Oslo

Hjemmefødsel på sykehuset

"Egen" jordmor, hjemreise seks timer etter fødselen og tettere oppfølging hjemme. Det vil kunne frigjøre 200-300 fødeplasser på Ullevål universitetssykehus.

Live Kalsveen ble født ved Ullevål universitetssykehus sist torsdag. Leder Grethe Næsje i Jordmorforbundet NSF vil gi plass til flere gjennom å gjøre fødslene mer like en hjemmefødsel.
 • Forf>tone Georgsen (foto)
 • <forf>kristin Kornberg <

— Det er ikke bare fulle fødeavdelinger som skaper problemer på Ullevål, det kan også være fullt på barselavdelingene eller pasienthotellet hvor kvinnene blir sendt etter fødselen. Å få fraktet kvinnene videre fra fødeavdelingen er ofte en vel så stor utfordring. Men med den nye modellen vil det bli en mye større flyt, sier Grethe Næsje, som er leder i Jordmorforbundet NSF og assisterende overjordmor ved Ullevål universitetssykehus. I Jordmorforbundet NSF har de lenge jobbet med en ny modell for hovedstadens svangerskaps- og barselomsorg, den er innarbeidet i Dublin, og de mener den vil øke kapasiteten på Ullevål. Tanken bak modellen er at en fast gruppe jordmødre følger opp gravide under svangerskapet. Kvinnene blir dermed kjent med og trygg på jordmødrene, og når kvinnen skal føde, vil en av dem bli tilkalt for å ta imot barnet på sykehuset. Deretter skal jordmoren følge den nybakte moren hjem igjen etter seks til ti timer - og følge opp den nye familien etterpå. - Det blir som en slags hjemmefødsel på sykehuset. Det vil gi kortere liggetid og føre til større kapasitet på fødeavdelingen. Samtidig gir vi økt kvalitet og mer kontinuitet i svangerskaps- og fødselsomsorgen, sier Næsje. Helse Øst mener fødekapasiteten er for dårlig i hovedstadsområdet, og har planer om å utvide med 400 fødeplasser. Men ingen nye stillinger, flere senger eller økte bevilgninger skal følge de nye plassene.

Gravide må ha lyst

Næsje påpeker at den irske modellen kan frigjøre 200-300 flere fødeplasser ved Ullevål uten at det må bygges ut. Men det vil kreve flere jordmødre. - Vi ser for oss at det prøves ut i et prosjekt med ni jordmødre som går i en treukers turnus. Det trengs også i første omgang et sentralt plassert lokale der de gravide kvinnene går til svangerskapskontroll, sier Næsje. Hun understreker at ikke alle gravide kvinner bør delta i et slikt prosjekt. - Foruten å være frisk under svangerskapet og være forespeilet en lavrisikofødsel, må kvinnene som velger denne metoden føle seg trygge og ha lyst til å være med, sier hun. Anniken Kalsveen, som nettopp er blitt mor til lille Live, synes den irske modellen høres flott ut. - Det føles trygt å kunne bli kjent med jordmødrene på forhånd, og veldig fint å kunne dra hjem raskt etter fødselen hvis man føler at alt har gått bra. Det må være kjempedeilig å få fred og ro hjemme samtidig som man får oppfølging, sier Kalsveen.

- Avlaste sykehus

I Helse Øst er de positive til jordmødrenes forslag.- Det høres ut som om modellen kan avlaste sykehusene, og det vil være interessant for oss å vurdere dette. Vi vil avvente en formell henvendelse fra Jordmorforbundet, sier fungerende fagdirektør Folke Sundelin i Helse Øst.

Les også

 1. Måtte føde hjemme

 2. - Ikke til å unngå

 3. - Mangler 10 00 fødeplasser

 4. Ullevål: - Ikke uvanlig

 5. - Presset vil avta

 6. Fødende lagt på gangen

 7. Frykter fødekrise i sommerferien

 8. Én baby i timen

 9. Kraftig økning

 10. Fødsler på Ullevål i år

 11. Gravid i Oslo? Kom til oss!

 12. Får ikke flere fødeplasser

 13. Etterlyser flere fødeplasser

 14. - Må godta å bli avvist

 15. DETTE TILBYR KLINIKKENE