Oslo

Bussjåfør frikjent etter trikkeulykke

Over ti personer ble skadet i ulykken mellom buss og trikk i Vika i november 2014. Nå har Oslo tingrett frikjent sjåføren av ulykkesbussen.

Politiet har ikke fått rettens medhold i at bussjåføren må dømmes for ulykken i Vika i november 2014. Sjåføren ble frikjent på alle punkter.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Nærmere 50 personer satt i bussen og trikken som havnet i en kraftig kollisjon i krysset mellom Cort Adelers gate og Munkedamsveien i Vika i november 2014. Over ti av passasjerene i bussen ble skadet, deriblant sjåføren. I trikken ble ingen skadet.

Mandag i forrige uke måtte bussjåføren møte i Oslo tingrett, tiltalt for brudd på veitrafikkloven.

Bussjåføren ventet på grønt lys, da han la merke til en politibil med blålys bak seg. For å gi fri vei til utrykningskjøretøyet bak, valgte den 52 år gamle sjåføren å kjøre på rødt lys forbi stopplinjen og inn i krysset mot trikkesporet.

Ifølge sin egen forklaring i retten sjekket han begge speil og så i begge retninger før han kjørte på rødt lys. Sjåføren så aldri trikken som kom fra Aker brygge.

  • Oslo-trikken frakter 51 millioner passasjerer årlig. Nå tåler den snart ikke flere.

Kjørte i 42 km/t

Trikkeføreren forklarte i retten at han ikke observerte sirenene eller blålysene fra politibilen. Han hadde grønt lys i krysset og kjørte inn med en fart på 42 km/t. Flere trikkepassasjerer forklarte i retten at de opplevde trikkens fart som uvanlig høy.

Aktor la ned påstand om en betinget dom på 24 dager for den tiltalte. Det ble også lagt ned påstand om 10.000 kroner i bot, samt førerkortbeslag på tre måneder.

Retten delte seg

I spørsmålet om hvorvidt bussjåføren handlet i strid med aktsomhetsnormen i veitrafikklovens paragraf 3, delte retten seg i to. Rettens flertall, som besto av tingrettsdommer og en meddommer, mente at den tiltalte ikke har handlet i strid med normen.

Den andre meddommeren mente at tiltalte ville ha sett trikken, dersom han hadde sett grundig til venstre.På grunn av byggearbeider var det montert opp en midlertidig gangtunnel i Cort Adelers gate. Rettens flertall kan ikke utelukke at denne gangtunnelen har sperret for førerens syn. Dermed ble sjåføren frikjent.

« Tiltalte har gjort alt man med rimelighet kan forvente av han for å skaffe seg en oversikt over situasjonen og forsikre seg om at forholdene tilsa at han kunne kjøre frem i krysset, » heter det i dommen.

Les også

  1. Bussjåfør nekter straffskyld etter kollisjon med trikk i Oslo

  2. Trikkeførerne: «Ved Brugata kjører vi med hjertet i halsen»

  3. Trikk kolliderte med buss

  4. Syklist (87) mistet livet etter trikkeulykke