Oslo-politikere i strupen på Statens vegvesen. – Uholdbart for Oslo

Byrådspartiene i Oslo mener Statens vegvesen hindrer en god utvikling av Oslo. Veidirektøren er uenig og ber politikerne løfte blikket.

Boligområdene langs Trondheimsveien er blant de mest støyutsatte i Norge.
Over 20.000 personer bor med støy over de anbefalte grensene. Mange plages også av svevestøv
Det er så ille at det ikke hadde vært tillatt å bygge boliger i flere av disse områdene i dag.
Bystyret i Oslo vil gjøre om veien til bygate, men Statens vegvesen mener dette blir vanskelig så lenge ikke trafikken sluses over til andre motorveier.
Veistrekket fra Sinsenkrysset til Grorud er det tydeligste eksempelet på at Statens vegvesen er blitt en bremsekoloss for grønn byutvikling, mener gruppelederne i MDG, SV og Ap i Oslo.

Det er sjelden man hører politikere lange ut mot en statlig etat. Men nå har frustrasjonen blant byrådspartiene i Oslo bygget seg opp mot Statens vegvesen. De har ansvar for riks- og europaveiene i hele Norge.

Dagens rødgrønne byråd kom til makten i 2015 med store ambisjoner om å få ned biltrafikken og klimagassutslippene i hovedstaden.

Les hele saken med abonnement