Her bor Oslos studenter

Sjekk hvor den typiske BI-studenten, UiO-studenten eller Politihøyskolestudenten har bosatt seg.

T.v Ingrid Zimmermann (24) og Mathilde Vik (20) studerer utviklingsstudier på HiOA. Begge mener kulturtilbud og kollektivtilbud har vært viktig for hvor de har valgt å bo. Bostedsmønsteret til studenter ved ulike studiesteder ser ifølge rapporten ut til å ha sammenheng med kollektivforbindelse til campus.

Ingrid Zimmermann (24) gjorde som svært mange studenter og lot skoleplassen styre bostedsvalget.

— Bislett er et sentralt og hyggelig område. Jeg ville bo i nærheten av Høgskolen, og det var viktig med et godt kollektivtilbud, sier Ingrid Zimmermann (24).

Hun studerer utviklingsstudier ved HiOA og bor i et kollektiv på Bislett. Slik hun bor nå, har hun gåavstand til forelesningene. Venninnen Mathilde Vik (20) bor i leilighet på Grønland sammen med kjæresten. Billige restauranter, bra grønnsaksbutikker og et livlig område, gjør at hun trives.

— Det var viktig for meg å bo slik at jeg kommer meg enkelt hjem med buss eller i gåavstand på kveldstid, uten å bruke mye penger eller tid, sier Vik.

Kartla studentenes bostedsvalg

Fredag la Studentsamskipnaden i Oslo (UiO) frem en fersk rapport om Oslo som studentby. Funnene i rapporten « Stedfesting av studentenes bosted i Oslo 2015 » viser at hvilken studieinstitusjon man studerer ved, har en sammenheng med hvor studentene velger å bosette seg. Asplan Viak fikk i oppdrag å utføre bostedsanalysen.

Dermed bor den typiske «BI-studenten» og «HiOA-studenten» forskjellige steder i byen.

Tallmaterialet bygger på totalt 54.662 studenter som har levert bostedsinformasjon. Dette tilsvarer åtte av ti studenter i hovedstaten og gir grunnlag til å se mønstre ved studentenes bosetting. Åtte studieinstitusjoner er med. Sjekk faktaboksen under.

Totalt sett bor studentene i alle deler av Oslo. Den tyngste tettheten er likevel i de sentrale bydelene samt Oslo nord. Mange bosetter seg langs 21-bussruten – aksen Bislett til Alexander Kiellandsplass via Waldemar Thranes gate.

OPT_Alle_studenter_sentrum_anno_doc6p7a6d7qnio103sqy118-9urtncwom8.jpg

Her bosetter de typiske Oslo-studentene seg Sjekk hvor den typiske studenten i Oslo bor.

  • UiO: Studentene bosetter seg særlig på Kringsjå, Sogn studentby, Voldsløkka og Bjølsen. Det er også en høy andel i områdene Bislett, Ila, Grünerløkka, Sofienberg, Hegdehaugen, Hammersborg og Tøyen. Områdene nær campus er også populære. UiO-studentene er overrepresentert i områdene Blindern, Gaustad, Sogn og Kringsjå.
  • HiOA: De fleste studentene er bosatt nær campus på Pilestredet. Populære områder å bo er Bislett, Hegdehaus, Ila, Hammersborg, Voldsløkka, Bjølsen, Kringsjå, Sofienberg, Rosenhoff, Grønland og Tøyen. Andelen studenter som bor i drabantbyer som Linderud og Rødtvedt er større enn blant andre studenter.
  • BI: BI-studentene bor konsentrert i visse deler av byen. Desidert flest er bosatt i Nydalen. Det bor også flere studenter i områdene Voldsløkka, Bjølsen, Majorstuen, Hegdehaugen og Homansbyen.
  • Høyskolen i Kristiania: Her bor de fleste studentene i områdene Sofienberg, Fredensborg, Ila, Rodeløkka, Hegdehaugen og Voldsløkka.
  • NIH : De fleste NIH-studentene bor på Kringsjå nær studieinstitusjonen. Andre steder som peker seg ut er Hegdehaugen og Fredensborg.
  • AHO: Områdene rundt Ila og Sofienberg har flest bosatte NIH-studenter.
  • Politihøyskolen: De fleste bor i områdene Majorstuen, Marienlyst, Fagerborg og Adamstuen – områder som er relativt nær Politihøyskolen. Utenom nærliggende områder bor flere studenter på Torshov, Ila eller Hammersborg.
  • Musikkteaterhøyskolen: Studentene bor mellom Rosenhoff og Rodeløkka.
    Kilde: Rapporten "Stedfesting av studenters bosted i Oslo 2015"

Bor i gangavstand til studieinstitusjonen

Et gjennomgående mønster er, kanskje ikke så overraskende, at mange av studentene bor i gangavstand til studieinstitusjonen de studerer ved. Dette gjelder særlig HiOA, AHO, BI og Høyskolen i Kristiania.

Grafen viser hvilke bydeler som er mest populære å bo i for studenter. Bydel Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker er de mest populære. Grunnen til at det er såpass mange studenter bosatt i bydel Nordre Aker er fordi over halvparten av studentene er bosatt i studenthus og hybler.

Ved de største studentbyene som Vestgrensa og Sogn, dominerer UiO-studenter bosettingen. BI-studentene er overrepresentert i områdene Nydalen og Bakkehaugen – områder tett på studiestedet.

- Det er gledelig å få bekreftet at studentene bor i nærheten av HiOAs campus i Oslo. Denne kunnskapen kan vi bruke i videreutviklingen av campusen vår, og sørge for at den blir enda mer attraktiv å bruke i ulike former for studentsammenhenger, sier rektor ved HiOA, Curt Rise

HiOA-studentene bor mer sentrert rundt studiestedet på Bislett, men i de østlige drabantbyene ser man at det bor en høyere andel HiOA-studenter enn andre studenter. Eksempler på slike steder er Linderud, Manglerud, Lindeberg, Trosterud, Furuset og Rødtvedt. — Min antakelse om drabantbyboligmønsteret er at HiOA tilbyr en rekke videreutdanninger innen helse, omsorg og pedagogiske fag. En stor andel av studentpopulasjonen vår er dermed eldre studenter på deltidsstudier som jobber innen helse, omsorg, barnehage og skole. Bostedsanalysen viser at eldre studenter flytter østover, sier rektor ved HiOA, Curt Rise.

— Studenter ønsker å bo der tilbudene er

Styreleder i SiO, Tone Standal Vesterhus mener funnene om at studenter bosetter seg i gangavstand til studiestedet, stemmer godt overens med hvordan SiO baserer boligbyggingen sin.

Styreleder for SiO, Tonje Vesterhus

Studenter er mer urban enn befolkningen for øvrig. De ønsker å bo nær kulturtilbud, uteliv og liknende, sier Vesterhus. Videre forteller hun at SiO ønsker å legge til rette for at studentene kan ha en så god studiehverdag som mulig.

Noe av det innebærer å komme seg raskt til studiestedet og kunne bevege seg rundt på en måte som ikke tar knekken på økonomien , sier Vesterhus, og understreker behovet for å ha en studenttilpasset by med gode sykkel, gangvei og kollektivtransportruter.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen er enig i at det er viktig å jobbe for et kollektivtilbud, sykkel og gangtilbud mellom studiestedene og sentrum, og synes boligmønstrene som kommer frem i rapporten er svært interessante.

Hun forteller at de vil se nøyere på funnene og samarbeide tett med studentsamskipnaden for å få til en positiv boutvikling for studentene. At det nå finnes data for hvor studiene bor, er nyttig kunnskap å ha med i arbeidet med campus- og byutvikling i byen.

Marcussen tror bydelene som i dag bosettes av mange studenter vil fortsette å være populære områder. I tillegg tror hun Hovinbyen kan bli et populært sted å bosette seg i tiden fremover.

Fra venstre: Andreas Abrahamsen (25), Alexander Konstantinus (26), Ingvil Enoksen (24) og Ida Kvammen (26) studerer alle lærerstudiet 1.7-trinn ved HiOA. De bor spredt i områdene Bislett, Nydalen og Asker.

— Økonomiske grunner til å flytte utenfor sentrum

Det er desidert flest studenter bosatt i indre by som inkluderer Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Frogner samt bydel Nordre Aker. Dette tilsvarer 72 prosent.

HiOA-student Ida Kvammen (26) bor i kollektiv på St. Hanshaugen. Om et par måneder flytter hun til studentbolig i Iladalen.

- Det var jo et veldig pluss at det var akkurat på St Hanshaugen jeg fikk tilbud om å bo. Det er veldig greit å ha gangavstand til skolen og til Løkka og de andre bydelene som man har lyst til å henge i når man har fri, sier Kvammen.

Hun tror mange studenter flytter til Oslo på grunn av alle mulighetene man har til å dra på konserter, kafeer og liknende.

Les også:

OPT_Alle_studenter_sentrum_anno_doc6p7a6d7qnio103sqy118-9urtncwom8.jpg
Det brune på kartet viser der andelen studenter over 25 år er overrepresentert. Den blåaktige fargen viser de områdene studenter under 25 år dominerer.
OPT_Studentbyer_alle_studenter_doc6p7a6ezl3c919w6bdzy-48DjAnEY_F.jpg
OPT_HiOA_doc6p7a6d5epsybud8czy-E2W8KpPwLB.jpg
OPT_UiO_doc6p7a6dla1pxbh3nl117-cVfokqnwTw.jpg