Oslo

Utbyggingen av Berg gård satt på vent

Oslo kommune skulle etter planen flytte multifunksjonshemmede inn i et nybygg som de ikke kan bruke. Foreldrene Truls Thirud, Berit Selanger og Annelie Thirud reagerte sterkt.

Nordre Aker bydel har bygget omsorgsboliger som ikke er egnet for multifunksjonshemmede. Nå blir utbyggingen satt på vent i tre uker.

  • Louise Scharff Thommessen

Øyvind Henriksen er bydelsdirektør i Nordre Aker bydel. Mandag avholdt han et møte med Omsorgsbygg, der det ble besluttet av utbyggingen av Berg gård skal stoppes i tre uker.

Byggestansen kommer i kjølvannet av forrige ukes diskusjon om hvorvidt de kommende omsorgsboligene er egnet for multifunksjonshemmede innflyttere.

– Når det viste seg mulig å ta en «time out», var dette helt naturlig å gjøre. Vi ser at boligene slik de er planlagt ikke imøtekommer de særskilte behovene enkelte av beboerne har, sier Henriksen.

Hva skal dere se på under byggestansen?

– I denne perioden skal vi se på hvilke muligheter det er for tilpasninger og hvilke begrensninger som ligger i bygget. Alle mulige endringer har så en kostnadsside og fremdriftskonsekvenser som må avklares før man eventuelt tar beslutninger for å iverksette ombygginger.

Vil få bedre innsikt i individuelle behov

Ifølge Henriksen har dialogen med pårørende bidratt til at prosjektet nå blir satt på vent. Det skal også ha vært stor enighet mellom bydelen og Omsorgsbygg om at de ønsket å få prosjektet midlertidig stanset dersom det lot seg gjøre.

Hvordan ser samarbeidet mellom pårørende og bydelen ut fremover?

– Det gjennomføres møter med pårørende enkeltvis for å etablere en dialog rundt det videre arbeidet og for å få en bedre innsikt i de individuelle behovene til den enkelte beboer, sier han.

– Det er viktig å presisere at vi nå er i en avklaringsfase der vi skal se hvilke muligheter vi har. I neste fase må det tas nødvendige beslutninger om videre det arbeidet, legger Henriksen til.

Hanne Svarstad har en datter med multifunksjonhemminger. Hun startet debatten om utbyggelsen av omsorgsboliger på Berg gård.

En god nyhet

Hanne Svarstad, pårørende som skrev kronikken om utbyggelsen på Berg gård, ser på byggestansen som en positiv nyhet.

– Dette er absolutt en positiv vending. At utbyggelsen stanses i tre uker betyr jo at bydelen tar innspillene våre alvorlig. Dette synes er veldig lurt av dem, sier hun til Aftenposten.

Truls Thirud har en datter som etter planen skal flytte ut av Vinkelveien 7 og inn på Berg gård på nyåret. Han er også optimistisk til byggestansen.

– Nå har vi muligheten til å se i hvilken grad det går an å tilpasse boligene til våre barn, sier Thirud.

Hva håper dere at skal gjøres nå som prosjektet er satt på vent?

– Jeg håper at vi får satt i gang en god prosess der man starter å gjøre det som burde ha blitt gjort for flere år siden. At man kartlegger behov og ønsker for beboerne, både fra de pårørendes side og fra de som jobber rundt beboerne. Og at man får på plass en prosess med tilstrekkelig grad av brukermedvirkning, sier Svarstad.

  • Les også: Thorkildsen ber bydelen rydde opp.

Til tross for at brukermedvirkningen på Berg gård nå blir styrket, er noen av de pårørende fortsatt bekymret for at byggeprosessen allerede er langt på vei. Ifølge Thirud er hovedproblemet at badene kun er halvparten så store som de trenger å være, og at arealene gir begrenset tilgang til hjelpemidler og utfoldelse.

– Det eksisterer allerede noen byggemessige begrensninger som vil sette en stopper for potensielt gode løsninger. Mange detaljer, som ikke er tenkt på tidligere i planleggingen, er nok vanskelig å endre på nå. Under en utbyggelse som dette så er det jo mange ting man må tenke på, ikke bare størrelsen på arealene, men også utformingen og sammenhengen mellom dem, sier Thirud.

– Vi føler oss lyttet til

Kommunikasjonen mellom de pårørende og bydel Nordre Aker har likevel blitt betydelig styrket den siste uken. De pårørende føler seg mer inkludert og lyttet til nå enn de har gjort tidligere i prosessen.

– Dette ser ut som en begynnelse på en nødvendig kommunikasjon. Jeg håper at Berg gård ikke bare blir stående som et lærestykke om hvordan ting ikke bør gjøres, men også om hva slags prosess som er viktig og nødvendig å ha når man skal bygge for funksjonshemmede, fortsetter hun.

Bydelsdirektør Henriksen har invitert alle de pårørende til individuelle møter.

– Han har bedt om å få innspill på hva som trengs for at våre barn kan få gode og trygge hjem. Jeg er svært spent på dette møtet, sier Thirud.

Les mer om

  1. Berg
  2. Oslo
  3. Bolig