Oslo

«Flere har opplevd mobbing og ensomhet før de tar kontakt»

  • Kristin Høiland

- Ungdomshøringer vi har gjennomført, viser også at veldig mange unge føler usikkerhet, stress og prestasjonspress i hverdagen. Dette vil vi jobbe spesielt med i året som kommer. Mange unge ønsker å være en del av et fellesskap der det ikke handler om prestasjoner, sier Espen Breivik. Han har vært frivillig i Røde Kors Ungdom siden han var 14 år og startet å jobbe for at unge asylsøkere i Volda skulle få en møteplass.

- Hva utløste ditt Røde Kors-engasjement?

- Jeg ble provosert av innlegg i mediene som handlet om at asylsøkere ville bety bare bråk og problemer, og jeg ville gjøre noe for at de unge på mottaket skulle føle seg velkommen. Jeg har deretter jobbet mye med flyktninger og asylsøkere, og det er en gruppe som selv gjerne vil gjøre noe for andre i nærmiljøet sitt.

- Klager ikke norske ungdommer mest på luksusproblemer, egentlig?

- Det stemmer nok at vi er et av verdens beste land å leve i, men mange kan likevel oppleve at de står utenfor fellesskapet. Og kanskje er det ekstra hardt når det virker som om alle andre er vellykkede og får til livet sitt både sosialt og på andre måter. Ensomhet blir noe skamfullt og flaut du tror du er alene om, mens det, tvert imot, er en av tre fra 18 til 29 år i Norge som plages av ensomhet.

- Har du selv følt deg ensom?

— Ja, jeg kunne absolutt kjenne meg ensom da jeg som ganske ny student i Oslo satt på lesesalen blant 600 andre - og ikke kjente noen. Det er jo naturlig å føle seg ensom i en helt ny by, uten ditt kjente nettverk. Det er bedre å innrømme at ikke alt er helt perfekt til enhver tid enn å bare holde en grei fasade. Det er umulig å være vellykket i alt alltid.

- Er det ikke overraskende at det er de unge som føler seg mest ensomme i samfunnet?

- Vi tror jo gjerne at det er de eldre som er mest ensomme. Men i ungdommen forventes det at du skal være sosial og ha mange venner, derfor oppleves det ekstra tøft hvis du er ensom. Selv om mange er pålogget sosiale medier mesteparten av tiden, kan de føle ensomhet og at de er utenfor fellesskapet.

- Hva hjelper mot ensomhet?

- Det kan hjelpe å ha møteplasser der du ikke trenger å prestere - hverken være god i idrett eller noe annet, men bare komme for å treffe andre. Røde Kors Ungdom driver en del slike uformelle møteplasser rundt i landet der unge kan oppleve friminutter fra prestasjonsjaget.

Unge er den gruppen som i størst grad føler seg plaget av ensomhet i Norge i dag, ifølge en undersøkelse fra Røde Kors Ungdom, der Espen Breivik er nyvalgt leder.