Rødt hindrer prisøkning i barnehagene i budsjettavtalen i Oslo

Rødt øker Oslo-budsjettet med 208 millioner kroner i avtalen med Ap, SV og MDG. Bydelene og skolene får mest.

Gruppeleder for Rødt Eivor Evenrud (t.h.), her med stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (t.v.), er enig med byrådet om neste års Oslo-budsjett.

Tirsdag formiddag ble byrådspartiene og Rødt enig om de siste detaljene i Oslo-budsjettet for 2019.

– Vi har fått 208 millioner kroner utover det byrådet har foreslått. Den største påplussingen er 44 millioner kroner til bydelene, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt.

Forhandlingene mellom byrådet og støttepartiet Rødt tok lengre tid i år enn tidligere år.

– Det er en naturlig konsekvens av at dette er det siste ordentlige budsjettet bystyret skal behandle i denne perioden, sier hun.

Her er de viktigste påplussingene:

  • Redusere utbyttet fra Boligbygg med 40 millioner. Pengene skal i stedet gå tilbake til rehabilitering, vedlikehold og bedre bovilkår.
  • 50 millioner settes av til tilgjengelig og universell utforming på skoler og offentlige bygg.
  • Ulike satsinger i bydelene. Blant annet 10 millioner til styrket rusomsorg.
  • Oppgradering av utstyrspakkene på videregående skoler med seks millioner kroner på toppen av de fem millionene byrådet foreslo.
  • 2,5 millioner til Aktivitetsskolen.
  • Påplussinger til en lang rekke organisasjoner som Oslo Pride, Juss-Buss, Fargespill. Human Rights Service ble stående på null.

– Vi har satt av 5 millioner kroner til en kvinnepott der det kan søkes om midler til kvinnerettede tiltak og aktiviteter. Alt dette er Rødts krav og påplussinger, sier Evenrud.

Byrådsleder Raymond Johansen får flertall for Oslo-budsjettet etter enighet med Rødt.

Nei til prisøkning i barnehagene

– I tillegg sier Oslo kommune nei til Regjeringens vedtak om realprisøkning i barnehagene. Vi tar et helt nytt grep som jeg ikke kjenner til at noen annen kommune har tatt, sier hun.

Rødt ønsker primært gratis barnehageplass til alle, men det ligger sannsynligvis adskillige byråd frem i tid. Men partiet har fått byrådet med på å nulle ut forslaget om å øke barnehageprisene med 50 kroner i måneden utover pris- og lønnsjustering.

– Oslo sier nei til realøkningen på 50 kroner måneden fra august. Det koster 7 millioner kroner, sier Evenrud.

– Har dere måtte svelge noen politiske kameler?

– Vi har fremmet forslag om kutt i politikerlønninger, men det får vi fortsatt ikke de andre med på. Vi la frem tre alternative modeller hvor det minste var et kutt på 50.000 kroner.

– Det får vi ikke til, sier hun.

Aps gruppeleder Frode Jacobsen sier det har vært et «godt samarbeid». Han er glad for at byrådets forslag til budsjett i all hovedsak går gjennom i bystyret i morgen.

– Det betyr at satsingen på eldre, barnehager, skole og miljø fortsetter slik at velferden i Oslo bygges ut, og at Oslo møter klimautfordringene på en god måte, sier han.