikerne vil skifte mening.Aksjonistene er nemlig ikke i tvil om at det er en mur, og et stengsel mot byen bak, som blir planlagt.- Det nytter ikke å skjule det i designspråk om slanke, nesten usynlige bygninger og siktlinjer, sier Carlsen, som beskylder sine kolleger i arkitektstanden for ikke å våge å protestere.

Byplansjefen positiv

Byplansjef Elen de Vibe synes ideen er god.- Vi har allerede tatt opp med utbygger at hele prosjektet bør illustreres bedre. Jeg anmoder dem gjerne om å lage noe i fullskala, sier de Vibe, som ikke kjøper "mur"-påstandene.- Vi må ikke glemme at vi har en megastor motorvei som barrière i dag. Det kommer allmenninger og gater som gjør at folk kan myldre ned til fjorden. Vi må skille diskusjonen om høyder og tilgangen til sjøen.

- Misforståelser

Adm.dir. Paul Lødøen i Oslo S utvikling, avviser ikke utspillet.- Hvis noen ønsker dette, må de gjerne ta kontakt så vi kan sette oss ned med våre arkitekter, sier Lødøen, som samtidig mener debatten er preget av misforståelser.- Det mange mener blir en mur mellom sjøen og byen, har vi løst opp med Barcode-prinsippet. Folk skal også huske at vi forholder oss til en reguleringsplan og ikke har bedt om en kvadratmeter mer.

Les også

  1. Milliardene renner inn

  2. Nå kan nabohusene bli krympet

  3. Mobiliserer mot &laquo;Bjørvikamur&raquo;

  4. Lover mer luft rundt operaen

  5. Garanterer lys og luft i Bjørvika

  6. Slakter Bjørvika-plan

Poet og arkitekt Torgeir &lt;br/&gt;Rebolledo Pedersen, formann i Gamlebyen beboerforening Thomas Backofen og arkitekt Jan Carlsen krever en &quot;dummy&quot; i naturlig størrelse av de omstridte byggene.