Vil rive gjerder, knuse siloer og ha studenter og gamle i samme bygg

– Vi behøver vel ikke å putte alle i egne ghettoer, studenter her, gamle der, flyktninger der borte og ungdommer et helt annet sted. Kan vi ikke heller bruke hverandre som ressurser!

Store planer for nytt sykehjem. Prosjektutvikler Magnar Havro, byråd Inga Marte Thorkildsen og fagsjef Nina Børresen studerer de første skissene av det som skal overta etter det gamle Oppsalhjemmet. KLIKK PÅ BILDET OG SE FLERE BILDER
Byråd Inga Marte Thorkildsen vil ha noe helt nytt når sykehjemmet fra 1970-tallet skal erstattes av omsorgsboliger for fremtiden.
Byråd Thorkildsen vil forsøke å rive noen gjerder og sprenge noen siloer fordi hun tror det kan gi mange et bedre liv.

Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen står i skyggen av Oppsal sykehjem. Det er helt tomt, og det er ingen pryd for bydelen. Det skal rives. Og opp av asken skal det reise seg noe helt nytt.

– Vi tror det er nytt her i landet. Vi vet ikke helt hva det skal bli, men vi vet hva vi ønsker. Vi vil rive ned noen av gjerdene, vi vil skape et sted hvor folk av forskjellig slag skal få bidra med det de kan bidra med. Jeg er overbevist om at alle har noe å bidra med og at det kommer alle til gode, sier en engasjert byråd.

En diger delegasjon fra Oslo har vært på besøk i Deventer i Nederlan og er kommet oppglødd tilbake. De har fått noen gode ideer.

– Der har de nettopp revet ned noen av gjerdene. De har latt studenter flytte inn i sykehjemmet. De tilfører en dash ungdommelig liv og rører fra samfunnet utenfor og til gjengjeld får de lavere husleie og en god dash livsvisdom, sier Thorkildsen.

Noe sånt vil hun prøve ut i det nye Oppsal-hjemmet, som skal bli et Omsorg +-tilbud.

– Der skal det bo eldre som langt på vei klarer seg selv, og som sikkert kan ha godt av å omgå noen som ikke er akkurat som seg selv, for eksempel studenter. Vi kommer helt sikkert til å bomme noen ganger. Men det betyr ikke at vi ikke skal prøve. Jeg tror dette er en god idé, og så vidt jeg forstå, så tydet erfaringene fra Nederland på det.

Prosjektleder i Omsorgsbygg Magnar Havro og byråd Inga Marte Thorkildsen har store planer for det som skal komme på Oppsal. Det handler både om nye bygninger og om helt nytt innhold.

– Absolutt, sier prosjektleder Magnar Havro i Omsorgsbygg. Han var med på turen. – Kommer du inn på et sykehjem, så får du ofte en umiddelbar magefølelse som kan være god eller ikke så god. Da jeg kom inn på hjemmet i Deventer var den umiddelbare reaksjonen at dette var et godt sted. Det vi senere hørte, støttet opp om den umiddelbare følelsen.

– Her på Oppsal må vi omregulere før vi begynner å rive, så vi regner med å komme i gang med bygging i 2019. Det nye bygget kan stå ferdig i 2021, sier Havro.

Men så lenge vil byråden ikke vente: – Akkurat her må vi det, men vi starter med prøveprosjekter i mindre skala lenge før det.

– Hvor viktig er den personlige faktoren for å få slike prosjekter til å lykkes?

– Det er uten tvil viktig å ha motiverte og flinke personer med på laget. Men ved å legge strukturer og bygninger til rette, kan vi gjøre jobben enklere for dem. Det er mye vi, kommunen, kan fikse. Men livet kan ikke vi skape, det må menneskene som er her gjøre.

– Det er ikke sikkert det lykkes?

– Nei, det er det ikke. Men det kan hende. Dermed er det verd å prøve. Og vi har ikke så mye å tape, parallellsamfunnene vi har skapt er neppe den ideelle tilstanden for noen. Utgangspunktet mitt er at de færreste er bare pleietrengende, alle mennesker har ressurser. Og ressurser må vi utnytte, sier Thorkildsen.