Oslo

Papirhallen på Filipstad kan bli aktivitetshall

Hvis alt går på skinner blir det treningspark inne det gamle papirlageret på kaia. Men først skal Oslo Havn fylle kaiområdet innerst på Filipstad med treningsapparater, benker og grønne planter.

Kaiområdet på Filipstad har vært stengt for folk flest i årevis. Oslo Havn skal sette opp treningsapparater, benker, belysning og grønne planter på kaiområdet. Erlend Pehrson og Åsa Nes, henholdsvis prosjektleder og økonomidirektør i Oslo Havn, ønsker velkommen i miten av juni. Det planlegges også aktivitetshus inne i skuret, som er dekorert av Pushwagner.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Her hadde Follum Fabrikker papirlager, men papiret ble rullet ut for ti år siden. Skuret og kaiområdet langs den delen av Filipstad som er nærmest Tjuvholmen ble brukt som lager og riggområde da holmen ble bygget ut.

Huset har stått tomt siden i fjor høst, men nå har Oslo Havn tatt kontakt med Bymiljøetaten for å få til et aktivitetshus inne i skuret.

Slik kan det bli inne i Skur 13. Bymiljøetaten har satt av penger til oppbygging av aktivitetshuset. Hvis politikerne setter av penger til drift på revidert budsjett for 2015 i juni vil Bymiljøetaten også drifte aktivitetshuset.

— Dette kan bli som en av byens parker, men med tak. Kanskje noen vil trene inne i skuret, ta et slag boccia eller en fotballkamp, sier Åsa Nes, eiendomsdirektør i Oslo Havn.

Vil løfte frem Filipstad

Slik så det ut da Follum Fabrikker hadde papirlager i skuret på Filipstad. Bildet er fra 1970.

Filipstad er det neste store byutviklingsprosjektet i fjordbyen, og Oslo Havn eier store deler av området. De ønsker å gjøre den kommende fjordbydelen kjent i påvente av byutviklingen.Oslo kommune jobber med å få på plass en havnepromenade fra Frognerstranda til Alnas utløp ved Sydhavna. Promenaden skal ha ulike temaer langs havnen. Den delen som skal lages langs Filipstad skal fylles med sportslige aktiviteter og havnehistorie.

Åpner kaiområdet i juni

Oslo Havn har «tjuvstartet» med en midlertidig bit med havnepromenade, i påvente av den permanente. Treningsapparater med mykt underlag, benker, belysning og grønne planter skal ut på kaia foran Skur 13. I midten av juni skal gjerdene skal rives og området åpnes opp for folket.

Oslo Havn fikk arkitektstudenten Regine Rostad til å tegne hvordan kaiområdet utenfor Skur 13 kan bli i fjor sommer. Treningsapparatene, som Oslo Havn fant ut at de ville sette ut etter at denne tegningen ble laget, skal plasseres nærmest veggen.

Oslo Havn mener det er naturlig å ha aktiviteter inn i skuret også. I fjor sommer fikk de en arkitektstudent til å tegne noen forslag til hvordan det kan bli. Her er skatepark, sandkasse, klatrevegg og iskiosker.— Vi ser for oss at man har et turområde inne i skuret også, slik at man kan gå innimellom aktivitetene, sier prosjektleder i Oslo Havn Erlend Pehrson.

Grønt lys for aktivitetshus

Ifølge Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten, er det satt av penger til å sette i stand aktivitetshuset.

— Vi er også positive til å gå inn i en leieavtale, men det forutsetter at vi får driftsmidler. Vi håper å få avklart om vi får driftsmidler i revidert budsjett for 2015, som kommer i juni, sier Bøgseth.

Skal være gratis tilbud

Slik så det ut på Filipstad på 1980-tallet. Skur 13 er det blå bygget litt til høyre på bildet. Den delen som er lengst unna er revet.

Hvis Bymiljøetaten ikke får penger til drift vil Oslo Havn lete etter en annen leietager.— Målet med et slikt hus er at det skal gi et tilbud til folk i alle aldre. Det skal være gratis og være åpent for alle. Oslo Havn vil ta ansvar for området rundt og foran bygget, samt kaia. Her har vi en unik sjanse til å tenke nytt, skape et sted for mange aktiviteter, uavhengig av været, hele året, sier Nes.

Kom med innspill!

Slik ser det ut inne i Skur 13 på Filipstad i dag. Skuret er 3400 kvadratmeter stort og det er høyt under taket. Her er det planlagt aktiviteter for store og små. Oslo Havn ønsker innspill til hva hallen kan fylles med.

Oslo Havn ser for seg et hus som kan gi et tilbud til folk i alle aldre. De har også to tomter til på kaia foran skuret, som eksempelvis kan brukes til rullende kiosker. Innspill til type aktiviteter og hva de to tomtene kan brukes til kan sendes til Oslo Havn.— Det er få offentlige idretts- og aktivitetsarealer i nærområdet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Her kan vi sammen få til et flott aktivitetshus som alle kan brukes mens vi venter på at Filipstad skal byutvikles, sier Nes.

Les også

 1. Filipstadtunnelen koster 2,5 milliarder

 2. - Filipstad bør bygges uten E-18 tunnel

 3. Tunnelkrangel stopper utbygging på Filipstad

 4. Slaget om Filipstad er i gang

 5. Vil bygge havnepromenade med liv og røre

Les mer om

 1. Byutvikling