Han ble tatt av fotobokser ti ganger. Den høyeste farten var 134 km/t. Retten ga ham samfunnsstraff.

Åtte dager etter at den unge mannen ble tatt av fotoboksen i Operatunnelen, ble det knipset et nytt bilde av ham på samme sted. Han rakk å bli fanget opp av ulike fotobokser ti ganger før han ble dømt.

Her har en fotoboks på E18 ved Svartskog tatt bilde av Oslo-mannen 12. august i fjor. Denne gangen ble farten på Audi-en målt til 93 km/t i 80-sonen.

På forsommeren i fjor fikk 26-åringen en ny Audi A6 med 252 hestekrefter.

Allerede i starten av juni tok fotoboksen i Operatunnelens vestgående løp et bilde av mannen idet han kjørte i 105 km/t i 70-sone. Hadde han kjørt bare 1 km/t over det, ville det ha resultert i førerkortbeslag. Det kommer frem i en dom i Oslo tingrett.

Slik ser fotoboksene i Operatunnelen ut. Her ble mannen tatt tre ganger. To ganger av samme kamera med åtte dagers mellomrom.

Åtte dager senere ble det tatt et nytt bilde av ham på samme sted. Denne gangen var farten 90 km/t.

I 80-sonen på E18 ved Svartskog (i retning Oslo) ble mannen fotografert idet han passerte i 134 km/t. Det er den høyeste farten 26-åringen er blitt registrert med. Grensen på førerkortbeslag i 80-sone er 115 km/t. Det betyr at han ville ha mistet førerkortet på stedet hvis han hadde blitt tatt i en manuell kontroll.

Dagen etter ble han igjen knipset på samme sted: Denne gangen var farten 108 km/t.

Ti fartsovertredelser

Fra midten av mai til midten av august i fjor tok fotobokser ti bilder av sjåføren idet han kjørte forbi. De fleste gangene ble han tatt i Oslo og Viken, men han tråkket også for hardt på gasspedalen i Knappetunnelen i Bergen og på E16.

Åtte av de ti registrerte fartsoverskridelsene kom mens han kjørte Audi A6. Ved to av tilfellene hadde han et annet kjøretøy. Den mest intense perioden for hans råkjøringer var 12. og 13. august i fjor. I løpet av to dager ble han tatt tre ganger på E18 ved Svartskog.

Les også

Oslo-politikere i strupen på Statens vegvesen. – Uholdbart for Oslo

Fikk samfunnsstraff

Da saken mot ham nylig var oppe i Oslo tingrett, ga han en uforbeholden tilståelse. På grunn av blant annet bilder fra fotoboksene brukte retten lite tid på å konkludere med at 26-åringen hadde kjørt for fort flere ganger.

Selv samtykket han til at saken ble avgjort som tilståelsesdom. Dermed ble straffen satt til 45 timer med samfunnsstraff.

I retten ble det påpekt at en fartsoverskridelse på 134 km/t alene ligger i helt øvre sjikt av intervallet hvor det kan utmåles samfunnsstraff.

«Når de øvrige ni fartsovertredelsene tillegges vekt i straffeskjerpende retning, reiser det spørsmål ved om det her burde utmåles en samlet straff i form av ubetinget fengsel. Det er samtidig vist til i formildende retning at det er gått noe tid siden lovbruddene fant sted, og siktede erkjenner straffskyld», heter det i dommen.

I tillegg mister han førerkortet i 14 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve før han kan få lappen tilbake.

Oslo-mannen slapp derimot å betale saksomkostninger. Han ble heller ikke ilagt bot av dommeren. Med dagens bøtesatser ville 26-åringen ha fått 51.150 kroner i bot for de ni fartsovertredelsene som var innenfor grensen for førerkortbeslag. I tillegg ville den ene fartsovertredelsen kvalifisert til førerkortbeslag og anmeldelse.

Den domfelte hadde ikke med forsvarer i retten.

Mangel på respekt på fartsgrenser

Egil Pettersen er avsnittsleder i trafikkorpset i Oslo politidistrikt. Han kjenner ikke til den konkrete saken, men liker ikke at én person står bak så mange grove fartsovertredelser.

– Det viser total mangel på respekt for fartsgrensene. Samtidig sier det også litt om oppmerksomheten til sjåføren. For man får et signal hver gang en fotoboks tar et bilde, sier Pettersen.

Han minner om at risikoen for ulykker blir mye høyere med en gang man kjører over fartsgrensen.

– Fartsgrensene blir satt etter nøye vurderinger av blant annet veiforholdene og trafikken der. Derfor er det stor risiko for ulykker når man bryter disse, understreker Pettersen.