Oslo

Leger om sykehusplanene i Oslo: - Kostbart, krevende og tar for lang tid

Christian Grimsgaard, tillitsvalgt for legene ved Oslo universitetssykehus mener Aker sykehus bør bygges om til lokalsykehus snarest.

Tillitsvalgt for overlegene har ikke sans for ledelsens forslag til nye sykehus i Oslo. Tillitsvalgt foreslår å gjøre Aker til lokalsykehus raskt

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Aftenposten skrev fredag at sykehusledelsen ved OUS fremmer tre forslag for styret om hvordan sykehusdriften i hovedstaden bør se ut i fremtiden. I dag er flere bygg gamle og uhensiktsmessige.

 • LES OGSÅ: Slik tenker sjefene seg sykehuset
  Legene ved Oslo universitetssykehus er skeptiske til de tre planene ledelsen ved sykehusene la frem torsdag.

De tre alternativene er:

 • Pusse opp dagens bygningsmasse, og bygge noe nytt.
 • En deling mellom Gaustad og Ullevål og
 • videreføring av Campus-planen med delvis samling på Gaustad.

Frykter gigantsykehus

— Ledelsen legger i praksis opp til en videreføring av planene med gigantsykehus på Gaustad. Det vil være vanskelig og kostbart, fordi man må rive mye velfungerende bygningsmasse, hotellet og preklinisk institutt, bygge erstatningsbygg samt å bygge lokk over Ringveien, sier tillitsvalgt Christian Grimsgaard.

Han mener det er veldig krevende å flytte landets største akutt-sykehus til en trang tomt på Gaustad, og det vil ligge langt frem i tid.

— I denne tidsperioden vil behovet for lokalsykehus øke kraftig, og planene løser ikke problemene som haster mest.

-Urealistisk forslag fra ledelsen

Det beste forslaget ifølge ledelsen er å bygge på Gaustad først med et lokalsykehus på Aker, eventuelt på en annen tomt senere.

Grimsgaard mener det er helt urealistisk.

— Dette er en løsning som krydres med lokalsykehus, kanskje på Aker, men det er ganske opplagt at man ser for seg å starte på Rikshospitalet. Det vil i realiteten vi låse sykehusets investeringskapital i overskuelig fremtid, og sette andre sykehusprosjekt i landet på vent.

Grimsgaard mener at Helse Sør-Øst ikke har penger til dette, og at bærekraftsanalysene baseres på at aktiviteten skal øke med 30 prosent innen samme bemanning.

— Å planlegge med at et større sykehus vil være mye mer effektivt strider mot all kjent erfaring.

Grimsgaard mener at prosessen sporet av da ledelsen puttet tidligere direktør Hatlens langt mer realistiske planer i skuffen og erstattet disse med gigantsykehus.

— I dagens situasjon bør vi starte med lokalsykehus på Aker, og samtidig foreta mindre utbygginger på Ullevål og Rikshospitalet, mener Grimsgaard.

Les også

 1. Ikke bedre for pasienten med kjempehelseforetak

 2. Jordmødre frykter «fød and go»-tilstander

 3. OUS har brukt nær én milliard på å leie lokaler - har selv 35.000 m2 ubrukt i Oslo

Christian Grimsgaard mener planene om å bygge om Rikshospitalet vil ta for lang tid og bli fo dyrt.