Oslo

Bør Tøyen togstasjon flyttes til Ensjø?

Bystyret ønsker at Jernbanedirektoratet vurderer konsekvensene av å flytte Tøyen togstasjon til Ensjø.

Det er stor byggevirksomhet på Ensjø for tiden. Aps Andreas Halse tror at svært mange vil ha nytte av en togstasjon på Ensjø.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Har du hørt om Tøyen togstasjon? Stasjonen ligger egentlig på Keyserløkka nord for Tøyenbadet og har under 200 reisende pr. dag. Tøyen stasjon er den første stasjonen på Gjøvikbanen etter Oslo S.

Nå ønsker Aps miljøpolitiske talsperson i Oslo, Andreas Halse, å flytte stasjonen til Ensjø. Gjøvikbanen suser nemlig rett forbi Ensjø T-banestasjon (se kart) som blir brukt av nesten 14.000 reisende daglig før den stopper på Tøyen stasjon der det nesten ikke er noen reisende. Det er 1,2 kilometer mellom stasjonene.

LES OGSÅ: Sier ja til 14 etasjer på Tøyen

Gjøvikbanen suser forbi Ensjø T-banestasjon. Nå ønsker bystyret en utredning om flytting av stasjonen til Ensjø.

To minutter til Grefsen

Onsdag ble saken behandlet i bystyret.

– Ensjø holder på å bli et viktigere og viktigere område i Oslo som er under utvikling. Med en togstasjon på Ensjø vil man for eksempel kunne komme seg til Storo senter på rundt et kvarter, sier Halse som tok saken opp i bystyret.

Han viser til at Jernbanedirektoratet i 2012 laget en rapport om stasjonene på Gjøvikbanen. Rapporten konkluderte med at Tøyen togstasjon burde flyttes til Ensjø. Kostnadene ble den gang anslått til 35–40 millioner. Siden den gang har svært lite skjedd med forslaget.

– Det går stort sett greit å komme seg til Oslo sentrum med kollektivtrafikk. Problemet er å komme seg frem på kryss og tvers. Derfor vil flytting av stasjonen koble Ensjø med områder som Nydalen, Frysja og Kjelsås, sier Halse.

Oslo Ap har regnet ut at toget vil ikke ta mer enn to minutter til Grefsen, fem minutter til Nydalen og syv minutter opp til Kjelsås fra en fremtidig stasjon på Ensjø. Den nye stasjonen vil også sørge for en raskere forbindelse mellom Oslo S og Ensjø.

Andreas Halse (A)

Lunkne til forslaget

Venstres Espen Ophaug var i bystyret ikke like overbevist om at dette blir en ubetinget suksess.

– Ensjø har allerede i dag god kollektivdekning. Å flytte togstasjonen dit vil ikke bety at veldig mange flere kommer til å velge kollektivtrafikk fremfor bil, mener Ophaug.

Det samme mente Frps Peter N. Myhre.

– Jeg tror ikke at en togstasjon på Ensjø vil få flere av- og påstigninger enn det Tøyen stasjon har i dag fordi man allerede har et godt kollektivtilbud på Ensjø, sier Myhre.

Også Høyre var lunkne til ideen om å flytte stasjonen. Blant annet fordi pengene til flyttingen må trolig tas av Oslopakke 3-fondet, noe som kan gå utover andre prosjekter.

I sitt opprinnelige forslag ønsket Halse at «byrådet bes ta initiativ overfor statlige myndigheter for å flytte Tøyen togstasjon til Ensjø».

Etter debatten vedtok bystyret et forslag som alle partier kunne være med på: «Bystyret ber byrådet be Jernbanedirektoratet om å vurdere konsekvensene av å flytte Tøyen togstasjon til Ensjø.

Les mer om

  1. Tøyen
  2. Jernbanedirektoratet
  3. Oslo