Oslo

Påstand om fengselsstraff for trikkefører (25) etter dødsulykke i 2016

Reagerte trikkeføreren 9–10 meter før ulykkesstedet, eller tidligere? Politiets ekspert og forsvarerens sakkyndige vitne har hvert sitt svar. Nå skal Oslo tingrett avgjøre skjebnen til den 25 år gamle trikkeføreren.

Fra rettens befaring på ulykkesstedet i Drammensveien på Skøyen. Fotgjengeren på bildet, som ikke har noe med saken å gjøre, går på samme sted som 60-åringen som døde etter å ha blitt påkjørt av trikken 14. januar 2016. Foto: Hans O.Torgersen

 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

Oslo-trikken var innblandet i åtte ulykker med personskade i 2016. Politiet og påtalemyndigheten fant ikke grunnlag for å reise sak mot trikkeføreren i noen av sakene, unntatt én: Ulykken på Skøyen 14. januar.

Den 25 år gamle kvinnen som førte trikken ble tiltalt for uaktsomt drap etter at en 60 år gammel mann ble påkjørt etter at han først hadde krysset veien og deretter gikk ut i trikketraseen.

Det er fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt: Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.

Egen trikketrasé

Trikken kjører i begge retninger i egen trasé på ulykkesstedet i Drammensveien, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.

Ulykkestrikken kom kjørende vestover i Drammensveien, som heller svakt nedover i den kjøreretningen. Den 60 år gamle fotgjengeren kom fra trikkens høyre side. Han krysset veien, der bilene stanset for ham, og fortsatte ut i trikketraseen.

Trikkeføreren oppdaget fotgjengeren og bremset, men for sent.

Han ble truffet av den 60 tonn tunge trikken og kastet flere meter fremover. Han ble livstruende skadet og døde etter noen dager.

Ferdsskriver

Politiets etterforskere hentet ut data fra trikkens ferdsskriver, og konkluderte med at trikkeføreren slo på full brems 9–10 meter før ulykkesstedet.

Denne konklusjonen ble angrepet av forsvarerens sakkyndige vitne fra Ingeniørfirmaet Rekon DA, som mener at trikkeføreren slo på bremsene mange meter tidligere.

Ingeniør Henrik Nesmark har brukt dataprogrammet Scan Crash til sine simuleringer, og har kommet til at fotgjengeren var rett før refugen – som skiller veibanen fra trikketraseen – da trikkeføreren reagerte.

Ifølge tiltalen kjørte 25-åringen trikken « ... uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet hun ikke tilpasset hastigheten etter forholdene eller på annen måte var uoppmerksom slik at hun ikke i tide oppdaget eller reduserte farten for en fotgjenger som gikk ut foran trikken».

Statsadvokaten tok ut tiltale for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 281, og for brudd på den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikklovens paragraf 3.

Politiadvokat Bente Vengstad var aktor i saken og la ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel og inndraging av førerkortet.

– Grovt uaktsomt av fotgjengeren

Forsvareren, advokat Halldis Winje, la i sin prosedyre all skyld på fotgjengeren:

– Det var grovt uaktsomt av fotgjengeren, sa Winje.

Det har ikke vært ulykker på dette stedet de siste ti årene, ifølge forsvareren.

– Det var ikke påregnelig for henne (trikkeføreren, red.anm.) at et menneske skulle begi seg ut i trikketraseen uten å se seg for.

Dom i saken faller senere.

 • Den ene tingen fotgjengere må vite om trikken

Les mer om

 1. Ulykker
 2. Trikk

Relevante artikler

 1. OSLO

  Trikkefører frikjent for uaktsomt drap – må på tiltalebenken igjen

 2. OSLO

  Trikkefører frikjent for uaktsomt drap

 3. OSLO

  Trikkefører frifunnet for uaktsomt drap

 4. OSLO

  Toåring omkom på stedet – bilfører tiltalt

 5. NORGE

  Trikkefører frikjent etter dødsulykke

 6. OSLO

  Mann frikjent for uaktsomt drap etter dødsulykke i Oslo