Klare for ny kamp om hovedstaden

Nå barker Høyres Eirik Lae Solberg og Aps Raymond Johansen sammen for andre gang i Oslo. Her er sakene de skal vinne valget med.

Eirik Lae Solberg (t.v.) og Raymond Johansen skal kjempe om posten som byrådsleder i høstens valg.

Til taktfaste rop om «fire nye år» ble Raymond Johansen trampeklappet inn som partiets byrådskandidat under Oslo Aps nominasjonsmøte lørdag.

Han går dermed for sin tredje runde i ringen om byrådsmakten i hovedstaden.

Der møter han en gammel kjenning: Høyres Eirik Lae Solberg.

I 2019 var det Johansen som trakk det lengste strået av de to. Nå har Solberg troen på at han skal klare å overta stolen på byrådslederens kontor.

– Jeg tror mange ser at Ap og Johansen har styrt byen i snart åtte år, og at resultatene enten uteblir eller er nedslående. Resultatene av Aps svake styring av Oslo er synligere nå. I den vanskelige økonomiske situasjonen vi er i, ønsker mange en trygg og ansvarlig styring av byen, sier Solberg.

– En erfaren politiker er ålreit

Raymond Johansen er av en annen oppfatning.

– Politikk handler alltid om hva du skal gjøre i fremtiden. Likevel mener jeg at det vi har gjennomført på det grønne skiftet og fordeling i de sju og et halvt årene vi har styrt, er veldig bra. Vi skal ikke gjøre det samme, men det viser at velgerne kan ha tillit til det vi gjør, sier han til Aftenposten.

Han synes også han fortjener honnør for å ha holdt en koalisjon samlet så lenge han har vært byrådsleder.

– En trygg styring av byen tror jeg er bra i det opprørte havet vi har nå, både nasjonalt og internasjonalt. Det å ha en erfaren politiker med, er ålreit, sier han.

Oslo Aps nominasjonsmøte ga Raymond Johansen tillit som Aps spydspiss i hovedstaden i fire nye år.

Dette er hjertesakene

Aftenposten har bedt de to toppkandidatene klargjøre hva som blir de tre viktigste saksfeltene for dem denne valgkampen.

– Det er skolen, eldre og å gi økt økonomisk handlingsrom i folks lommebok, sier Solberg.

– Det er de unge, eldre og å få flere inn i arbeidslivet, sier Johansen.

Her er løftene de to gir på sine respektive hjertesaker:

Solberg: Skole, eldre og lommebok

Skole:

 • Styrke grunnfinansieringen av Oslo-skolen
 • En langt tettere oppfølging fra Utdanningsetaten av skolene som sliter
 • Mer penger til spesialundervisning.

– Vi ser at Oslo-skolen ikke klarer å løfte de aller svakeste elevene på samme måte som før. Det aller viktigste er å ha en skole som har sterke ambisjoner for elevene, sier Solberg.

Eirik Lae Solberg vil gi Oslo-folk mer igjen i lommeboken.

Eldre:

 • Mer ressurser til eldreomsorgen
 • Senke terskelen for å få sykehjemsplass
 • Øke kompetansen og bedre ledelsen og organiseringen av helsehusene

– Eldreomsorgen i Oslo er i en kritisk situasjon, mener Solberg.

Lommebok:

 • Redusere de kraftige økningene i vann- og renovasjonsavgiftene
 • Gratis kjernetid i barnehagen for familier med under 1 million kroner i inntekt
 • Kutte prisen på månedskort med 200 kroner
 • Kun eiendomsskatt på boliger over 7 millioner kroner. På sikt fjerne den.
 • Søkbar pott slik at barn i lavinntektsfamilier kan delta i fritidsaktiviteter.

Raymond Johansen: Unge, eldre og arbeidsliv

Unge:

 • Skaffe deltidsjobber til ungdom hele året
 • Flere ansatte i skolen
 • Mer penger til skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud innen psykisk helse
 • Styrke frivilligheten, særlig idretten, så alle kan delta. Gi mer støtte til idrettslag som sliter.

– Neste periode skal vi gjennomføre en massiv satsing på de unge. De har allerede vært gjennom prøvelser vi andre ikke har vært i nærheten av, sier han med henvisning til pandemi, krig i Europa og økonomisk krise.

Eldre:

 • Bygge flere sykehjemsplasser
 • Styrke hjemmetjenesten så eldre kan bo hjemme lenger.
 • Satse på utdanning og rekruttering av flinke fagfolk.

– Det er enorme utfordringer med å rekruttere til disse tjenestene. Vi må gå ordentlig inn i det. Hva betyr det å greie å rekruttere flere? Hvordan skal vi motivere til å ta en sykehusutdanning? spør han.

Raymond Johansen vil satse stort på unge i neste periode.

Arbeidsliv:

 • Få folk i arbeid i tett samarbeid med næringslivet
 • Være Norges mest næringsvennlige kommune
 • Tilrettelegge for oppstartsmiljøene ved Oslo Science city, med tomter og kjøp av tjenester.

– Hele det grønne skiftet må vi ha inn i samarbeidet med næringslivet, sier Johansen.

Begge er klare på at det spiller en rolle hvem som styrer byen.

– Hovedforskjellen mellom oss og Ap er at vi ønsker å ta alle gode krefter i bruk, også de private. Og vi vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut til alle. Det er en veldig tydelig konfliktlinje mellom oss og Ap, sier Solberg.

– Det som står på spill, er om vi skal ha sterke offentlige velferdstjenester som brukes av både fattig og rik, eller en todeling basert på betalingsevne, sa Johansen i sin tale.

Må dyrke forskjelligheten

Oslo Høyre holdt sitt årsmøtet lørdag. Der stilte Solberg i debatt sammen med Oslo-toppene i Venstre, Frp og KrF, under vignetten «Hvordan skal Høyre ta tilbake makten i Oslo? Diskusjon om borgerlig samling».

For selv om Høyre gjør det knallsterkt på målingene, både nasjonalt og i Oslo, er problemet at de har altfor små venner på borgerlig side – særlig i Oslo.

For at borgerlig side skal vinne tilbake makten, mener Solberg det er viktig at partiene der dyrker sine særpreg frem mot valget.

Han pekte på at Venstre står i best posisjon til å få over velgere fra MDG, mens Frp trolig har størst sjanse til å kapre tidligere Folkets parti FNB-velgere.

Oslo Arbeiderparti valgte ikke bare mannskap i helgen, de vedtok også nytt partiprogram. Her dropper de løftet om skolemat på alle skoler, men står fast på leilighetsnormen i sentrum. De går også inn for fortgang i utbyggingen av Filipstad og vil legge til rette for nytt konserthus der.

– Jeg er fornøyd med alt i programmet. Det er et fremoverrettet, spenstig og edruelig program, sier Johansen,