Oslo

Advokat: Moxnes er like inhabil som resten av bystyret

Bystyret skal onsdag kveld stemme om Bjørnar Moxnes (R) skal politianmeldes for å ha publisert Kommunerevisjonens dokumenter i Lindeberg-saken.

Rune Gerhardsen (Ap), Zaineb Al-Samarai (Ap), Elwis Chi Nwosu (Ap), Bjørnar Moxnes (R) og Marianne Borgen (SV) diskuterer habilitetsspørsmålet i pausen under bystyremøtet onsdag kveld. Foto: Olav Eggesvik

  • Olav Eggesvik
    Journalist

Under onsdagens bystyremøte var Bjørnar Moxnes (R) i en noe uvanlig situasjon:

Bystyret skal stemme over om han skal anmeldes for brudd på taushetsplikten etter å ha publisert Kommunerevisjonens gransking av saksbehandlingen i den såkalte Lindebergsaken. Rapporten var unntatt offentlighet.

Og et annet spørsmål meldte seg: Er Moxnes selv inhabil, mens hans kolleger i bystyret stemmer over hvorvidt de skal anmelde ham eller ikke?

Hektisk Twitter-aktivitet

Hovedpersonen selv mener det er galt av bystyret å behandle saken, uten at den som er anklaget får forsvare seg. Saken ble behandlet for lukkede dører i Forretningsutvalget mandag, og Moxnes har ikke fått uttale seg. Dersom han blir erklært inhabil, må han høre på at bystyret behandler saken.

Mellom benkeradene var det diskusjoner om Moxnes habilitet. Han var også svært aktiv på sosiale medier under onsdagens møte, for å få hjelp til å vurdere habilitetsspørsmålet.

Les også:

Les også

Kommunen vil politianmelde Rødts leder

— Trenger juridisk hjelp. Kjenner du noen som kan vurdere habilitetsvurderingen? skrev han på Twitter.

Advokat Jon Wessel-Aas svarte:

— Så vidt jeg kjenner til er du like inhabil som resten av bystyret. Han utdyper overfor Osloby:

- Umiddelbart tenker jeg at sånn kan det ikke være. Det er farlig om det skulle være sånn, sier han, men understreker at han ikke kjenner saken godt.

— Jeg tar forbehold om at jeg ikke har satt meg nøye inn i saken og hvilke hjemler dette påstås å være forankret i, sier Wessel-Aas.

— Hovedspørsmålet her er uansett: hører denne saken hjemme i et politisk organ, i en parlamentarisk forsamling – og når man først tar en sak opp til avstemning i et folkevalgt organ, hvordan kan et eventuelt flertall der frata en folkevalgt representant tale- og stemmeretten? Det henger ikke på greip.

Mener Moxnes er inhabil

Rett før bystyrets middagspause gjorde ordfører Fabian Stang (H) det klart hva han mener om saken:

— Det er en diskusjon gående mellom benkeradene om habiliteten. Etter min og sekretariatets vurdering er det opplagt at han er inhabil. Men det spiller ingen rolle for sakens utfall om bystyret vedtar noe annet.

— Jeg vil legge til grunn at han er inhabil, men for meg er det helt greit hvis bystyret ønsker at han skal være til stede. Det vil gi ham mulighet til å si noe om saken, noe som ikke er urimelig, sa Stang.

- Merkelig saus

Advokat Jon Wessel-Aas er ikke enig med ordføreren.

— Hvis man skal følge ordførerens logikk, er ikke da Moxnes’ politiske motstandere like inhabile, ettersom de skal stemme over hvorvidt en partipolitisk motstander skal anmeldes?

Les også:

Les også

Opposisjonen måtte tvinge frem en unnskyldning fra byrådet til hjelpepleier

— Politikerne treffer jo vedtak hele tiden nettopp fordi de har særinteresser. For eksempel treffer stortingsrepresentanter vedtak om skatteloven som de selv blir direkte berørt av. De blir jo ikke inhabile av det.

— Dette høres ut som en veldig merkelig saus. Her har nok noen begynt å tråkke feil fra starten av.

- Svært betenkelig

— Det vil være et forsøk på politisk knebling hvis den politiske ledelsen i kommunen går til anmeldelse av meg. Prinsipielt sett er det svært betenkelig. Meg bekjent har dette tidligere ikke skjedd, har Bjørnar Moxnes tidligere uttalt til Osloby

Rødt viser til at personopplysninger fortsatt er sladdet i det offentliggjorte dokumentet. De andre hemmeligholdte opplysningene er i hovedsak beskrivelser av kommunale lederes tjenestehandlinger, handlinger som i ettertid er blitt kraftig kritisert. Feilene må frem for at de skal kunne rettes, mener partiet.

Publiserte gransking

Den såkalte Lindeberg-saken begynte å rulle i november 2011 da hjelpepleier Stig Berntsen ble beskyldt for overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter. Berntsen ble politianmeldt og sykmeldt. Saken ble senere henlagt av politiet, men Berntsen ble nektet å vende tilbake til jobben. Før jul – etter lang tids kamp – fikk Berntsen jobben tilbake.

I etterkant har mange vært kritiske til kommunens håndtering av saken. Kommunerevisjonen gransket derfor saksbehandlingen, noe som resulterte i en rapport på 91 sider. Den ble i utgangspunktet unntatt offentlighet, men 24. januar i år la Rødt ut store deler av dokumentet usladdet på sine nettsider.

  1. Les også

    Frp og Rødt krever at hjelpepleier får jobben tilbake

  2. Les også

    Rødt reagerer sterkt på PST-overvåking