Åtte års venting er over – slik blir det nye hindutempelet i Groruddalen

Da hinduene i Oslo fikk kjøpe tomten på Rommen i 2010, trodde de at tempelet skulle være ferdig i 2013. Nå er målet å bli ferdig i 2020.

Norges hindu kultur senter har startet byggingen av sitt nye tempel på Rommen.

For åtte år siden vedtok Oslo kommune å selge to tomter til religiøse formål i Oslo. Tomten på Mortensrud gikk til en lokal muslimsk menighet, mens tomten på Rommen ble solgt til Norges hindu kultur senter.

Da Aftenposten intervjuet ledelsen i Norges hindu kultur senter i 2010, hadde de mål om å bli ferdig med tempelet i 2013. Dette har tatt mye lengre tid. Først i sommer kunne man se byggeaktiviteter på tomten som ligger på andre siden av Rommen skole, øverst i Groruddalen.

– Det er et stort prosjekt som vil koste nesten 50 millioner kroner. Vi er avhengige av bidrag fra våre medlemmer for å få dette fullført. Derfor har det tatt tid før vi kunne starte byggingen, sier Kirupanithy Nagarajah, medlem i byggekomiteen.

Senteret har 2400 medlemmer. De er i all hovedsak tamiler fra Sri Lanka. I tillegg kommer endel medlemmer fra Sør-India. I en årrekke har de holdt til i trange lokaler på Ammerud. Leiekontrakten på Ammerud utløper i juli 2020.

Bare et steinkast fra Trondheimsveien på Rommen, kommer Oslos første ordentlige tempelbygning for hinduer. Det er Håndverkskompaniet som er hovedentreprenøren.

– Medlemmene våre er veldig glade for at vi får egne lokaler. I dag er det ikke plass til alle under de store samlingene. Nå håper vi at vi får inn nok bidrag til at vi kan bygge uten å ta pause underveis, slik at vi kan flytte inn i nytt tempel før juli 2020, sier Nagarajah.

Senteret har kjøpt to tomter fra Oslo kommune. På den ene tomten kommer tempelbygningen, mens den andre blir tilrettelagt for parkering og et vognhus. Vognene skal brukes i religiøse seremonier.

Det er vanlig med flere guder i et hindutempel, noe tempelet i Nebraska i USA illustrerer. Det skal være plass til 13 guder i tempelet på Rommen.

18 meter høyt tårn

Tempelet på Rommen blir Oslos første hindutempel som blir bygget som tempel fra bunnen av. Det er arkitektene Frithjof Wiese og Peter Hamilton i Atp arkitekter som står bak tegningene. Hamilton har bodd og jobbet i Nepal og kjenner tempel-arkitekturen derfra. Wiese har vært mye i India.

De forteller at det pyramidiske tårnet ved inngangen i de sørindiske templer markerer overgangen mellom det sakrale og det hverdagslige. Denne viktige funksjonen er symbolisert ved at inngangstårnet alltid er det høyeste elementet på tempelet.

Arkitektene Peter Hamilton og Frithjof Wiese i Atp arkitekter har tegnet flere av Oslos moskeer. Nå står de bak tempelet på Rommen.

Tårnets utforming er regulert av eldgamle religiøse forskrifter. Tårnet på Rommen kommer til å bli 18 meter høyt. Grunnflaten på tempelet blir 950 kvadratmeter. Hovedbygningen blir på to etasjer på tilsammen 1600 kvadratmeter.

I tillegg kommer det et basseng med hellig vann rett på utsiden. Der skal gudene vaskes i forbindelse med en årlig seremoni. Tempelet vil ha plass til 13 guder. Det kommer et mindre tårn på taket som markerer hvor figuren av hovedguden står.

Naboklager

Underveis i prosessen ble det sendt klager fra noen av naboene som mente at tempelet ikke burde ha fått dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner.

– Naboprotestene er blitt behandlet og har ikke ført til at vi har måttet endre på våre planer, sier Wiese.

Det høye tårnet viser hvor inngangen til tempelet blir. Det lille tårnet viser plasseringen til hovedguden. Alt i alt flyttes 13 guder inn i tempelet.

Han jobber stort sett med religiøse bygg og har stått bak flere av Oslos moskeer.

– En del av vår oppgave som arkitekter var å bearbeide et bygg som virker rolig og i harmoni med omkringliggende landskap. Dette har vi fått til, sier Hamilton og Wiese.

Når bygningen er klar, vil et firma fra Sør-India dekorere den innvendig og utvendig i samarbeid med hovedentreprenøren Håndverkskompaniet, slik at tempelet får samme preg som templene i Sør-India.

Slik blir hovedinngangen til tempelet i Groruddalen.

– Det gikk ikke så bra med flisene på moskeen i Åkebergveien som ble montert av iranere. Vil dekorasjoner på tempelet tåle den norske vinteren?

– Firmaet som skal jobbe med det har også hatt oppdrag i Canada uten at det har skapt problemer. Så vi tror at det går bra også i Norge.